حالت آزمایشی
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۲۹
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۹
فروش
0.01
1.4257
1.4207
سود
‪3.40 USD‬
USDCAD
معامله
#130518205
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4257
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.4207
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪3.40 USD‬
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۸
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۲:۲۵
فروش
0.01
1.41662
1.40657
سود
‪7.01 USD‬
USDCAD
معامله
#130244297
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41662
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪7.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۲:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.40657
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪7.01 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۱۴
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۰
فروش
0.01
1.42988
1.42389
سود
‪4.09 USD‬
USDCAD
معامله
#130419607
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.42988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.42389
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪4.09 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۰۶
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۱۹
فروش
0.01
1.40778
1.39362
سود
‪10.04 USD‬
USDCAD
معامله
#130140605
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۹:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.39362
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪10.04 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۹
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۳۱
فروش
0.01
1.39897
1.39826
سود
‪0.16 USD‬
USDCAD
معامله
#129116701
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39897
بهره
‪-0.23 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.39826
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۴۳
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۶
فروش
0.01
1.41412
1.4041
سود
‪7.02 USD‬
USDCAD
معامله
#130036597
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41412
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.4041
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪7.02 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۰۴
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۰۹
فروش
0.01
1.41921
1.41659
سود
‪1.67 USD‬
USDCAD
معامله
#129940732
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41921
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪1.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.41659
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪1.67 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۳
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۱۲
فروش
0.01
1.42241
1.42096
سود
‪0.84 USD‬
USDCAD
معامله
#129569251
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.42241
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۲۶:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.42096
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۴۳:۳۷
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۰۳
فروش
0.01
1.43626
1.42332
سود
‪8.91 USD‬
USDCAD
معامله
#129615780
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۴۳:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.43626
بهره
‪-0.06 USD‬
مجموع
‪9.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.42332
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪8.91 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۵۹
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۵۷
خرید
0.01
121.717
120.896
سود
‪-9.30 USD‬
EURJPY
معامله
#124859031
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
121.717
بهره
‪-1.80 USD‬
مجموع
‪-7.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۲:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
120.896
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪-9.30 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۲۶
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۲۲
فروش
0.01
1.43053
1.42053
سود
‪6.85 USD‬
USDCAD
معامله
#129299381
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.43053
بهره
‪-0.07 USD‬
مجموع
‪7.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۲۵:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.42053
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪6.85 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۴۴
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۴
فروش
0.01
1.44791
1.44291
سود
‪3.28 USD‬
USDCAD
معامله
#129391134
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۲۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.44791
بهره
‪-0.07 USD‬
مجموع
‪3.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۰۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.44291
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪3.28 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۱:۳۹
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۵۶
خرید
0.01
1.16462
1.1757
سود
‪10.63 USD‬
GBPUSD
معامله
#129389863
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16462
بهره
‪-0.33 USD‬
مجموع
‪11.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1757
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪10.63 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۵۱
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۰۴
فروش
0.01
1.45913
1.45413
سود
‪3.32 USD‬
USDCAD
معامله
#129436650
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۱۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45913
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۲۶:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.45413
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪3.32 USD‬
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۲
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۳۰
فروش
0.01
1.46163
1.4568400000000001
سود
‪1.00 USD‬
USDCAD
معامله
#129426652
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۳۴:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46163
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.4568400000000001
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۲۲
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۴۴
فروش
0.01
1.45468
1.4546
سود
‪-0.12 USD‬
USDCAD
معامله
#129383021
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۳:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45468
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۵۵:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.4546
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪-0.12 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۶
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۳۰
فروش
0.01
1.45529
1.45499
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#129382644
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45529
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۰۲:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.45499
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۰۵
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۵۷:۰۲
فروش
0.01
1.45323
1.45293
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#129380972
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۶:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45323
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۵۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.45293
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۰۴
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۳۸
فروش
0.01
1.45488
1.45458
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#129380241
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۰:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45488
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۳:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.45458
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۲۴
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۰۶
فروش
0.01
1.45917
1.45887
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#129373134
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.45887
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۵۰
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۳۱
فروش
0.01
1.46288
1.46322
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#129370714
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46288
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۳۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.46322
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۴۲
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۵۴
فروش
0.01
1.463
1.4627
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#129370081
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۵:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.4627
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۳۴
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۴۶
فروش
0.01
1.45953
1.45923
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#129366237
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.45953
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.45923
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۳۳
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۷:۵۸
فروش
0.01
1.4184
1.4181
سود
‪0.07 USD‬
USDCAD
معامله
#129197151
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4184
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۵۷:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.4181
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۰۲
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۴۰
فروش
0.01
1.41751
1.41721
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#129194181
