حالت آزمایشی
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۴۶
کپی
0%
0%
سود
0.00 USD
GeejayFighter
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۳
نقطه ورود
0%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۴۶
خروج
0%
سود
0.00 USD
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۰۶
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۵
کپی
0%
0%
سود
0.00 USD
GeejayFighter
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۴:۰۶
نقطه ورود
0%
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۲۵
خروج
0%
سود
0.00 USD
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۰۴
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۰
خرید
0.05
0.84844
0.84889
سود
1.94 USD
EURGBP
معامله
#121527113
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.84844
بهره
0.00 USD
مجموع
2.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.84889
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.94 USD
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۱۵
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۳۹
خرید
0.05
1.04801
1.04852
سود
0.65 USD
AUDNZD
معامله
#121282590
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.04801
بهره
0.00 USD
مجموع
1.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۱۶:۰۷:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.04852
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
0.65 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۳
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۵۳
فروش
0.05
1.0019
1.00055
سود
6.25 USD
USDCHF
معامله
#121179609
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0019
بهره
0.00 USD
مجموع
6.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.00055
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
6.25 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۲۹
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۵۱
فروش
0.05
1.00095
1.00057
سود
1.40 USD
USDCHF
معامله
#121179582
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00095
بهره
0.00 USD
مجموع
1.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.00057
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.40 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۲۲
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۴۷
فروش
0.05
1.00042
1.00055
سود
-1.15 USD
USDCHF
معامله
#121180510
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۲۵:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00042
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۱۷:۴۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.00055
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-1.15 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۱۷
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۰۷
خرید
0.05
1.09828
1.09935
سود
4.85 USD
EURUSD
معامله
#121188901
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09828
بهره
0.00 USD
مجموع
5.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.09935
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.85 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۰۱
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۰۳
خرید
0.05
1.09876
1.09935
سود
2.45 USD
EURUSD
معامله
#121187747
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۵:۰۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09876
بهره
0.00 USD
مجموع
2.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۰۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.09935
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
2.45 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۱۶
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۰۰
خرید
0.05
1.09952
1.09935
سود
-1.35 USD
EURUSD
معامله
#121183338
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۳:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09952
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۰۲:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.09935
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-1.35 USD
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۴۶
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۳۵
فروش
0.05
1.00046
1.00012
سود
1.20 USD
USDCHF
معامله
#121178859
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۱:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00046
بهره
0.00 USD
مجموع
1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۰۸:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.00012
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.20 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۵۵
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۴۶
خرید
0.05
1.1002
1.1005
سود
1.00 USD
EURUSD
معامله
#121075149
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۳۹:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1002
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.1005
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.00 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۷:۱۰
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۱۲
فروش
0.05
1.91305
1.9097
سود
10.34 USD
GBPAUD
معامله
#121057858
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۲۷:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91305
بهره
0.00 USD
مجموع
11.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.9097
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
10.34 USD
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۷:۵۸
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۰۹
فروش
0.05
1.91128
1.90963
سود
4.59 USD
GBPAUD
معامله
#121053185
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۰۶:۳۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.91128
بهره
0.00 USD
مجموع
5.59 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۵:۰۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.90963
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
4.59 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۳۵:۲۷
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۰۱:۵۴
فروش
0.05
141.43
141.362
سود
2.10 USD
GBPJPY
معامله
#121029370
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۳۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.43
بهره
0.00 USD
مجموع
3.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۰۱:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
141.362
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.10 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۵۲
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۲۸
فروش
0.05
141.354
141.265
سود
3.07 USD
GBPJPY
معامله
#121026768
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.354
بهره
0.00 USD
مجموع
4.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۰۲:۲۸
حجم معامله
0.05
خروج
141.265
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
3.07 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۵۱
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۱۳
فروش
0.05
0.99979
0.99949
سود
1.00 USD
USDCHF
معامله
#121014613
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۴۴:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99979
بهره
0.00 USD
مجموع
1.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۱۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.99949
