حالت آزمایشی
فروش
1
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۵۳
1.97785
2.05131
0.00000
0.00000
سود
‪-4 791.32 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۵۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.97785
Stop loss
0.00000
سود
‪-4 791.32 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
2.05131
Take profit
0.00000
فروش
1
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۸
1.97580
2.05131
0.00000
0.00000
سود
‪-4 919.48 USD‬
GBPNZD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.97580
Stop loss
0.00000
سود
‪-4 919.48 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
2.05131
Take profit
0.00000
فروش
1
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۴۳
1.89828
1.96951
0.00000
0.00000
سود
‪-4 761.29 USD‬
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.89828
Stop loss
0.00000
سود
‪-4 761.29 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.96951
Take profit
0.00000
خرید
2
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۱
0.65911
0.62487
0.00000
0.66341
سود
‪-7 216.50 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.65911
Stop loss
0.00000
سود
‪-7 216.50 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
0.62487
Take profit
0.66341
فروش
1
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۳۵
1.89383
1.96951
0.00000
0.00000
سود
‪-5 053.61 USD‬
GBPAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۸:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.89383
Stop loss
0.00000
سود
‪-5 053.61 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
1.96951
Take profit
0.00000
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۰
0.67066
0.62487
0.00000
0.69151
سود
‪-5 356.76 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۲۰:۳۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67066
Stop loss
0.00000
سود
‪-5 356.76 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.62487
Take profit
0.69151
خرید
1
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۱
0.67196
0.62487
0.00000
0.69151
سود
‪-5 486.76 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۵۳:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.67196
Stop loss
0.00000
سود
‪-5 486.76 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.62487
Take profit
0.69151
فروش در
1
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۴
0.69151
0.62487
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۴
نوع معامله
فروش در
قیمت باز شدن
0.69151
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
0.62487
Take profit
0.00000