حالت آزمایشی
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۱۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۳
خرید
0.03
1.2599
1.26171
سود
‪5.13 USD‬
GBPUSD
معامله
#140144397
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2599
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.26171
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪5.13 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۱۱
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۹
خرید
0.03
1.26201
1.26174
سود
‪-1.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#140142371
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26201
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.26174
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-1.11 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۲
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۶
خرید
0.03
1.26254
1.26175
سود
‪-2.67 USD‬
GBPUSD
معامله
#140141860
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۱۵:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۱۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.26175
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.67 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۷
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۹
فروش
0.03
1.25942
1.2588
سود
‪1.56 USD‬
GBPUSD
معامله
#140145119
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25942
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.2588
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.56 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۳۳
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۵
فروش
0.03
1.2594
1.2589
سود
‪1.20 USD‬
GBPUSD
معامله
#140145168
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.2589
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.20 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۴
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۲
فروش
0.03
1.25943
1.25885
سود
‪1.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#140145079
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25943
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.25885
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.44 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۱
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۱۵
فروش
0.03
1.2641
1.2634
سود
‪1.80 USD‬
GBPUSD
معامله
#140021314
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.2634
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۹
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۱۴
فروش
0.03
1.26356
1.26338
سود
‪0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#140021173
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۳۶:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26356
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.26338
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۵۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۹
فروش
0.03
1.13273
1.13282
سود
‪-0.57 USD‬
EURUSD
معامله
#139897974
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۳:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13273
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.13282
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.57 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۰۸
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۶
فروش
0.03
1.1339
1.13282
سود
‪2.94 USD‬
EURUSD
معامله
#139902296
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1339
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۳۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.13282
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.94 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۴۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۱۶
خرید
0.03
1.12938
1.12976
سود
‪0.84 USD‬
EURUSD
معامله
#139892381
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12938
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۱:۱۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.12976
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.84 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۵۷
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۴۹
فروش
0.03
1.25257
1.25205
سود
‪1.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#139866947
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25257
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.25205
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۰۳
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۲
فروش
0.03
1.25701
1.25649
سود
‪1.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#139744093
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25701
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۰۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.25649
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۱
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
خرید
0.03
1.25268
1.25329
سود
‪1.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#139734768
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25268
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.25329
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.53 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۷
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۰۵
فروش
0.03
1.13363
1.13276
سود
‪2.31 USD‬
EURUSD
معامله
#139554143
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13363
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.13276
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.31 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۱۷
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۱۸
فروش
0.03
1.13326
1.13279
سود
‪1.11 USD‬
EURUSD
معامله
#139548593
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.13326
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۱۴:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.13279
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۵۱:۰۵
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۴۳
فروش
0.03
0.69788
0.69626
سود
‪4.56 USD‬
AUDUSD
معامله
#139486253
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۵۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.69626
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪4.56 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۰۱
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۳۸
فروش
0.03
0.6973
0.69626
سود
‪2.82 USD‬
AUDUSD
معامله
#139479671
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6973
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.69626
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.82 USD‬
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۰
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۴۰
خرید
0.03
1.22536
1.22614
سود
‪2.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#138911380
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22536
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۴۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.22614
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.04 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۴۲
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۳
فروش
0.03
1.23703
1.2363
سود
‪1.89 USD‬
GBPUSD
معامله
#138779636
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.23703
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۳۵:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.2363
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.89 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۲۵
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۰۹
خرید
0.03
1.24114
1.24393
سود
‪8.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#138587835
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۰۷:۱۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24114
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۰۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.24393
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪8.07 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۲۵
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۰۶
خرید
0.03
1.2447
1.24384
سود
‪-2.88 USD‬
GBPUSD
معامله
#138536194
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2447
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.24384
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.88 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۳۵
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۴۴
فروش
0.03
1.24291
1.24222
سود
‪1.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#138528795
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24291
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۱:۰۵:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.24222
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.77 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۰۵
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۱۲
خرید
0.03
1.24456
1.24463
سود
‪-0.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#138534962
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24456
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.24463
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.09 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۲:۰۵
فروش
0.03
1.24329
1.24258
سود
‪1.83 USD‬
GBPUSD
معامله