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.00 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۴۵
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۷
خرید
0.05
1.09965
1.09994
سود
0.95 USD
EURUSD
معامله
#120993760
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۲۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09965
بهره
0.00 USD
مجموع
1.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.09994
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.95 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۶
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۷
خرید
0.05
1.09925
1.09994
سود
2.95 USD
EURUSD
معامله
#120996842
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.09925
بهره
0.00 USD
مجموع
3.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.09994
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
2.95 USD
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۳:۴۲
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۱۸
خرید
0.05
0.854
0.85442
سود
1.70 USD
EURGBP
معامله
#120973708
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۰۳:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.854
بهره
0.00 USD
مجموع
2.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۴:۱۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.85442
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.70 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۹
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۸
فروش
0.05
140.399
140.073
سود
13.96 USD
GBPJPY
معامله
#120633001
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.399
بهره
0.00 USD
مجموع
14.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
140.073
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
13.96 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۵۴
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۶
فروش
0.05
140.245
140.078
سود
6.67 USD
GBPJPY
معامله
#120631935
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۰۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.245
بهره
0.00 USD
مجموع
7.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
140.078
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
6.67 USD
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۵۰
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۳
فروش
0.05
140.152
140.074
سود
2.58 USD
GBPJPY
معامله
#120630788
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.152
بهره
0.00 USD
مجموع
3.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۳
حجم معامله
0.05
خروج
140.074
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
2.58 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۳۱
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۵۷
فروش
0.05
0.9976
0.99704
سود
2.31 USD
USDCHF
معامله
#120572187
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۵۴:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9976
بهره
0.00 USD
مجموع
2.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
0.99704
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
2.31 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۰۶
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۵۳
فروش
0.05
0.9971
0.99703
سود
-0.15 USD
USDCHF
معامله
#120572164
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9971
بهره
0.00 USD
مجموع
0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.99703
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-0.15 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۴۴
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۳۰
فروش
0.05
0.99668
0.99665
سود
-0.35 USD
USDCHF
معامله
#120570395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۲:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99668
بهره
0.00 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۹:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.99665
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-0.35 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۴۷
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۸:۴۵
فروش
0.05
0.99691
0.99665
سود
0.80 USD
USDCHF
معامله
#120571004
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99691
بهره
0.00 USD
مجموع
1.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۹:۰۸:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.99665
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.80 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۳۲
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۶
فروش
0.05
0.99586
0.99543
سود
1.66 USD
USDCHF
معامله
#120559970
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.99586
بهره
0.00 USD
مجموع
2.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.99543
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.66 USD
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۷:۳۶
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۴۶
فروش
0.05
1.63149
1.63065
سود
1.85 USD
EURAUD
معامله
#120506417
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۸:۵۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63149
بهره
0.00 USD
مجموع
2.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۴۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.63065
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.85 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۱۶
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۵
خرید
0.05
1.1092
1.10923
سود
-0.35 USD
EURUSD
معامله
#119197206
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۶:۱۴:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1092
بهره
0.00 USD
مجموع
0.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.10923
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
-0.35 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۵
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۴
خرید
0.05
1.10845
1.10923
سود
3.40 USD
EURUSD
معامله
#119197235
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10845
بهره
0.00 USD
مجموع
3.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.10923
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
3.40 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۱۷
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۲
خرید
0.05
1.10775
1.10925
سود
7.00 USD
EURUSD
معامله
#119197280
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10775
بهره
0.00 USD
مجموع
7.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.10925
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
7.00 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۱۷
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۵
فروش
0.05
109.157
109.088
سود
2.66 USD
USDJPY
معامله
#119405598
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.157
بهره
0.00 USD
مجموع
3.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
109.088
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
2.66 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۱۸
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۱
فروش
0.05
109.114
109.083
سود
0.92 USD
USDJPY
معامله
#119405042
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.114
بهره
0.00 USD
مجموع
