حالت آزمایشی
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۹
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۲
خرید
0.01
73.567
73.727
سود
‪1.33 USD‬
NZDJPY
معامله
#152419449
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
73.567
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
73.727
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.33 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۰۰
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۹
خرید
0.01
1.33769
1.34247
سود
‪4.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#152419337
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۸:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.34247
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.68 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۱۴
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۶
خرید
0.01
1.8994
1.90047
سود
‪0.55 USD‬
GBPNZD
معامله
#152418117
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.8994
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.90047
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۳
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۴
خرید
0.01
139.24
140.113
سود
‪8.16 USD‬
GBPJPY
معامله
#152419270
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
140.113
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.16 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۳۸
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۱
خرید
0.01
1.80865
1.82274
سود
‪10.17 USD‬
GBPAUD
معامله
#152419095
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۶:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.80865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.82274
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.17 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۲۵
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۸
خرید
0.01
1.20137
1.20452
سود
‪3.05 USD‬
EURUSD
معامله
#152419005
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۷:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.20452
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.05 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۵۷
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۶
خرید
0.01
124.9
125.726
سود
‪7.72 USD‬
EURJPY
معامله
#152418900
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۵:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
124.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
125.726
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.72 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۶
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۳
خرید
0.01
1.62414
1.63561
سود
‪8.25 USD‬
EURAUD
معامله
#152418750
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.62414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.63561
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.25 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۴۷
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۹
خرید
0.01
115.469
115.889
سود
‪3.83 USD‬
CHFJPY
معامله
#152418681
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
115.469
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
115.889
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.83 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۲
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۷
خرید
0.01
80.496
80.571
سود
‪0.52 USD‬
CADJPY
معامله
#152418664
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.496
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
80.571
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.52 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۷
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۴
فروش
0.01
1.04443
1.04263
سود
‪1.07 USD‬
AUDNZD
معامله
#152418431
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۶:۲۳:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.04443
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.04263
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۱۰
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۲
فروش
0.01
0.95442
0.95405
سود
‪0.08 USD‬
AUDCAD
معامله
#152418298
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.95442
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.95405
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۰۲
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۰۸
فروش
0.01
0.66214
0.66338
سود
‪-1.58 USD‬
AUDCHF
معامله
#152418326
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66214
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.66338
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.58 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۲۳
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۰۵
فروش
0.01
1.54909
1.56026
سود
‪-8.83 USD‬
EURCAD
معامله
#152418793
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.54909
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.56026
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.83 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۴۳
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۰۱
خرید
0.01
1.70527
1.70494
سود
‪-0.43 USD‬
EURNZD
معامله
#152418965
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.70527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.70494
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.43 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۱۴
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۵۹
فروش
0.01
1.1915
1.20438
سود
‪-12.98 USD‬
EURUSD
معامله
#152335283
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۰۰:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.20438
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-12.98 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۴۰
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۵۵
فروش
0.01
1.72714
1.74013
سود
‪-10.23 USD‬
GBPCAD
معامله
#152419131
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۷:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.72714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.74013
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-10.23 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۲۱
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۵۳
خرید
0.01
1.21029
1.20996
سود
‪-0.57 USD‬
GBPCHF
معامله
#152419182
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.20996
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.57 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۳
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۴۹
فروش
0.01
1.29439
1.29546
سود
‪-0.93 USD‬
USDCAD
معامله
#152419511
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۹:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29439
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.29546
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.93 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۴۳
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۴۶
خرید
0.01
104.546
104.393
سود
‪-1.57 USD‬
USDJPY
معامله
#152419593
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
104.546
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۸:۱۱:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
104.393
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.57 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۲۷
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۱۱
فروش
0.01
0.8932
0.8932
سود
‪-0.20 USD‬
EURGBP
معامله
#152361483
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۴:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۰:۰۶:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.8932
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.20 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۷
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۲
فروش
0.01
1.3342
1.33
سود
‪4.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#152390031
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3342
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.33
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.10 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۶:۴۴
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۲۷
فروش
0.01
1.3022
1.30205
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#152319790
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3022
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.30205
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۷:۰۷
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۴۳
خرید
0.01
0.698
0.69835
سود
‪0.19 USD‬
CADCHF
معامله
#152287067
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۷:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.69835
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.19 USD‬
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۲۳
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۴۰
فروش
0.01
76.8
76.731
سود
‪0.46 USD‬
AUDJPY
معامله
#152287505
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
76.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
76.731
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۵۷