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41751
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۷:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41721
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۲۶
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۴۴
فروش
0.01
1.41213
1.41183
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#129165999
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۰۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41213
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.41183
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۳۵
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۲۰
فروش
0.01
1.41227
1.41197
سود
‪0.09 USD‬
USDCAD
معامله
#129162775
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41197
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۳
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۵۴
خرید
0.01
118.975
119.005
سود
‪0.17 USD‬
EURJPY
معامله
#129116643
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۳۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
118.975
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۰۸:۵۷:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
119.005
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۲۴
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۰۸
خرید
0.01
108.48
108.367
سود
‪-0.87 USD‬
USDJPY
معامله
#127657945
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۷:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.48
بهره
‪0.29 USD‬
مجموع
‪-1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
108.367
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪-0.87 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۴۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۲۸
خرید
0.01
106.973
107.023
سود
‪0.53 USD‬
USDJPY
معامله
#128068418
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.973
بهره
‪0.18 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۶:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
107.023
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۳۶
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۳
فروش
0.01
1.38361
1.37985
سود
‪2.60 USD‬
USDCAD
معامله
#128913863
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38361
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.37985
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪2.60 USD‬
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۴:۲۱
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۵۵
فروش
0.01
1.39144
1.38988
سود
‪1.00 USD‬
USDCAD
معامله
#128884186
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۴:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39144
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.38988
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۳۵
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۹
خرید
0.01
105.932
105.962
سود
‪0.30 USD‬
USDJPY
معامله
#128186303
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.932
بهره
‪0.14 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
105.962
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۹
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۸
خرید
0.01
117.552
118.196
سود
‪5.96 USD‬
EURJPY
معامله
#128866151
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.552
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
118.196
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪5.96 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۵۹
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۵
فروش
0.01
1.3888
1.3863
سود
‪1.68 USD‬
USDCAD
معامله
#128858445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3888
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3863
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪1.68 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۲۸
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۴۴
خرید
0.01
103.894
103.959
سود
‪0.51 USD‬
USDJPY
معامله
#128810338
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
103.894
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
103.959
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۴۹
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۵
فروش
0.01
1.12293
1.12293
سود
‪0.11 USD‬
EURUSD
معامله
#128186344
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۴۵:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12293
بهره
‪0.23 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.12293
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۵۹
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۵
فروش
0.01
1.2766
1.27571
سود
‪0.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#127812066
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2766
بهره
‪-0.11 USD‬
مجموع
‪0.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.27571
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۱۴
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۴
خرید
0.01
116.823
116.853
سود
‪0.17 USD‬
EURJPY
معامله
#128804176
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
116.823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
116.853
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.17 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۵۰:۳۶
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۵
فروش
0.01
1.28644
1.28457
سود
‪1.71 USD‬
GBPUSD
معامله
#128014750
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۵۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28644
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪1.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۳.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.28457
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪1.71 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۲:۵۲
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۵۳
فروش
0.01
1.13415
1.13317
سود
‪0.90 USD‬
EURUSD
معامله
#128293164
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۲:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13415
بهره
‪0.04 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۶:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.13317
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۳:۳۴
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۳۰
فروش
0.01
1.29323
1.29293
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#128116517
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29323
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.29293
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۴:۰۱
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۴۷
فروش
0.01
1.35479
1.35333
سود
‪0.96 USD‬
USDCAD
معامله
#128293189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۴:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.35333
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.96 USD‬
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۲۳
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۱۱
خرید
0.01
104.346
104.449
سود
‪0.87 USD‬
USDJPY
معامله
#128293174
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۳:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
104.346
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۰:۰۳:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
104.449
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.87 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۴:۰۵
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۲
فروش
0.01
1.13047
1.12985
سود
‪0.54 USD‬
EURUSD
معامله
#128286355
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۱۴:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13047
بهره
‪0.04 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.12985
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.54 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۱۳
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۵۱
فروش
0.01
1.13336
1.13086
سود
‪2.38 USD‬
EURUSD
معامله
#128222571
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۶:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۱۹:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.13086
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪2.38 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۸
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۴۷
فروش
0.01
1.1322
1.13133
سود
‪0.75 USD‬
EURUSD
معامله
#128209391
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۲۸:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۲:۵۴:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.13133
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۱۰
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۱۳
خرید
0.01
106.165
106.195
سود
‪0.18 USD‬
USDJPY
معامله
#128126928
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.165
بهره
‪0.02 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۳۹:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
106.195
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۲۸
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۰:۳۰
خرید
0.01
106.017
106.047
سود
‪0.16 USD‬
USDJPY
معامله
#128125678
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۰۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.017
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
106.047
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۰
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۲۰
خرید
0.01
106.358
106.388
سود
‪0.16 USD‬
USDJPY
معامله
#128117310
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.358
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۰ ۲۲:۱۳:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
106.388
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪0.16 USD‬