حالت آزمایشی
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۰۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۱۷
فروش
0.0100
1.32913
1.33355
سود
‪-3.41 USD‬
USDCAD
معامله
#127263544
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۳:۱۲:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.32913
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۲۳:۵۸:۱۷
حجم معامله
0.0100
خروج
1.33355
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-3.41 USD‬
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۳۹
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۰۸
خرید
0.0100
1.08164
1.08886
سود
‪7.12 USD‬
EURUSD
معامله
#126957216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۰ ۰۷:۵۳:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08164
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۸:۲۹:۰۸
حجم معامله
0.0100
خروج
1.08886
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪7.12 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۴
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۱۶
خرید
0.0200
1.08741
1.08614
سود
‪-2.74 USD‬
EURUSD
معامله
#127326180
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۵:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08741
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۱۶
حجم معامله
0.0200
خروج
1.08614
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.74 USD‬
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۴
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۵:۱۲
فروش
0.2100
1.08732
1.08703
سود
‪3.99 USD‬
EURUSD
معامله
#127267339
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۰ ۰۴:۱۵:۱۲
حجم معامله
0.2100
خروج
1.08703
هزینه های کمیسیون
‪-2.10 USD‬
سود
‪3.99 USD‬
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
خرید
0.0300
1.0845
1.0833
سود
‪-3.90 USD‬
EURUSD
معامله
#127140590
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۰ ۱۳:۱۵:۲۸
حجم معامله
0.0300
خروج
1.0833
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-3.90 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۳
خرید
0.0100
1.07915
1.08561
سود
‪6.36 USD‬
EURUSD
معامله
#126900977
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۱۸:۵۳
حجم معامله
0.0100
خروج
1.08561
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪6.36 USD‬
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۸
خرید
0.0100
1.07915
1.08146
سود
‪2.21 USD‬
EURUSD
معامله
#126792235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۳۵:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07915
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۸
حجم معامله
0.0100
خروج
1.08146
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.21 USD‬
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۲۸
خرید
0.0200
0.6392
0.64026
سود
‪1.92 USD‬
NZDUSD
معامله
#126577861
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۵۷:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6392
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۲:۲۸
حجم معامله
0.0200
خروج
0.64026
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.92 USD‬
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۵۸
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۶
خرید
0.0100
0.64459
0.64624
سود
‪1.55 USD‬
NZDUSD
معامله
#126265815
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.64459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۱:۰۰:۱۶
حجم معامله
0.0100
خروج
0.64624
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.55 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۰۱
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۵۶
خرید
0.0100
1570.73
1571.19
سود
‪0.26 USD‬
XAUUSD
معامله
#125964113
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۰۵:۵۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1570.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۲.۲۰۲۰ ۰۲:۰۹:۵۶
حجم معامله
0.0100
خروج
1571.19
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۵۲
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۵۱
خرید
0.0100
1563.97
1564.83
سود
‪0.66 USD‬
XAUUSD
معامله
#125866125
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1563.97
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۵۱
حجم معامله
0.0100
خروج
1564.83
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.66 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۲
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۰
خرید
0.0100
1578.09
1569.86
سود
‪-8.43 USD‬
XAUUSD
معامله
#125481397
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1578.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۰
حجم معامله
0.0100
خروج
1569.86
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.43 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۵۶
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۳۹
خرید
0.0100
1574.88
1571.71
سود
‪-3.37 USD‬
XAUUSD
معامله
#125381930
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۰:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1574.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۳۹
حجم معامله
0.0100
خروج
1571.71
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.37 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۳۶
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۸
خرید
0.0100
0.65291
0.65238
سود
‪-0.63 USD‬
NZDUSD
معامله
#125224892
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65291
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۸
حجم معامله
0.0100
خروج
0.65238
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.63 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۳
خرید
0.0100
0.6534
0.65238
سود
‪-1.12 USD‬
NZDUSD
معامله
#125223251
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6534
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۵:۴۳
حجم معامله
0.0100
خروج
0.65238
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.12 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۰۰
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۷
خرید
0.0100
1.10025
1.09966
سود
‪-0.69 USD‬
EURUSD
معامله
#125221892
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10025
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۳۷
حجم معامله
0.0100
خروج
1.09966
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.69 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۸
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۳۲
فروش
0.0100
1567.38
1569.96
سود
‪-2.78 USD‬
XAUUSD
معامله
#125211175
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۸:۴۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1567.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۳۲
حجم معامله
0.0100
خروج
1569.96
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-2.78 USD‬
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۷:۳۷
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۲۱
فروش
0.0100
1569.48
1565.75
سود
‪3.53 USD‬
XAUUSD
معامله
#125192777