#138525309
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24329
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۳۲:۰۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.24258
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.83 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۳
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۹
فروش
0.03
0.68853
0.68775
سود
‪2.04 USD‬
AUDUSD
معامله
#138523805
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68853
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.68775
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.04 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۳۷
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۳۳
خرید
0.03
0.69145
0.69071
سود
‪-2.52 USD‬
AUDUSD
معامله
#138511941
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.69071
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.52 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۰۳
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۲۸
خرید
0.03
0.69638
0.69716
سود
‪2.04 USD‬
AUDUSD
معامله
#138411029
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.69638
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.69716
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪2.04 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۲۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۳۳
فروش
0.03
0.69698
0.69624
سود
‪1.92 USD‬
AUDUSD
معامله
#138404304
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۶:۲۰:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.69624
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.92 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۳۴
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۴۲
فروش
0.03
0.69062
0.68945
سود
‪3.21 USD‬
AUDUSD
معامله
#138277731
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69062
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.68945
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.21 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۴۷
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۹
فروش
0.03
0.68979
0.68944
سود
‪0.75 USD‬
AUDUSD
معامله
#138274910
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68979
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.68944
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۰۰
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۲۴
فروش
0.03
1.12514
1.12455
سود
‪1.47 USD‬
EURUSD
معامله
#138102590
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۶:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12514
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.12455
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.47 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۱۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۵
فروش
0.03
1.1213
1.12015
سود
‪3.15 USD‬
EURUSD
معامله
#138046086
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۰۷:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1213
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۴۳:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.12015
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.15 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۰۸
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۶
فروش
0.03
1.12293
1.1226
سود
‪0.69 USD‬
EURUSD
معامله
#138025296
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12293
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.1226
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۵۱
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۱۵
خرید
0.03
1.12243
1.12211
سود
‪-1.26 USD‬
EURUSD
معامله
#138023257
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۴:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۵:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.12211
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-1.26 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۴۲
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۴۶
خرید
0.03
1.12154
1.12211
سود
‪1.41 USD‬
EURUSD
معامله
#138023540
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.12211
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.41 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۴۹
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۵۷
خرید
0.03
1.3521
1.35271
سود
‪1.05 USD‬
USDCAD
معامله
#137858432
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۵۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.35271
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۷
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۴۳
خرید
0.03
1.12404
1.1247
سود
‪1.68 USD‬
EURUSD
معامله
#137814654
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۵۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12404
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۴۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.1247
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.68 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۵۲
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۵۰
فروش
0.03
108.695
108.286
سود
‪11.03 USD‬
USDJPY
معامله
#136540421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.695
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۵۰
حجم معامله
0.03
خروج
108.286
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪11.03 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۱۴
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۱۴
فروش
0.03
108.314
108.304
سود
‪-0.02 USD‬
USDJPY
معامله
#136462376
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.314
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
108.304
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۰۱
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۱۱
فروش
0.03
108.228
108.304
سود
‪-2.41 USD‬
USDJPY
معامله
#136461009
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.228
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
108.304
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-2.41 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۸
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۰۶
فروش
0.03
108.13
108.304
سود
‪-5.12 USD‬
USDJPY
معامله
#136460182
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۵:۱۴:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
108.304
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-5.12 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۸
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۲۰
فروش
0.03
1.11838
1.11663
سود
‪4.95 USD‬
EURUSD
معامله
#136440986
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.11663
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪4.95 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۹
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۱۶
فروش
0.03
1.11698
1.11666
سود
‪0.66 USD‬
EURUSD
معامله
#136439346
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11698
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۳:۳۶:۱۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.11666
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۵۲
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۰۶
فروش
0.03
0.68425
0.68371
سود
‪1.32 USD‬
AUDUSD
معامله
#136438605
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۵۷:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.68371
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.32 USD‬
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۵۶
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
فروش
0.03
107.817
107.755
سود
‪1.43 USD‬
USDJPY
معامله
#136432654
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۰:۵۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
107.755
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۸:۲۷
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۳۳
فروش
0.03
1.11401
1.11268
سود
‪3.69 USD‬
EURUSD
معامله
#136271987
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۵۸:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11401
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۱۴:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.11268
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.69 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۳۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۶
فروش
0.03
0.62077
0.61838
سود
‪6.87 USD‬
NZDUSD
معامله
#135718996
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۶:۲۸:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.62077
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.61838
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪6.87 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۵۸
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۲
فروش
0.03
0.61859
0.61838
سود
‪0.33 USD‬
NZDUSD
معامله
#135704087
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.61859
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.61838
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۵۶
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۱۸
فروش
0.03
0.61676
0.61838
سود
‪-5.16 USD‬
NZDUSD
معامله
#135683772
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.61676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۰۳:۲۵:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.61838
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-5.16 USD‬