حالت آزمایشی
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۲۷
فروش
0.1
1.57604
1.57522
سود
‪0.06 USD‬
EURAUD
معامله
#1510971561
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.57604
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۲۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.57522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۲
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۳۵
فروش
0.1
1.22852
1.22771
سود
‪0.07 USD‬
USDCAD
معامله
#1510950978
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22852
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۳۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.22771
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۲
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۴۱
خرید
0.1
83.973
84.054
سود
‪0.07 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510958894
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۰۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
83.973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۸:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
84.054
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۲۰:۲۱
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۷
فروش
0.1
0.85559
0.85479
سود
‪0.11 USD‬
EURGBP
معامله
#1510905479
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۲۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85559
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.85479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۰
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۴۵
خرید
0.1
0.75308
0.75388
سود
‪0.08 USD‬
AUDUSD
معامله
#1510875658
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.75308
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۸:۴۵
حجم معامله
0.1
خروج
0.75388
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۱۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.1
84.629
83.371
سود
‪-1.14 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510304579
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.629
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
83.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.14 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۹
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.18
83.432
83.371
سود
‪-0.10 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510428543
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۶:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
83.432
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.18
خروج
83.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۴۶
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.12
84.227
83.371
سود
‪-0.93 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510350257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.12
خروج
83.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.93 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۵۹
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.21
83.026
83.371
سود
‪0.65 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510502293
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
83.026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.21
خروج
83.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۵۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.26
82.621
83.371
سود
‪1.76 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510604328
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
82.621
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.26
خروج
83.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.76 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۹
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.16
83.633
83.371
سود
‪-0.38 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510402514
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۲:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
83.633
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.16
خروج
83.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.38 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۰۰
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.29
82.417
83.371
سود
‪2.50 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510674641
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
82.417
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.29
خروج
83.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.50 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۵۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.11
84.428
83.371
سود
‪-1.05 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510306218
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.428
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.11
خروج
83.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.05 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۲۳
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.19
83.233
83.371
سود
‪0.24 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510449181
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
83.233
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.19
خروج
83.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۳۶
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.13
84.027
83.371
سود
‪-0.77 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510376001
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.13
خروج
83.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.77 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۳۱
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.24
82.823
83.371
سود
‪1.19 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510505541
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۳:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
82.823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.24
خروج
83.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.19 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۱۷
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
خرید
0.15
83.829
83.371
سود
‪-0.62 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510391041
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۴۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
83.829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.15
خروج
83.371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.62 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۸:۲۴
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۲۲
فروش
0.1
0.858
0.8572
سود
‪0.11 USD‬
EURGBP
معامله
#1510655077
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۰:۰۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.858
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۳:۲۲
حجم معامله
0.1
خروج
0.8572
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۴۸
خرید
0.1
0.85893
0.85973
سود
‪0.11 USD‬
EURGBP
معامله
#1510606225
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۴۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85893
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۲۱:۴۸
حجم معامله
0.1
خروج
0.85973
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۵۸
فروش
0.12
110.431
110.174
سود
‪0.28 USD‬
USDJPY
معامله
#1510593094
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.431
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۵۸
حجم معامله
0.12
خروج
110.174
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۷
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۵۸
فروش
0.11
110.233
110.174
سود
‪0.06 USD‬
USDJPY
معامله
#1510570625
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.233
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۵۸
حجم معامله
0.11
خروج
110.174
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۵۸
فروش
0.1
110.031
110.174
سود
‪-0.13 USD‬
USDJPY
معامله
#1510510968
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.031
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۹:۵۸
حجم معامله
0.1
خروج
110.174
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.13 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۱۶
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۲۸
فروش
0.1
131.17
131.091
سود
‪0.07 USD‬
EURJPY
معامله
#1510504983
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۸:۲۸
حجم معامله
0.1
خروج
131.091
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۱۵
خرید
0.1
0.85674
0.85638
سود
‪-0.05 USD‬
EURGBP
معامله
#1510403158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۵۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85674
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۱۵
حجم معامله
0.1
خروج
0.85638
