حالت آزمایشی
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۱۸
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۳۳
خرید
0.03
1.24099
1.24151
سود
‪1.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#131288378
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24099
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.24151
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۲۵
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۸:۵۸
خرید
0.03
1.23932
1.24119
سود
‪5.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#131274691
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۵۱:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۸:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.24119
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪5.31 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۱۰
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۸:۵۸
خرید
0.03
1.24068
1.2412
سود
‪1.26 USD‬
GBPUSD
معامله
#131273151
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24068
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۳۸:۵۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.2412
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.26 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۱۰
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۱۸
خرید
0.03
1.24018
1.24072
سود
‪1.32 USD‬
GBPUSD
معامله
#131268894
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۲۵:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24018
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۱۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.24072
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.32 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۵
خرید
0.03
0.60033
0.60079
سود
‪1.08 USD‬
NZDUSD
معامله
#131267651
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.60033
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
0.60079
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.08 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۲۴
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۰
فروش
0.03
1.39976
1.40486
سود
‪-11.19 USD‬
USDCAD
معامله
#131229524
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39976
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.40486
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-11.19 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۸
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۱۶
خرید
0.06
1.40413
1.40479
سود
‪2.22 USD‬
USDCAD
معامله
#131254932
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۲:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40413
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۱۶
حجم معامله
0.06
خروج
1.40479
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪2.22 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۲۱
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۱۴
فروش
0.03
1.40111
1.4047
سود
‪-7.97 USD‬
USDCAD
معامله
#131230608
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۱۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.4047
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-7.97 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۶
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۰۸
خرید
0.01
1.40376
1.40483
سود
‪0.66 USD‬
USDCAD
معامله
#131257119
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40376
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.40483
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۱۲
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۴۶
خرید
0.03
134.347
134.686
سود
‪8.73 USD‬
GBPJPY
معامله
#131223963
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۰۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
134.686
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪8.73 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۱:۰۷
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۸:۳۳
خرید
0.03
0.61235
0.61457
سود
‪6.36 USD‬
AUDUSD
معامله
#131015083
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۱:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.61235
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۸:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.61457
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪6.36 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۳:۳۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۸:۲۹
خرید
0.03
0.61189
0.61458
سود
‪7.77 USD‬
AUDUSD
معامله
#131015430
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۳:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.61189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۰ ۰۷:۳۸:۲۹
حجم معامله
0.03
خروج
0.61458
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪7.77 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۳۳
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۵۴
خرید
0.03
134.256
134.326
سود
‪1.33 USD‬
GBPJPY
معامله
#130938073
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.256
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
134.326
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.33 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۲۶
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۵۳
خرید
0.03
134.18
134.326
سود
‪3.41 USD‬
GBPJPY
معامله
#130938558
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۵۳
حجم معامله
0.03
خروج
134.326
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪3.41 USD‬
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۵۰
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۵۲
خرید
0.03
134.026
134.326
سود
‪7.64 USD‬
GBPJPY
معامله
#130940969
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۷:۳۷:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۴.۲۰۲۰ ۱۹:۲۱:۵۲
حجم معامله
0.03
خروج
134.326
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪7.64 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۲۵
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۲۶
خرید
0.03
0.9769
0.97723
سود
‪0.71 USD‬
USDCHF
معامله
#130728423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۱۰:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
0.97723
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۹
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۲
خرید
0.03
0.9761
0.97718
سود
‪3.02 USD‬
USDCHF
معامله
#130730242
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۵۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.97718
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪3.02 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۲۲
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۵۵
فروش
0.03
1.08001
1.07958
سود
‪0.99 USD‬
EURUSD
معامله
#130728269
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08001
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۳۶:۵۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.07958
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۱۶
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۴۸
خرید
0.03
0.97648
0.977
سود
‪1.30 USD‬
USDCHF
معامله
#130726737
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۱۹:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97648
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۲:۲۲:۴۸
حجم معامله
0.03
خروج
0.977
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.30 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۳
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۴۵
فروش
0.03
1.08023
1.07963
سود
‪1.50 USD‬
EURUSD
معامله
#130723074
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08023
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۴۵:۴۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.07963
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.50 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۰۵
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۳۳
خرید
0.03
0.97652
0.97702
سود
‪1.24 USD‬
USDCHF
معامله
#130722170
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.97702
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۲۸
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۸
فروش
0.03
1.08035
1.07992
سود
‪0.99 USD‬
EURUSD
معامله
#130721465
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۱۳:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۰۸
حجم معامله
0.03
خروج
1.07992
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.99 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۰
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۲۲
فروش
0.03
1.08069
1.08032
سود
‪0.81 USD‬
EURUSD
معامله
#130718914
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08069
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.08032
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.81 USD‬
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۱۹
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۰
خرید
0.03
1.07965
1.08
سود
‪0.75 USD‬
EURUSD
معامله
#130717957
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۲۹:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07965
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۲۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.08
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۴۸
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۴۴
خرید
0.05
1.17714
1.17775
سود
‪5.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#129339170
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.17775
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪5.15 USD‬
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۲
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۶
