حالت آزمایشی
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۲:۰۹
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۱
فروش
0.01
0.89599
0.91133
سود
-11.78 USD
AUDCAD
معامله
#111860852
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۳۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89599
بهره
0.00 USD
مجموع
-11.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.91133
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-11.78 USD
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۵۰
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۵۸
فروش
0.01
0.89778
0.91131
سود
-10.41 USD
AUDCAD
معامله
#111882241
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89778
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.91131
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-10.41 USD
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۸
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۷
فروش
0.01
106.195
106.153
سود
0.30 USD
USDJPY
معامله
#111368338
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.195
بهره
0.00 USD
مجموع
0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
106.153
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.30 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۳۱
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۵۵
فروش
0.01
1.22573
1.2227
سود
2.93 USD
GBPUSD
معامله
#110913252
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22573
بهره
0.00 USD
مجموع
3.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2227
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.93 USD
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۴۵
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۵۵
فروش
0.01
1.22338
1.2227
سود
0.58 USD
GBPUSD
معامله
#110901560
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۷:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.22338
بهره
0.00 USD
مجموع
0.68 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.2227
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.58 USD
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۳۶
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۹
فروش
0.01
1.2254
1.22505
سود
0.25 USD
GBPUSD
معامله
#110330446
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2254
بهره
0.00 USD
مجموع
0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.22505
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.25 USD
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۳:۱۴
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۳:۱۹
فروش
0.01
1.33143
1.3303
سود
0.75 USD
USDCAD
معامله
#109763072
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.33143
بهره
0.00 USD
مجموع
0.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.3303
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.75 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۳۷
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۳۳:۳۷
فروش
0.01
1.32549
1.32664
سود
-0.97 USD
USDCAD
معامله
#109333873
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32549
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۳۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.32664
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.97 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۴۷
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۳۳:۳۳
فروش
0.01
1.32924
1.32664
سود
1.86 USD
USDCAD
معامله
#109345248
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32924
بهره
0.00 USD
مجموع
1.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۳۳:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.32664
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.86 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۹
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۲۴
فروش
0.01
1.12049
1.12078
سود
-0.39 USD
EURUSD
معامله
#109092211
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12049
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.12078
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.39 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۵۰
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۲۰
فروش
0.01
1.12145
1.12072
سود
0.63 USD
EURUSD
معامله
#109094567
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12145
بهره
0.00 USD
مجموع
0.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.12072
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.63 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۰:۳۵
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۲۲
فروش
0.01
1.2089
1.20846
سود
0.34 USD
GBPUSD
معامله
#109010001
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۰:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2089
بهره
0.00 USD
مجموع
0.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.20846
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.34 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۰۴
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۵:۳۰
فروش
0.01
0.67985
0.6786
سود
1.15 USD
AUDUSD
معامله
#108618108
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67985
بهره
0.00 USD
مجموع
1.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.6786
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.15 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۱
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۵:۳۰
فروش
0.01
0.67888
0.6786
سود
0.18 USD
AUDUSD
معامله
#108596037
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۴:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67888
بهره
0.00 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۰:۱۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.6786
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.18 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۵:۴۸
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۴۶
فروش
0.01
0.67887
0.67845
سود
0.32 USD
AUDUSD
معامله
#108578829
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67887
بهره
0.00 USD
مجموع
0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۲:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.67845
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.32 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۴۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۰
فروش
0.01
1.12356
1.12279
سود
0.67 USD
EURUSD
معامله
#108441625
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12356
بهره
0.00 USD
مجموع
0.77 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.12279
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.67 USD
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۳۱:۰۰
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۹:۰۵
فروش
0.01
106.585
106.531
سود
0.41 USD
USDJPY
معامله
#108173148
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۳۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.585
بهره
0.00 USD
مجموع
0.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۴۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
106.531
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.41 USD
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۱۹:۱۵
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۵۴:۱۸
فروش
0.01
1.21814
1.217
سود
1.04 USD
GBPUSD
معامله
#107313136
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۱۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21814
بهره
0.00 USD
مجموع
1.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۵۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.217
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.04 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۲۴
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۵۶:۲۷
فروش
0.01
108.703
108.689
سود
0.03 USD
USDJPY
معامله
#107166199
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۳:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.703
بهره
0.00 USD
مجموع
0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۵۶:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
108.689
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.03 USD
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۳۰
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۴۳
فروش
0.01
108.666
108.63
سود
0.23 USD
USDJPY
معامله
#107021063
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.666
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
108.63
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.23 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۷
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۶:۳۱
فروش
0.01
108.089
108.102
سود
-0.22 USD
USDJPY
معامله
#106433646
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۲۹:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.089
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۶:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.102
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.22 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۴:۵۵
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۶:۲۸
فروش
0.01
108.188
108.101
سود
0.70 USD
USDJPY
معامله
#106437160
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.188
بهره
0.00 USD
مجموع
0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۰۶:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.101
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.70 USD
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۴۴
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۲۰
فروش
0.01
1.2448
1.24434
سود
0.36 USD
GBPUSD
معامله
#106398483
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2448
بهره
0.00 USD
مجموع
0.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.24434
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.36 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۴۰:۴۲
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۰۸
خرید
0.01
1.11912
1.11958
سود
0.36 USD
EURUSD
معامله
#106276337
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۴۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11912
بهره
0.00 USD
مجموع
0.46 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.11958
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.36 USD
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۳۷
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۰۵
خرید
0.01
1.11947
1.11958
سود
0.01 USD
EURUSD
معامله
#106274725
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۳۹:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11947
بهره
0.00 USD
مجموع
0.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.11958
