حالت آزمایشی
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
107.239
0.000
0.000
سود
‪-50.21 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
‪-50.21 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
107.239
Take profit
0.000