1.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۲۳:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
109.083
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.92 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۲۳
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۰۸
فروش
0.05
109.347
109.303
سود
1.51 USD
USDJPY
معامله
#119407421
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۵۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.347
بهره
0.00 USD
مجموع
2.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۸:۰۵:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
109.303
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.51 USD
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۱۹
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۱
فروش
0.05
140.461
140.397
سود
1.93 USD
GBPJPY
معامله
#119403764
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.461
بهره
0.00 USD
مجموع
2.93 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۱
حجم معامله
0.05
خروج
140.397
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.93 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
فروش
0.05
108.872
108.667
سود
8.93 USD
USDJPY
معامله
#119087843
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۰:۱۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.872
بهره
0.00 USD
مجموع
9.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
108.667
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
8.93 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۰
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
فروش
0.05
108.714
108.667
سود
1.66 USD
USDJPY
معامله
#119087709
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۱:۳۴:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.714
بهره
0.00 USD
مجموع
2.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
108.667
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.66 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
فروش
0.05
109.06
108.667
سود
17.58 USD
USDJPY
معامله
#119087814
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.06
بهره
0.00 USD
مجموع
18.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
108.667
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
17.58 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۴۸
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
فروش
0.05
108.783
108.667
سود
4.84 USD
USDJPY
معامله
#119142831
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۳۱:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.783
بهره
0.00 USD
مجموع
5.34 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
108.667
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
4.84 USD
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۲۶
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
فروش
0.05
108.96
108.667
سود
12.98 USD
USDJPY
معامله
#119087765
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.96
بهره
0.00 USD
مجموع
13.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
108.667
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
12.98 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۳۸
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۰۲
فروش
0.05
1.10335
1.10285
سود
1.53 USD
EURCHF
معامله
#119057454
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۲۵:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10335
بهره
0.00 USD
مجموع
2.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۳:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.10285
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
1.53 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۵۹
فروش
0.05
1.10296
1.10287
سود
-0.55 USD
EURCHF
معامله
#119057456
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10296
بهره
0.00 USD
مجموع
0.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.10287
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
-0.55 USD
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۳۳
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۵۲
فروش
0.05
1.10298
1.10265
سود
0.67 USD
EURCHF
معامله
#119057263
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10298
بهره
0.00 USD
مجموع
1.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۱۹ ۱۲:۰۹:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.10265
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
0.67 USD
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۲۷
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۷
خرید
0.05
108.013
108.032
سود
0.38 USD
USDJPY
معامله
#118892514
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۵۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.013
بهره
0.00 USD
مجموع
0.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
108.032
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.38 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۹
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۱۱
فروش
0.05
1.31938
1.31877
سود
1.81 USD
USDCAD
معامله
#118769092
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۱۸:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31938
بهره
0.00 USD
مجموع
2.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۴۶:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.31877
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.81 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۸
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۹
فروش
0.05
1.31636
1.31592
سود
1.17 USD
USDCAD
معامله
#118744768
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۲:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31636
بهره
0.00 USD
مجموع
1.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۶:۴۷:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.31592
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.17 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۰۸
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۴۴
خرید
0.05
0.99194
0.99225
سود
1.06 USD
USDCHF
معامله
#118708404
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۳۴:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.99194
بهره
0.00 USD
مجموع
1.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۳:۰۵:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.99225
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.06 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۳۷
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۸
فروش
0.05
1.11212
1.11168
سود
1.70 USD
EURUSD
معامله
#118700320
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11212
بهره
0.00 USD
مجموع
2.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.11168
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
1.70 USD
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۳۸
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۴
فروش
0.05
1.11186
1.11167
سود
0.45 USD
EURUSD
معامله
#118699212
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۰۹:۴۱:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11186
بهره
0.00 USD
مجموع
0.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۵:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.11167
هزینه های کمیسیون
-0.50 USD
سود
0.45 USD