حالت آزمایشی
فروش
1
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۰
1.28659
1.28432
0.00000
1.26623
سود
236.21 USD
GBPUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۲۳:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.28659
Stop loss
0.00000
سود
236.21 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.28432
Take profit
1.26623
خرید
1
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۶
0.64247
0.64033
0.00000
0.65343
سود
-578.90 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64247
Stop loss
0.00000
سود
-578.90 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.64033
Take profit
0.65343
خرید
1
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۱۸
0.64367
0.64033
0.00000
0.65343
سود
-698.90 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۸:۱۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.64367
Stop loss
0.00000
سود
-698.90 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.64033
Take profit
0.65343
خرید
1
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۹
0.66362
0.64033
0.00000
0.68362
سود
-2 690.96 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66362
Stop loss
0.00000
سود
-2 690.96 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.64033
Take profit
0.68362
خرید
1
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۴:۲۹
0.66996
0.64033
0.00000
0.68362
سود
-3 324.40 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۰۴:۲۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.66996
Stop loss
0.00000
سود
-3 324.40 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.64033
Take profit
0.68362
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۰
0.67066
0.64033
0.00000
0.68362
سود
-3 394.26 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67066
Stop loss
0.00000
سود
-3 394.26 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.64033
Take profit
0.68362
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۱
0.67196
0.64033
0.00000
0.68362
سود
-3 524.26 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67196
Stop loss
0.00000
سود
-3 524.26 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.64033
Take profit
0.68362
فروش در
1
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۴
0.68362
0.64033
0.00000
0.00000
سود
0.00 USD
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.68362
Stop loss
0.00000
سود
0.00 USD
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.64033
Take profit
0.00000