فروش
0.05
1.44455
1.44212
سود
‪10.18 USD‬
USDCAD
معامله
#129333865
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.44455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۳۳:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.44212
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪10.18 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۳
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۲۶
فروش
0.05
1.42158
1.41975
سود
‪5.94 USD‬
USDCAD
معامله
#129198865
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۴۱:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.42158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۰ ۲۰:۳۸:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.41975
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪5.94 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۵۴
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۰
خرید
0.05
1.24949
1.25034
سود
‪3.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#128858395
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۴:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24949
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۵:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.25034
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪3.75 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۷
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۲۷
خرید
0.05
0.62802
0.62875
سود
‪3.15 USD‬
AUDUSD
معامله
#128852846
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.62802
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.62875
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪3.15 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۵۹
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۰
فروش
0.05
1.12087
1.12036
سود
‪2.05 USD‬
EURUSD
معامله
#127868260
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۱۹:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۲۱:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.12036
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.05 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۵۰
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۳
فروش
0.05
1.11608
1.11554
سود
‪2.20 USD‬
EURUSD
معامله
#127708978
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11608
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.11554
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.20 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۱۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۲
فروش
0.05
1.10285
1.09628
سود
‪32.35 USD‬
EURUSD
معامله
#127438659
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۵۴:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.09628
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪32.35 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۰۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۹
فروش
0.05
1.09944
1.09627
سود
‪15.35 USD‬
EURUSD
معامله
#127438630
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۲:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09944
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.09627
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪15.35 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۴۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۵
فروش
0.05
1.09656
1.09622
سود
‪1.20 USD‬
EURUSD
معامله
#127470008
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09656
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.09622
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.20 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۳۳
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۰۹
فروش
0.05
1.09555
1.09616
سود
‪-3.55 USD‬
EURUSD
معامله
#127438455
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09555
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۷:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.09616
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-3.55 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۱۱
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۴
فروش
0.05
111.151
110.558
سود
‪26.32 USD‬
USDJPY
معامله
#126709711
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۶:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
110.558
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪26.32 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۰۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۲
فروش
0.05
110.783
110.549
سود
‪10.08 USD‬
USDJPY
معامله
#126691698
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.783
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
110.549
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪10.08 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۵:۵۹
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۱
فروش
0.05
110.387
110.544
سود
‪-7.60 USD‬
USDJPY
معامله
#126670445
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۲۵:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
110.544
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-7.60 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۹
فروش
0.05
110.557
110.542
سود
‪0.18 USD‬
USDJPY
معامله
#126661963
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.557
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
110.542
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۳۴
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۸
فروش
0.05
110.345
110.546
سود
‪-9.59 USD‬
USDJPY
معامله
#126661896
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.345
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
110.546
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-9.59 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۷
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۱۱
خرید
0.05
1.0791
1.0796
سود
‪2.00 USD‬
EURUSD
معامله
#126577745
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۱۳:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0791
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۳۴:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.0796
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.00 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۴۲
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۲۹
خرید
0.05
1.07969
1.08009
سود
‪1.50 USD‬
EURUSD
معامله
#126576509
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07969
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.08009
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.50 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۲۳
خرید
0.05
1.06107
1.06144
سود
‪0.89 USD‬
EURCHF
معامله
#126326112
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06107
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۴۴:۲۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.06144
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۱۵
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۰
خرید
0.05
1.30665
1.2926
سود
‪-70.75 USD‬
GBPUSD
معامله
#125500955
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30665
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-70.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.2926
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-70.75 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۴۳
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۷
خرید
0.05
1.30806
1.29258
سود
‪-77.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#125500395
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30806
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-77.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.29258
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-77.90 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۰۲
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۱۹
فروش
0.05
1.31932
1.31897
سود
‪1.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#125436182
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.31897
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.25 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۴۸
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۱
خرید
0.05
0.96347
0.96374
سود
‪0.90 USD‬
USDCHF
معامله
#125433702
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۴:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.96347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
0.96374
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۳۱
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۱۸
فروش
0.05
1.31945
1.31901
سود
‪1.70 USD‬
GBPUSD
معامله
#125433108
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31945
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۰:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.31901
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.70 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۰۹
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۴
فروش
0.05
1.10652
1.10593
سود
‪2.45 USD‬
EURUSD
معامله
#125427483
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10652
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.10593
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪2.45 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۶
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۱
فروش
0.05
1.10607
1.10604
سود
‪-0.35 USD‬
EURUSD
معامله
#125426930
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۴۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.10604
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-0.35 USD‬