حالت آزمایشی
خرید
0.05
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۱
0.91515
0.91454
0.91240
0.00000
سود
‪-0.03 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۱۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91515
Stop loss
0.91240
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.91454
Take profit
0.00000
خرید
0.04
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۳۵
0.91643
0.91454
0.00000
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۴۶:۳۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.91643
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.08 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
0.91454
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۴۶
1.20363
1.20405
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20363
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20405
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۴۱
1.20363
1.20405
0.00000
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۴.۲۰۲۱ ۰۱:۲۶:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.20363
Stop loss
0.00000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.20405
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۲:۱۹
0.92093
0.91454
0.00000
0.00000
سود
‪-0.35 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۱۲:۱۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.92093
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.35 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.91454
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۷
0.92100
0.91454
0.00000
0.00000
سود
‪-0.35 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۷
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.92100
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.35 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.91454
Take profit
0.00000
خرید
0.05
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۴۱
0.92283
0.91454
0.00000
0.00000
سود
‪-0.45 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۱۰:۴۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.92283
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.45 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.91454
Take profit
0.00000
خرید
0.1
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۳۸
0.92452
0.91454
0.00000
0.00000
سود
‪-1.09 USD‬
USDCHF
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۳۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.92452
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.09 USD‬
حجم معامله
0.1
قیمت فعلی
0.91454
Take profit
0.00000
فروش
0.02
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۱۳
0.70033
0.71813
0.00000
0.00000
سود
‪-0.36 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۰۱:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.70033
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.36 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.00000
فروش
0.05
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۱۱
0.69475
0.71813
0.00000
0.00000
سود
‪-1.17 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69475
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.17 USD‬
حجم معامله
0.05
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۱۶
149.105
150.741
0.000
0.000
سود
‪-0.15 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
149.105
Stop loss
0.000
سود
‪-0.15 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.741
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۴۴
147.277
150.741
0.000
0.000
سود
‪-0.32 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۳:۳۳:۴۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
147.277
Stop loss
0.000
سود
‪-0.32 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.741
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۴۶
146.664
150.741
0.000
0.000
سود
‪-0.38 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۴۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
146.664
Stop loss
0.000
سود
‪-0.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.741
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۰۱
127.395
130.098
0.000
125.134
سود
‪-0.25 USD‬
EURJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۹:۰۳:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
127.395
Stop loss
0.000
سود
‪-0.25 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
130.098
Take profit
125.134
فروش
0.01
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۴۱
146.480
150.741
0.000
0.000
سود
‪-0.39 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۴۵:۴۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
146.480
Stop loss
0.000
سود
‪-0.39 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.741
Take profit
0.000
فروش
0.01
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۹
144.564
150.741
0.000
0.000
سود
‪-0.57 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۱ ۰۳:۴۲:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
144.564
Stop loss
0.000
سود
‪-0.57 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.741
Take profit
0.000
خرید
0.01
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۲۵
1.57041
1.55611
0.00000
1.59000
سود
‪-0.11 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۲.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۲۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.57041
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.11 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.55611
Take profit
1.59000
خرید
0.01
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۳
1.57912
1.55611
0.00000
1.59000
سود
‪-0.18 USD‬
EURAUD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۱ ۱۶:۲۷:۱۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.57912
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.18 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.55611
Take profit
1.59000
فروش
0.01
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۵
142.547
150.741
0.000
0.000
سود
‪-0.76 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
142.547
Stop loss
0.000
سود
‪-0.76 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.741
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۱۱
142.346
150.741
0.000
0.000
سود
‪-0.78 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۱ ۱۴:۱۰:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
142.346
Stop loss
0.000
سود
‪-0.78 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.741
Take profit
0.000
فروش
0.01
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۴۷
141.266
150.741
0.000
0.000
سود
‪-0.88 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۵۲:۴۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
141.266
Stop loss
0.000
سود
‪-0.88 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
150.741
Take profit
0.000
خرید
0.01
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۰۲
1.28769
1.25795
0.00000
0.00000
سود
‪-0.24 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۰۲
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.28769
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.24 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.25795
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۰
0.69096
0.71813
0.00000
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69096
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۲۱
0.69089
0.71813
0.00000
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۹:۲۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69089
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۵
1.30995
1.25795
0.00000
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30995
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.25795
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۰
1.30993
1.25795
0.00000
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۰۸:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.30993
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.25795
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۲۷
0.69087
0.71813
0.00000
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69087
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۱۶
0.69088
0.71813
0.00000
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۲:۵۴:۱۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69088
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.27 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۷
0.69013
0.71813
0.00000
0.00000
سود
‪-0.28 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۳:۲۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.69013
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.28 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۴۳
0.68641
0.71813
0.00000
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۵:۴۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68641
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.32 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۶
0.68142
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.37 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68142
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.37 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۴
0.68142
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.37 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68142
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.37 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۵۱
0.94549
0.97336
0.00000
0.00000
سود
‪-0.22 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۵۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.94549
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.22 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.97336
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۴۸
0.94550
0.97336
0.00000
0.00000
سود
‪-0.22 USD‬
AUDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.94550
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.22 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.97336
Take profit
0.00000
فروش
0.01
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۹
0.68049
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.38 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68049
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۸
0.68049
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.38 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۱۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.68049
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.38 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۸
0.67724
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.41 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67724
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۵
0.67724
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.41 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67724
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۲
0.67725
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.41 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67725
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.41 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۲
0.67639
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67639
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۰۲
0.67639
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67639
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۵۵
0.67630
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۵۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67630
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۵
0.67650
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۴۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67650
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۳۰
0.67651
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۳۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67651
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۲۹
0.67651
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۲۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67651
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۲۸
0.67657
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۲۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67657
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۵۰
0.67610
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۵۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67610
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۴۸
0.67610
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۴۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67610
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۱۲
0.67611
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67611
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۱۰
0.67610
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۱:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67610
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۲۲
0.67629
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۲۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67629
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۱۲
0.67626
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۱۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67626
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۱۱
0.67567
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.42 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۷:۱۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67567
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.42 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۰۶
0.67528
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.43 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67528
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۴۰
0.67488
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.43 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۴۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67488
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۱۵
0.67478
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.43 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۴:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67478
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۱۰
0.67516
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.43 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۱۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67516
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۰۲
0.67512
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.43 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۴:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67512
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
فروش
0.01
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۳:۵۹
0.67517
0.71813
0.00000
0.66150
سود
‪-0.43 USD‬
NZDUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۹:۲۳:۵۹
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
0.67517
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.43 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.71813
Take profit
0.66150
خرید
0.01
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۵:۰۵
1.32878
1.25795
0.00000
0.00000
سود
‪-0.56 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۵:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.32878
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.56 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.25795
Take profit
0.00000
خرید
0.01
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۴۵
1.34166
1.25795
0.00000
0.00000
سود
‪-0.67 USD‬
USDCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.34166
Stop loss
0.00000
سود
‪-0.67 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
1.25795
Take profit
0.00000