حالت آزمایشی
خرید
0.02
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۰۵
1.37234
1.37183
0.00000
1.37734
سود
‪-1.02 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۰۰:۱۳:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37234
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.02 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37183
Take profit
1.37734
فروش
0.02
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۰۱
1.37121
1.37196
0.00000
1.36621
سود
‪-1.59 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۰۱
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
1.37121
Stop loss
0.00000
سود
‪-1.59 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
1.37196
Take profit
1.36621
خرید
0.06
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۰۱
1.37504
1.37183
0.00000
1.37754
سود
‪-21.63 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۷:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.37504
Stop loss
0.00000
سود
‪-21.63 USD‬
حجم معامله
0.06
قیمت فعلی
1.37183
Take profit
1.37754
خرید
0.04
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۶
1.38014
1.37183
0.00000
1.37754
سود
‪-35.07 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۶:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38014
Stop loss
0.00000
سود
‪-35.07 USD‬
حجم معامله
0.04
قیمت فعلی
1.37183
Take profit
1.37754
خرید
0.03
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۱
1.38516
1.37183
0.00000
1.37754
سود
‪-42.03 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.38516
Stop loss
0.00000
سود
‪-42.03 USD‬
حجم معامله
0.03
قیمت فعلی
1.37183
Take profit
1.37754
خرید
0.07
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۱
1.39401
1.37183
0.00000
0.00000
سود
‪-176.09 USD‬
GBPUSD.
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۸:۵۱
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1.39401
Stop loss
0.00000
سود
‪-176.09 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1.37183
Take profit
0.00000
کپی
‪1 709.74 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۰۵
‪0.00%‬
‪37.79%‬
0.00
0.00
سود
‪656.07 USD‬
SD-WinBOT
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۴:۰۵
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪656.07 USD‬
حجم معامله
‪1 709.74 USD‬
Take profit
0.00