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۴۳
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۱۵
خرید
0.11
0.85472
0.85638
سود
‪0.25 USD‬
EURGBP
معامله
#1510424680
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.85472
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۱۵
حجم معامله
0.11
خروج
0.85638
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۱
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۱۸
خرید
0.1
1.57466
1.57547
سود
‪0.06 USD‬
EURAUD
معامله
#1510383259
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۴۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.57466
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۷:۱۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.57547
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۱۳
فروش
0.1
1.396
1.39521
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#1510373416
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.396
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1.39521
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۰۹
فروش
0.1
1.19529
1.1945
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#1510367659
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۲:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
1.1945
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۲۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۳
خرید
0.05
1.22886
1.22976
سود
‪0.04 USD‬
USDCAD
معامله
#1506077237
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۲:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22886
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۴:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.22976
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۴۷
فروش
0.1
0.70691
0.70617
سود
‪0.07 USD‬
NZDUSD
معامله
#1510327701
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70691
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۲:۴۷
حجم معامله
0.1
خروج
0.70617
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۱۰:۳۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۴
خرید
0.1
0.90882
0.90962
سود
‪0.09 USD‬
USDCHF
معامله
#1510291770
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۱۰:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۱۲:۰۴
حجم معامله
0.1
خروج
0.90962
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۵
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۳۳
خرید
0.05
84.224
84.446
سود
‪0.10 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510247012
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.224
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۳۳
حجم معامله
0.05
خروج
84.446
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۶
خرید
0.13
84.182
84.509
سود
‪0.38 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510248883
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۶
حجم معامله
0.13
خروج
84.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.38 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۵
خرید
0.11
84.53
84.509
سود
‪-0.02 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510217655
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۰:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۵
حجم معامله
0.11
خروج
84.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۵
خرید
0.1
84.737
84.509
سود
‪-0.21 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510155753
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.737
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
84.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۴۷
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۵
خرید
0.12
84.386
84.509
سود
‪0.13 USD‬
AUDJPY
معامله
#1510221273
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
84.386
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۳۰:۰۵
حجم معامله
0.12
خروج
84.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۲۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۲۸
خرید
0.05
1.22634
1.22697
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1506090123
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۱۴:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22634
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.22697
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۲۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۳۶
خرید
0.05
1.22545
1.22627
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1506093643
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۴:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22545
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۴:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.22627
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۴۸
خرید
0.05
1.22427
1.22433
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD
معامله
#1506135093
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22427
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۳۹:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.22433
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۲۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۵۴
خرید
0.05
1.21945
1.22314
سود
‪0.15 USD‬
USDCAD
معامله
#1506195525
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۳۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21945
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.22314
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۴
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۵
فروش
0.13
1.21936
1.21586
سود
‪0.37 USD‬
USDCAD
معامله
#1510066035
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21936
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۵
حجم معامله
0.13
خروج
1.21586
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۵
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۵
فروش
0.11
1.21534
1.21586
سود
‪-0.05 USD‬
USDCAD
معامله
#1510039252
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۴:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21534
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۵
حجم معامله
0.11
خروج
1.21586
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۳۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۵
فروش
0.12
1.21734
1.21586
سود
‪0.15 USD‬
USDCAD
معامله
#1510052141
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۳۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۵
حجم معامله
0.12
خروج
1.21586
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۵
فروش
0.1
1.21333
1.21586
سود
‪-0.21 USD‬
USDCAD
معامله
#1509976229
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۰۲:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.21586
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.21 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۹
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۲۰
فروش
0.11
0.86114
0.85948
سود
‪0.26 USD‬
EURGBP
معامله
#1510048713
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۸:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86114
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۲۰
حجم معامله
0.11
خروج
0.85948
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۲۰
فروش
0.1
0.85913
0.85948
سود
‪-0.05 USD‬
EURGBP
معامله
#1509961159
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85913
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.85948
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۴۹
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۲۱
خرید
0.1
1.21448
1.21721
سود
‪0.22 USD‬
USDCAD
معامله
#1509963312
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21448
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۴۲:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.21721
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۵
خرید
0.1
0.77157
0.77237
سود
‪0.08 USD‬
AUDUSD
معامله
#1509923703
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77157
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۳۵:۰۵
حجم معامله
0.1
خروج
0.77237
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۲
فروش
0.1
1.21477
1.21514
سود
‪-0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1509905745
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۴۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21477
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
1.21514
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۱
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۲
فروش
0.11
1.21682
1.21514
سود
‪0.15 USD‬
USDCAD
معامله
#1509946319
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۳۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۰۲:۳۲
حجم معامله
0.11
خروج
1.21514
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