حالت آزمایشی
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۱۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۵
فروش
0.05
109.157
109.088
سود
2.66 USD
USDJPY
معامله
#119405598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.157
بهره
0.00 USD
مجموع
3.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
109.088
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
2.66 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۱۸
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۱
فروش
0.05
109.114
109.083
سود
0.92 USD
USDJPY
معامله
#119405042
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.114
بهره
0.00 USD
مجموع
1.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
109.083
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.92 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۲۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۰۸
فروش
0.05
109.347
109.303
سود
1.51 USD
USDJPY
معامله
#119407421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.347
بهره
0.00 USD
مجموع
2.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
109.303
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.51 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۱۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۱
فروش
0.05
140.461
140.397
سود
1.93 USD
GBPJPY
معامله
#119403764
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.461
بهره
0.00 USD
مجموع
2.93 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
140.397
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.93 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
فروش
0.05
108.872
108.667
سود
8.93 USD
USDJPY
معامله
#119087843
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.872
بهره
0.00 USD
مجموع
9.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
108.667
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
8.93 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
فروش
0.05
108.714
108.667
سود
1.66 USD
USDJPY
معامله
#119087709
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.714
بهره
0.00 USD
مجموع
2.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
108.667
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.66 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
فروش
0.05
109.06
108.667
سود
17.58 USD
USDJPY
معامله
#119087814
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.06
بهره
0.00 USD
مجموع
18.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
108.667
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
17.58 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۴۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
فروش
0.05
108.783
108.667
سود
4.84 USD
USDJPY
معامله
#119142831
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.783
بهره
0.00 USD
مجموع
5.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
108.667
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.84 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۲۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
فروش
0.05
108.96
108.667
سود
12.98 USD
USDJPY
معامله
#119087765
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.96
بهره
0.00 USD
مجموع
13.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
108.667
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
12.98 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۳۸
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۰۲
فروش
0.05
1.10335
1.10285
سود
1.53 USD
EURCHF
معامله
#119057454
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10335
بهره
0.00 USD
مجموع
2.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.10285
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.53 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۵۹
فروش
0.05
1.10296
1.10287
سود
-0.55 USD
EURCHF
معامله
#119057456
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10296
بهره
0.00 USD
مجموع
0.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.10287
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-0.55 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۳۳
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۵۲
فروش
0.05
1.10298
1.10265
سود
0.67 USD
EURCHF
معامله
#119057263
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10298
بهره
0.00 USD
مجموع
1.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.10265
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
0.67 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۲۷
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۷
خرید
0.05
108.013
108.032
سود
0.38 USD
USDJPY
معامله
#118892514
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.013
بهره
0.00 USD
مجموع
0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
108.032
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.38 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۹
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۱۱
فروش
0.05
1.31938
1.31877
سود
1.81 USD
USDCAD
معامله
#118769092
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31938
بهره
0.00 USD
مجموع
2.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.31877
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.81 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۸
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۹
فروش
0.05
1.31636
1.31592
سود
1.17 USD
USDCAD
معامله
#118744768
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31636
بهره
0.00 USD
مجموع
1.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.31592
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.17 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۰۸
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۴۴
خرید
0.05
0.99194
0.99225
سود
1.06 USD
USDCHF
معامله
#118708404
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99194
بهره
0.00 USD
مجموع
1.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.99225
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.06 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۳۷
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۸
فروش
0.05
1.11212
1.11168
سود
1.70 USD
EURUSD
معامله
#118700320
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11212
بهره
0.00 USD
مجموع
2.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.11168
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.70 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۳۸
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۴
فروش
0.05
1.11186
1.11167
سود
0.45 USD
EURUSD
معامله
#118699212
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11186
بهره
0.00 USD
مجموع
0.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.11167
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.45 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۱۰
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۲۲
خرید
0.05
0.9927
0.99319
سود
1.97 USD
USDCHF
معامله
#118693011
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9927
بهره
0.00 USD
مجموع
2.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.99319
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.97 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۷:۱۲
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۱۸
خرید
0.05
0.99293
0.9932
سود
0.86 USD
USDCHF
معامله
#118690732
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۳۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99293
بهره
0.00 USD
مجموع
1.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.9932
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.86 USD
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۱:۲۸
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۴۱
خرید
0.05
1.10779
1.1081
سود
1.05 USD
EURUSD
معامله
#118563646
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۱:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10779
بهره
0.00 USD
مجموع
1.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۸:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.1081
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.05 USD
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۱۳
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۵۴
خرید
0.05
0.99089
0.99139
سود
2.02 USD
USDCHF
معامله
#118313212
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99089
بهره
0.00 USD
مجموع
2.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۰۳:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.99139
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
2.02 USD
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۹:۴۳
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۲۵
خرید
0.05
0.9912
0.99146
سود
0.81 USD
USDCHF
معامله
#118312050
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۹:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9912
بهره
0.00 USD
مجموع
1.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۵۵:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.99146
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.81 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۲۴
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۸
خرید
0.05
0.99148
0.99085
سود
-3.68 USD
USDCHF
معامله
#117222267
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99148
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.99085
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-3.68 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۴۵
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۷
خرید
0.05
0.99065
0.99085
سود
0.51 USD
USDCHF
معامله
#117222426
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۰۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99065
بهره
0.00 USD
مجموع
1.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.99085
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.51 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۴۵
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۵
خرید
0.05
0.98908
0.99093
سود
8.83 USD
USDCHF
معامله
#117229424
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۰۷:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98908
بهره
0.00 USD
مجموع
9.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.99093
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
8.83 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۳
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۴