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۰۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1569.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۲۱
حجم معامله
0.0100
خروج
1565.75
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.53 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۹:۴۵
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
فروش
0.0100
1.10206
1.10085
سود
‪1.11 USD‬
EURUSD
معامله
#125111455
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۱۱
حجم معامله
0.0100
خروج
1.10085
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۵۸
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۲۲
فروش
0.0100
1558.5
1556.28
سود
‪2.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#124750799
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۴۸:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1558.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۹:۲۲
حجم معامله
0.0100
خروج
1556.28
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.02 USD‬
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۳
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۵۳
فروش
0.0100
1549.13
1552.04
سود
‪-3.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#124193424
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۹:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1549.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۲۷:۵۳
حجم معامله
0.0100
خروج
1552.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-3.11 USD‬
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۴۷
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۸
فروش
0.0100
1552.53
1548.37
سود
‪3.96 USD‬
XAUUSD
معامله
#124023361
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۳۵:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1552.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۵:۴۸
حجم معامله
0.0100
خروج
1548.37
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.96 USD‬
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۳:۴۷
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۹
فروش
0.0100
1552.68
1551.89
سود
‪0.59 USD‬
XAUUSD
معامله
#123878038
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۵۳:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1552.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۹
حجم معامله
0.0100
خروج
1551.89
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۰
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۲۳
فروش
0.0100
1556.61
1556.28
سود
‪0.13 USD‬
XAUUSD
معامله
#123754206
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۹:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1556.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۳۴:۲۳
حجم معامله
0.0100
خروج
1556.28
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۰۱
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۱۷
خرید
0.0100
1.10943
1.10959
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#123913153
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10943
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۵:۱۷
حجم معامله
0.0100
خروج
1.10959
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۰
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۵۱
خرید
0.0100
1583.43
1572.13
سود
‪-11.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#123675308
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1583.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۰:۵۱
حجم معامله
0.0100
خروج
1572.13
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-11.50 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۷:۱۹
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۲:۳۶
خرید
0.0100
1559.45
1583.87
سود
‪24.22 USD‬
XAUUSD
معامله
#123575112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1559.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۲:۳۶
حجم معامله
0.0100
خروج
1583.87
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪24.22 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۵۷
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۵۳
خرید
0.0100
1564.43
1558.23
سود
‪-6.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#123559132
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1564.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۴۶:۵۳
حجم معامله
0.0100
خروج
1558.23
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-6.40 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۳
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۵۷
خرید
0.0100
0.89883
0.86485
سود
‪-25.74 USD‬
NZDCAD
معامله
#97289291
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-25.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۰:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.0100
خروج
0.86485
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-25.74 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۳۸:۱۱
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۷:۲۰
کپی
‪0%‬
‪-93.36%‬
سود
‪-9.37 USD‬
Fikalike
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۳۸:۱۱
نقطه ورود
‪0%‬
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۰۲:۰۷:۲۰
خروج
‪-93.36%‬
سود
‪-9.37 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۳۶
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۰۹
خرید
0.0100
0.67305
0.6746
سود
‪1.45 USD‬
NZDUSD
معامله
#97137037
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۲۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67305
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۰۹
حجم معامله
0.0100
خروج
0.6746
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.45 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۷
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۲۰
فروش
0.0200
1402.98
1416.91
سود
‪-28.26 USD‬
XAUUSD
معامله
#105042620
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1402.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-27.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۶:۲۰
حجم معامله
0.0200
خروج
1416.91
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-28.26 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۷:۵۱
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۶
خرید
0.0200
1419.9
1402.98
سود
‪-34.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#105042357
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۷:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1419.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-33.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۰۰:۲۶
حجم معامله
0.0200
خروج
1402.98
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-34.24 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۰:۰۶
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۰۰
فروش
0.0200
1397.06
1397.52
سود
‪-1.32 USD‬
XAUUSD
معامله
#104390569
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1397.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۰۰
حجم معامله
0.0200
خروج
1397.52
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-1.32 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۱۹
