حالت آزمایشی
فروش
3.89
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۵
124.155
123.816
0.000
122.753
سود
‪11.60 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
124.155
Stop loss
0.000
سود
‪11.60 USD‬
حجم معامله
3.89
قیمت فعلی
123.816
Take profit
122.753
خرید
3.05
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۱
1.43225
1.43730
0.00000
1.44143
سود
‪12.47 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.43225
Stop loss
0.00000
سود
‪12.47 USD‬
حجم معامله
3.05
قیمت فعلی
1.43730
Take profit
1.44143
فروش
3.89
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۳
123.781
123.816
0.000
122.753
سود
‪-1.20 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
123.781
Stop loss
0.000
سود
‪-1.20 USD‬
حجم معامله
3.89
قیمت فعلی
123.816
Take profit
122.753
فروش
3.68
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
92.428
92.024
0.000
91.446
سود
‪13.08 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
92.428
Stop loss
0.000
سود
‪13.08 USD‬
حجم معامله
3.68
قیمت فعلی
92.024
Take profit
91.446
فروش
3.89
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۰۰
123.496
123.816
0.000
122.753
سود
‪-10.95 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
123.496
Stop loss
0.000
سود
‪-10.95 USD‬
حجم معامله
3.89
قیمت فعلی
123.816
Take profit
122.753
فروش
3.68
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۷
92.163
92.024
0.000
91.445
سود
‪4.50 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۷
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
92.163
Stop loss
0.000
سود
‪4.50 USD‬
حجم معامله
3.68
قیمت فعلی
92.024
Take profit
91.445
فروش
3.68
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۲
91.889
92.024
0.000
91.445
سود
‪-4.37 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
91.889
Stop loss
0.000
سود
‪-4.37 USD‬
حجم معامله
3.68
قیمت فعلی
92.024
Take profit
91.445
فروش
3.89
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۴
123.204
123.816
0.000
122.753
سود
‪-20.95 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۱۴
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
123.204
Stop loss
0.000
سود
‪-20.95 USD‬
حجم معامله
3.89
قیمت فعلی
123.816
Take profit
122.753
فروش
3.68
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
91.545
92.024
0.000
91.446
سود
‪-15.51 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۰۰:۰۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
91.545
Stop loss
0.000
سود
‪-15.51 USD‬
حجم معامله
3.68
قیمت فعلی
92.024
Take profit
91.446
فروش
3.89
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۲:۰۸
122.870
123.816
0.000
122.754
سود
‪-32.38 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۲:۰۸
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
122.870
Stop loss
0.000
سود
‪-32.38 USD‬
حجم معامله
3.89
قیمت فعلی
123.816
Take profit
122.754
فروش
3.89
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۱۵
122.575
123.816
0.000
122.754
سود
‪-42.47 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۱۵
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
122.575
Stop loss
0.000
سود
‪-42.47 USD‬
حجم معامله
3.89
قیمت فعلی
123.816
Take profit
122.754
فروش
3.89
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۶
122.300
123.816
0.000
122.752
سود
‪-51.89 USD‬
CHFJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
122.300
Stop loss
0.000
سود
‪-51.89 USD‬
حجم معامله
3.89
قیمت فعلی
123.816
Take profit
122.752
فروش
3.68
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
91.246
92.024
0.000
91.446
سود
‪-25.19 USD‬
CADJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۲
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
91.246
Stop loss
0.000
سود
‪-25.19 USD‬
حجم معامله
3.68
قیمت فعلی
92.024
Take profit
91.446
خرید
3.05
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
1.43602
1.43730
0.00000
1.44143
سود
‪3.16 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.43602
Stop loss
0.00000
سود
‪3.16 USD‬
حجم معامله
3.05
قیمت فعلی
1.43730
Take profit
1.44143
خرید
3.05
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۳
1.44041
1.43730
0.00000
1.44143
سود
‪-7.68 USD‬
EURCAD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.44041
Stop loss
0.00000
سود
‪-7.68 USD‬
حجم معامله
3.05
قیمت فعلی
1.43730
Take profit
1.44143