خرید
0.05
0.98755
0.99094
سود
16.60 USD
USDCHF
معامله
#117233371
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98755
بهره
0.00 USD
مجموع
17.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.99094
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
16.60 USD
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۱۵
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۳۹
فروش
0.05
1.11364
1.11288
سود
3.30 USD
EURUSD
معامله
#117208448
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۳۹:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11364
بهره
0.00 USD
مجموع
3.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۰:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.11288
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.30 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۳۱
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۴۰
فروش
0.05
1.10855
1.10785
سود
3.00 USD
EURUSD
معامله
#117091880
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۴۵:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10855
بهره
0.00 USD
مجموع
3.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.10785
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.00 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۲۷
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۳۵
فروش
0.05
1.10766
1.10786
سود
-1.50 USD
EURUSD
معامله
#117091727
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10766
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۶:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.10786
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-1.50 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۱۴
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۹
فروش
0.05
1.76947
1.76657
سود
8.07 USD
EURNZD
معامله
#117060158
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.76947
بهره
0.00 USD
مجموع
9.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۵:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.76657
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
8.07 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۳
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۵۸
فروش
0.05
1.7662
1.76662
سود
-2.31 USD
EURNZD
معامله
#117049268
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۴۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7662
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۱۴:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.76662
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-2.31 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۴
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۳۰
فروش
0.05
2.05204
2.04461
سود
22.23 USD
GBPNZD
معامله
#117042960
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۲۴:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
2.05204
بهره
0.00 USD
مجموع
23.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
2.04461
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
22.23 USD
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۴۱
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۴۲
خرید
0.05
0.6246
0.62509
سود
1.95 USD
NZDUSD
معامله
#117032347
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۲۴:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6246
بهره
0.00 USD
مجموع
2.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۱۹ ۱۴:۳۵:۴۲
حجم معامله
0.05
خروج
0.62509
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.95 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۵۹
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۶
فروش
0.05
1.24806
1.24219
سود
28.85 USD
GBPUSD
معامله
#116555200
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24806
بهره
0.00 USD
مجموع
29.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.24219
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
28.85 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۰۴
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۰
فروش
0.05
1.24613
1.24275
سود
16.40 USD
GBPUSD
معامله
#116554660
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۳۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24613
بهره
0.00 USD
مجموع
16.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.24275
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
16.40 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۴۰
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۲۵
فروش
0.05
1.24662
1.24565
سود
4.35 USD
GBPUSD
معامله
#116550902
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24662
بهره
0.00 USD
مجموع
4.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۱۸:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.24565
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.35 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۵۳
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۱۳
فروش
0.05
1.24637
1.24547
سود
4.00 USD
GBPUSD
معامله
#116549687
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24637
بهره
0.00 USD
مجموع
4.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.24547
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.00 USD
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۰۷
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۳
فروش
0.05
1.24604
1.24503
سود
4.55 USD
GBPUSD
معامله
#116547722
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۱:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24604
بهره
0.00 USD
مجموع
5.05 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۴۴:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.24503
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.55 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۱۰
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۵۷
فروش
0.05
133.975
133.976
سود
-1.04 USD
GBPJPY
معامله
#116463489
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.975
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
133.976
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-1.04 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۴۷
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۵۳
فروش
0.05
1.2441
1.24162
سود
11.90 USD
GBPUSD
معامله
#116462797
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۱:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2441
بهره
0.00 USD
مجموع
12.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.24162
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
11.90 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۱۳
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۴۹
فروش
0.05
1.24209
1.24179
سود
1.00 USD
GBPUSD
معامله
#116462710
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24209
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۲۵:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.24179
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.00 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۱۰
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۴
فروش
0.05
134.3
134.226
سود
2.43 USD
GBPJPY
معامله
#116463638
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.3
بهره
0.00 USD
مجموع
3.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۴
حجم معامله
0.05
خروج
134.226
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.43 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۰۵
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۱
فروش
0.05
1.246
1.24462
سود
6.40 USD
GBPUSD
معامله
#116462868
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.246
بهره
0.00 USD
مجموع
6.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۱:۰۷:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.24462
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
6.40 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۳۸
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۲:۴۰
فروش
0.05
1.239
1.23817
سود
3.65 USD
GBPUSD
معامله
#116446324
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.239
بهره
0.00 USD
مجموع
4.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۹:۲۲:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.23817
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.65 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۰۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۲۸
فروش
0.05
118.874
118.823
سود
1.36 USD
EURJPY
معامله
#116416516
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.874
بهره
0.00 USD
مجموع
2.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۰۸:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
118.823
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.36 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۲۲
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۲۹
فروش
0.05
118.838
118.804
سود
0.58 USD
EURJPY
معامله
#116414562
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
118.838
بهره
0.00 USD
مجموع
1.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
118.804
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
0.58 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۱۹
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۵۷
فروش
0.05
1.10252
1.10167
سود
3.75 USD
EURUSD
معامله
#116383859
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۴۱:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10252
بهره
0.00 USD
مجموع
4.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.10167
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.75 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۰۰
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۵۴
فروش
0.05
1.10182
1.1017
سود
0.10 USD
EURUSD
معامله
#116373931
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۱:۴۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10182
بهره
0.00 USD
مجموع
0.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.1017
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.10 USD
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۱۱
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۴۱
فروش
0.05
1.10174
1.10127
سود
1.85 USD
EURUSD
معامله
#116362041
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10174
بهره
0.00 USD
مجموع
2.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۵۴:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.10127
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.85 USD