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۳۳
خرید
0.0200
1400.77
1397.4
سود
‪-7.14 USD‬
XAUUSD
معامله
#104390448
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1400.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۸:۳۳
حجم معامله
0.0200
خروج
1397.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-7.14 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۲۳
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۴:۴۸
فروش
0.0200
1417.6
1415.38
سود
‪4.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#104234936
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۴۲:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1417.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۴:۰۴:۴۸
حجم معامله
0.0200
خروج
1415.38
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪4.04 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۶:۳۵
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۱۸
فروش
0.0200
1419.58
1412
سود
‪14.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#104159682
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۶:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1419.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۶:۱۸
حجم معامله
0.0200
خروج
1412
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪14.76 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۳
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۳۶:۰۳
خرید
0.0200
1398.45
1420.49
سود
‪43.68 USD‬
XAUUSD
معامله
#103702394
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1398.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۳۶:۰۳
حجم معامله
0.0200
خروج
1420.49
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪43.68 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۴۸
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۴
فروش
0.0200
1384.98
1398.49
سود
‪-27.42 USD‬
XAUUSD
معامله
#103702255
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۴:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1384.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-27.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۱۱:۰۴
حجم معامله
0.0200
خروج
1398.49
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-27.42 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۸
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۰۴
فروش
0.0100
1392.96
1391.56
سود
‪1.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#103385696
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1392.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۲:۰۴
حجم معامله
0.0100
خروج
1391.56
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.20 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۳۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۱۱
خرید
0.0100
1409.49
1392.96
سود
‪-16.73 USD‬
XAUUSD
معامله
#103385676
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1409.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۰۰:۱۱
حجم معامله
0.0100
خروج
1392.96
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-16.73 USD‬
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۲۵
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۵۳
فروش
0.0100
1408.52
1402.8
سود
‪5.52 USD‬
XAUUSD
معامله
#103300061
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1408.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۶.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۵۳
حجم معامله
0.0100
خروج
1402.8
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.52 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۳۰
فروش
0.0100
1411.47
1405.37
سود
‪5.90 USD‬
XAUUSD
معامله
#103153733
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1411.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۳۰
حجم معامله
0.0100
خروج
1405.37
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.90 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۳۱
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷
خرید
0.0100
1420.14
1411.47
سود
‪-8.87 USD‬
XAUUSD
معامله
#103153709
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۳:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1420.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۵:۱۴:۴۷
حجم معامله
0.0100
خروج
1411.47
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-8.87 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۱۰:۴۰
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۳۲
خرید
0.0100
1419.07
1422.57
سود
‪3.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#102923843
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۱۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1419.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۶.۲۰۱۹ ۰۱:۰۱:۳۲
حجم معامله
0.0100
خروج
1422.57
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.30 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۲
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۴:۱۷
خرید
0.0100
1405.48
1405.92
سود
‪0.24 USD‬
XAUUSD
معامله
#102844979
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1405.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۱۹ ۰۲:۵۴:۱۷
حجم معامله
0.0100
خروج
1405.92
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۴۵:۱۷
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۲۲
فروش
0.0100
1.94348
1.93203
سود
‪7.30 USD‬
GBPNZD
معامله
#97527832
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۰۱:۴۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.94348
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.0100
خروج
1.93203
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪7.30 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۱۳
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۲۱:۰۲
فروش
0.0100
111.636
111.062
سود
‪5.07 USD‬
USDJPY
معامله
#96916487
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۴۷:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
111.636
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۲۱:۰۲
حجم معامله
0.0100
خروج
111.062
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪5.07 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۵
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۰
خرید
0.0500
0.89841
0.891
سود
‪-28.76 USD‬
NZDCAD
معامله
#97701501
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۳:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.89841
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-27.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۰
حجم معامله
0.0500
خروج
0.891
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-28.76 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۰
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۸
فروش
0.0500
1.01174
1.01292
سود
‪-6.32 USD‬
USDCHF
معامله
#97782978
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.01174
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.0500
خروج
1.01292
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-6.32 USD‬