حالت آزمایشی
خرید در
0.07
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۰
22.110
22.435
0.000
0.000
سود
‪0.00 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۲۰
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
22.110
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
22.435
Take profit
0.000
خرید
0.07
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۴۸
22.416
22.420
0.000
0.000
سود
‪-0.14 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۴۸
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
22.416
Stop loss
0.000
سود
‪-0.14 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
22.420
Take profit
0.000
خرید
0.07
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
1743.41
1750.50
0.00
0.00
سود
‪48.09 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۰۵:۲۴:۰۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1743.41
Stop loss
0.00
سود
‪48.09 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1750.50
Take profit
0.00
خرید در
0.14
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۴:۲۲
1737.12
1750.62
0.00
0.00
سود
‪0.00 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۴:۲۲
نوع معامله
خرید در
قیمت باز شدن
1737.12
Stop loss
0.00
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.14
قیمت فعلی
1750.62
Take profit
0.00
خرید
0.07
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۴۵
22.779
22.420
0.000
0.000
سود
‪-127.19 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۴۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
22.779
Stop loss
0.000
سود
‪-127.19 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
22.420
Take profit
0.000
خرید
0.07
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۰۵
1754.48
1750.50
0.00
0.00
سود
‪-29.40 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۴۳:۰۵
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1754.48
Stop loss
0.00
سود
‪-29.40 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1750.50
Take profit
0.00
خرید
0.07
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۵۳
23.440
22.420
0.000
0.000
سود
‪-358.54 USD‬
XAGUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۵۳
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
23.440
Stop loss
0.000
سود
‪-358.54 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
22.420
Take profit
0.000
خرید
0.07
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۰۶
1780.30
1750.50
0.00
0.00
سود
‪-210.14 USD‬
XAUUSD
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۰۶
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
1780.30
Stop loss
0.00
سود
‪-210.14 USD‬
حجم معامله
0.07
قیمت فعلی
1750.50
Take profit
0.00