حالت آزمایشی
فروش
0.02
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۳
1778.31
1778.70
0.00
0.00
سود
‪-0.78 USD‬
XAUUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1778.31
Stop loss
0.00
سود
‪-0.78 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1778.70
Take profit
0.00
خرید
0.02
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۹
1802.95
1783.06
0.00
0.00
سود
‪-39.78 USD‬
XAUUSDm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۸:۳۹
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1802.95
Stop loss
0.00
سود
‪-39.78 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1783.06
Take profit
0.00
خرید
0.01
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۵۶
0.85336
0.85193
0.85000
0.85750
سود
‪-1.98 USD‬
EURGBPm
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۵۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
0.85336
Stop loss
0.85000
سود
‪-1.98 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
0.85193
Take profit
0.85750