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.01 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۴۹
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۴۶
فروش
0.01
1.12232
1.1218
سود
0.42 USD
EURUSD
معامله
#106172394
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۴۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12232
بهره
0.00 USD
مجموع
0.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1218
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.42 USD
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۵۷
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۴۶
فروش
0.01
1.12205
1.1218
سود
0.15 USD
EURUSD
معامله
#106164714
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۸:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12205
بهره
0.00 USD
مجموع
0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1218
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.15 USD
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۰۶
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۱۱:۰۸
خرید
0.01
1.12163
1.1221
سود
0.37 USD
EURUSD
معامله
#105690538
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۳۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12163
بهره
0.00 USD
مجموع
0.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۱۱:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.1221
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.37 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۶
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۱
فروش
0.01
1.2536
1.25408
سود
-0.58 USD
GBPUSD
معامله
#105332876
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۵۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2536
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.25408
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.58 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۱۸
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۵۸
فروش
0.01
1.25547
1.25408
سود
1.29 USD
GBPUSD
معامله
#105357098
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۵:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25547
بهره
0.00 USD
مجموع
1.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۵:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.25408
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.29 USD
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۴:۳۷
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۴۹
فروش
0.01
1.2536
1.25318
سود
0.32 USD
GBPUSD
معامله
#105330310
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۴:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2536
بهره
0.00 USD
مجموع
0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.25318
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.32 USD
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۵۵
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۳۹
فروش
0.01
108.009
108.056
سود
-0.53 USD
USDJPY
معامله
#105153467
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.009
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
108.056
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.53 USD
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۰۹
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۳۵
فروش
0.01
108.068
108.049
سود
0.08 USD
USDJPY
معامله
#105156647
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.068
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۶:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
108.049
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۲۴
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۲۱
فروش
0.01
1.1224
1.12213
سود
0.17 USD
EURUSD
معامله
#104934683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۵۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1224
بهره
0.00 USD
مجموع
0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.12213
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.17 USD
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۲۰
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۴۹
فروش
0.01
1.12232
1.12209
سود
0.13 USD
EURUSD
معامله
#104933218
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12232
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.12209
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.13 USD
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۱
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۵
فروش
0.01
1.24731
1.24715
سود
0.06 USD
GBPUSD
معامله
#104849944
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24731
بهره
0.00 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.24715
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.06 USD
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۲
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۲
فروش
0.01
1.2473
1.24711
سود
0.09 USD
GBPUSD
معامله
#104850333
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2473
بهره
0.00 USD
مجموع
0.19 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.24711
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.09 USD
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۱۹
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۴۸
فروش
0.01
122
121.975
سود
0.03 USD
EURJPY
معامله
#104726606
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
121.975
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.03 USD
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۴۶
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۴۳
فروش
0.01
122.086
121.967
سود
0.90 USD
EURJPY
معامله
#104734765
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.086
بهره
0.00 USD
مجموع
1.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
121.967
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.90 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۱:۱۱
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۱۹:۱۰
فروش
0.01
108.714
108.67
سود
0.30 USD
USDJPY
معامله
#104616083
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.714
بهره
0.00 USD
مجموع
0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۱۹:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
108.67
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.30 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۰۲
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۱۸
فروش
0.01
1.12317
1.12278
سود
0.29 USD
EURUSD
معامله
#104526192
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12317
بهره
0.00 USD
مجموع
0.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.12278
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.29 USD
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۰۱
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۱۳
فروش
0.01
1.12285
1.12276
سود
-0.01 USD
EURUSD
معامله
#104521810
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12285
بهره
0.00 USD
مجموع
0.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۲۱:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.12276
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.01 USD
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۳۳:۲۱
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۴۱
فروش
0.01
108.575
108.527
سود
0.34 USD
USDJPY
معامله
#104363678
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۳۳:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.575
بهره
0.00 USD
مجموع
0.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
108.527
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.34 USD
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۸:۱۲
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۰:۳۷
فروش
0.01
1.25826
1.25791
سود
0.25 USD
GBPUSD
معامله
#104226023
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۸:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25826
بهره
0.00 USD
مجموع
0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۰:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.25791
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.25 USD
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۴:۲۱
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۵۸
فروش
0.01
0.70243
0.7021
سود
0.23 USD
AUDUSD
معامله
#104206660
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۳۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70243
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.7021
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.23 USD
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۵۵
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۵۲
فروش
0.01
0.70211
0.70211
سود
-0.10 USD
AUDUSD
معامله
#104205957
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۰۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.70211
بهره
0.00 USD
مجموع
0.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.70211
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.10 USD
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۴۴
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۳۴
فروش
0.01
107.824
107.798
سود
0.14 USD
USDJPY
معامله
#104200789
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.824
بهره
0.00 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۴:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
107.798
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.14 USD
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۴۵:۳۴
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۴:۱۵
فروش
0.01
107.823
107.793
سود
0.18 USD
USDJPY
معامله
#104197965
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۴۵:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.823
بهره
0.00 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۴:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
107.793
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.18 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۴۱:۲۴
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۴۵
فروش
0.01
1.12948
1.12891
سود
0.47 USD
EURUSD
معامله
#104039859
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۴۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12948
بهره
0.00 USD
مجموع
0.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.12891
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.47 USD
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۱۴
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۴۲
فروش
0.01
1.12908
1.12892
سود
0.06 USD
EURUSD
معامله
#104038528
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12908
بهره
0.00 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.12892
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.06 USD