حالت آزمایشی
خرید
0.03
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۱۷
1.31936
1.32044
0.00000
0.00000
سود
‪2.15 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۱۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.31936
Stop loss
0.00000
سود
‪2.15 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.32044
Take profit
0.00000
خرید
0.03
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۲۴
104.426
104.573
0.000
0.000
سود
‪3.92 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۲۴
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
104.426
Stop loss
0.000
سود
‪3.92 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
104.573
Take profit
0.000
خرید
0.1
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۲۱
135.729
135.059
0.000
0.000
سود
‪-66.07 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۲۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
135.729
Stop loss
0.000
سود
‪-66.07 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
135.059
Take profit
0.000
خرید
0.03
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۳۳
105.372
104.573
0.000
0.000
سود
‪-23.22 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۱۰:۳۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
105.372
Stop loss
0.000
سود
‪-23.22 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
104.573
Take profit
0.000
خرید
2
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۳۱
418.07
440.85
0.00
0.00
سود
‪45.06 USD‬
#TSLA
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۱۵:۳۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
418.07
Stop loss
0.00
سود
‪45.06 USD‬
حجم معامله
2
قیمت فعلی
440.85
Take profit
0.00
فروش
1
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۳۵
3150.90
2954.68
0.00
0.00
سود
‪195.97 USD‬
#AMZN
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۳۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
3150.90
Stop loss
0.00
سود
‪195.97 USD‬
حجم معامله
1
قیمت فعلی
2954.68
Take profit
0.00
خرید
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
112.626
104.573
0.000
0.000
سود
‪-76.99 USD‬
USDJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۱۷ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
112.626
Stop loss
0.000
سود
‪-76.99 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
104.573
Take profit
0.000