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۳۸
فروش
0.01
0.9575
0.95681
سود
‪0.33 USD‬
AUDCAD
معامله
#152287261
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9575
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.95681
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۳۹
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۳۵
خرید
0.01
1.0515
1.05137
سود
‪-0.29 USD‬
AUDNZD
معامله
#152286975
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۲:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0515
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.05137
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.29 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۱۲
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۳۸
خرید
0.01
0.9115
0.91035
سود
‪-1.36 USD‬
USDCHF
معامله
#152226020
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۸:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9115
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.91035
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.36 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۴
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۳۵
خرید
0.01
1.3
1.30239
سود
‪1.74 USD‬
USDCAD
معامله
#152203217
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.30239
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.74 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۲۳
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۳۱
فروش
0.01
0.735
0.73283
سود
‪2.07 USD‬
AUDUSD
معامله
#152211436
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۵۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.735
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.73283
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.07 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۳
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۲۸
فروش
0.01
0.67
0.66721
سود
‪2.86 USD‬
AUDCHF
معامله
#152203500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.66721
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.86 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۳۵
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۲۵
فروش
0.01
114.241
114.642
سود
‪-4.04 USD‬
CHFJPY
معامله
#152147369
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114.241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
114.642
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.04 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۲۴:۳۰
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۴۸
خرید
0.01
139.55
139.594
سود
‪0.22 USD‬
GBPJPY
معامله
#152191989
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۶:۲۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
139.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
139.594
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۱۷
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
فروش
0.01
1.3032
1.30266
سود
‪0.31 USD‬
USDCAD
معامله
#152131837
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۱۸:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3032
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.30266
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.31 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۱۵
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۳۶
فروش
0.01
104.45
104.306
سود
‪1.28 USD‬
USDJPY
معامله
#152117627
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۷:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
104.306
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.28 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۵۷
خرید
0.01
1.3331
1.333
سود
‪-0.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#152072650
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3331
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۲۲:۰۵:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.333
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.20 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۲۶
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۸
خرید
0.01
1.81422
1.82458
سود
‪7.39 USD‬
GBPAUD
معامله
#151550569
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۸:۳۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.81422
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.82458
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.39 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۱
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۵
خرید
0.01
1.73512
1.74587
سود
‪8.03 USD‬
GBPCAD
معامله
#151694529
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.73512
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.74587
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪8.03 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۱۸
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۱
خرید
0.01
1.20715
1.21387
سود
‪7.20 USD‬
GBPCHF
معامله
#151550804
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20715
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.21387
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.20 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۹
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۵۹
خرید
0.01
138.413
138.667
سود
‪2.25 USD‬
GBPJPY
معامله
#151550840
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
138.413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
138.667
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.25 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۵۶
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۵۵
فروش
0.01
0.688
0.69596
سود
‪-8.06 USD‬
NZDUSD
معامله
#151695678
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.688
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.69596
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-8.06 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۰۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۵۲
خرید
0.01
1.555
1.5542
سود
‪-0.82 USD‬
EURCAD
معامله
#151694177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۷:۳۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.555
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.5542
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.82 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۵۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۹
خرید
0.01
1.62809
1.62423
سود
‪-3.02 USD‬
EURAUD
معامله
#151694006
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.62809
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.62423
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.02 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۰۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۶
خرید
0.01
80.171
79.427
سود
‪-7.38 USD‬
CADJPY
معامله
#151549900
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۷:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
80.171
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
79.427
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-7.38 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۴۲:۴۴
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۳
فروش
0.01
0.72887
0.7329
سود
‪-4.13 USD‬
AUDUSD
معامله
#151693763
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۵:۴۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.7329
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-4.13 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۰
فروش
0.01
75.96
76.006
سود
‪-0.65 USD‬
AUDJPY
معامله
#151692997
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
76.006
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.65 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۳۰
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۳۷
فروش
0.01
0.66365
0.66527
سود
‪-1.98 USD‬
AUDCHF
معامله
#151692642
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۹:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66365
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.66527
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.98 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۵۳
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۱۳
خرید
0.01
1.32168
1.3306
سود
‪8.82 USD‬
GBPUSD
معامله
#151551005
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.32168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.3306
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪8.82 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۰۴
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۲
خرید
0.01
76.584
75.96
سود
‪-6.21 USD‬
AUDJPY
معامله
#151549413
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
76.584
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
75.96
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.21 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۰۵
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۴۲
خرید
0.01
72.098
71.606
سود
‪-4.92 USD‬
NZDJPY
معامله
#151551150
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
72.098
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۰:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
71.606
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.92 USD‬