حالت آزمایشی
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۵۷
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۴۶
فروش
0.02
105.827
105.189
سود
‪11.63 USD‬
USDJPY
معامله
#108743113
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۵۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.827
بهره
‪-0.26 USD‬
مجموع
‪12.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۴۶
حجم معامله
0.02
خروج
105.189
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪11.63 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۱:۲۸
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۴۵
فروش
0.05
105.533
105.189
سود
‪12.56 USD‬
USDJPY
معامله
#108487981
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.533
بهره
‪-3.19 USD‬
مجموع
‪16.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
105.189
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪12.56 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۳۴
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۴۳
فروش
0.07
105.676
105.188
سود
‪26.30 USD‬
USDJPY
معامله
#108009305
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.676
بهره
‪-5.34 USD‬
مجموع
‪32.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۴۳
حجم معامله
0.07
خروج
105.188
هزینه های کمیسیون
‪-0.84 USD‬
سود
‪26.30 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۳۱
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۴۱
فروش
0.07
105.664
105.185
سود
‪25.70 USD‬
USDJPY
معامله
#108009583
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.664
بهره
‪-5.34 USD‬
مجموع
‪31.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.07
خروج
105.185
هزینه های کمیسیون
‪-0.84 USD‬
سود
‪25.70 USD‬
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۱۲
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۹
خرید
0.03
111.88
105.179
سود
‪-180.12 USD‬
USDJPY
معامله
#100839329
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
111.88
بهره
‪11.37 USD‬
مجموع
‪-191.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۹
حجم معامله
0.03
خروج
105.179
هزینه های کمیسیون
‪-0.36 USD‬
سود
‪-180.12 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۷
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۷
خرید
0.03
109.714
105.179
سود
‪-121.20 USD‬
USDJPY
معامله
#99982206
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۱۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.714
بهره
‪8.51 USD‬
مجموع
‪-129.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
105.179
هزینه های کمیسیون
‪-0.36 USD‬
سود
‪-121.20 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۰۱:۱۳
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۵
خرید
0.05
110.625
105.179
سود
‪-244.56 USD‬
USDJPY
معامله
#99582573
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۰۱:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.625
بهره
‪14.93 USD‬
مجموع
‪-258.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
105.179
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-244.56 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۳:۴۱
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۳
فروش
0.04
1.2027
1.20667
سود
‪-16.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#108958579
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2027
بهره
‪0.08 USD‬
مجموع
‪-15.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۳
حجم معامله
0.04
خروج
1.20667
هزینه های کمیسیون
‪-0.48 USD‬
سود
‪-16.28 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۱۰
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۲
خرید
0.1
110.923
105.179
سود
‪-512.07 USD‬
USDJPY
معامله
#98686051
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
110.923
بهره
‪35.25 USD‬
مجموع
‪-546.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۲
حجم معامله
0.1
خروج
105.179
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪-512.07 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۱
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۰
خرید
0.04
1.2935
1.20661
سود
‪-391.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#108886057
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2935
بهره
‪-43.20 USD‬
مجموع
‪-347.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۳۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.20661
هزینه های کمیسیون
‪-0.48 USD‬
سود
‪-391.24 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۳:۵۲
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۲۷
فروش
0.09
1.16993
1.17385
سود
‪-37.99 USD‬
GBPCHF
معامله
#108958830
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۳:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16993
بهره
‪-0.65 USD‬
مجموع
‪-36.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۲۷
حجم معامله
0.09
خروج
1.17385
هزینه های کمیسیون
‪-1.08 USD‬
سود
‪-37.99 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۰۶:۳۷
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۲۶
خرید
0.09
1.30516
1.1737
سود
‪-1 190.63 USD‬
GBPCHF
معامله
#107342213
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۰۶:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30516
بهره
‪26.76 USD‬
مجموع
‪-1 216.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۲۶
حجم معامله
0.09
خروج
1.1737
هزینه های کمیسیون
‪-1.08 USD‬
سود
‪-1 190.63 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۰۷
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۲۴
فروش
0.02
1.11785
1.11849
سود
‪-0.67 USD‬
EURUSD
معامله
#108092336
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11785
بهره
‪0.85 USD‬
مجموع
‪-1.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۰۰:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.11849
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪-0.67 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۲:۲۲
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۲۳
فروش
0.03
1.10651
1.12024
سود
‪-39.15 USD‬
EURUSD
معامله
#107556658
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۲:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.10651
بهره
‪2.40 USD‬
مجموع
‪-41.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
1.12024
هزینه های کمیسیون
‪-0.36 USD‬
سود
‪-39.15 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۱۶
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۲۲
خرید
0.03
1.12816
1.12018
سود
‪-38.51 USD‬
EURUSD
معامله
#105208625
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۶:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12816
بهره
‪-14.21 USD‬
مجموع
‪-23.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۱:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.12018
هزینه های کمیسیون
‪-0.36 USD‬
سود
‪-38.51 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۴۱
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۳:۵۱
فروش
0.09
1.17506
1.17021
سود
‪43.78 USD‬
GBPCHF
معامله
#108887251
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۳:۵۱
حجم معامله
0.09
خروج
1.17021
هزینه های کمیسیون
‪-1.08 USD‬
سود
‪43.78 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۱۷
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۳:۳۹
فروش
0.04
1.20761
1.20283
سود
‪18.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#108886953
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۲:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۴۳:۳۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.20283
هزینه های کمیسیون
‪-0.48 USD‬
سود
‪18.64 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۱
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۴۴
خرید
0.01
1.2935
1.20682
سود
‪-97.48 USD‬
GBPUSD
معامله
#108006314
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2935
بهره
‪-10.68 USD‬
مجموع
‪-86.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.20682
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪-97.48 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۹
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۲۶
فروش
0.08
1.21211
1.2066
سود
‪44.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#107894266
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21211
بهره
‪1.12 USD‬
مجموع
‪44.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۲۶
حجم معامله
0.08
خروج
1.2066
هزینه های کمیسیون
‪-0.96 USD‬
سود
‪44.24 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۲:۲۶
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۲۴
فروش
0.02
1.17917
1.17411
سود
‪9.59 USD‬
GBPCHF
معامله
#108488482
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17917
بهره
‪-0.57 USD‬
مجموع
‪10.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.17411
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪9.59 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۳۲
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۲۲
فروش
0.03
1.18168
1.17413
سود
‪21.64 USD‬
GBPCHF
معامله
#107997141
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18168
بهره
‪-1.28 USD‬
مجموع
‪23.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.17413
هزینه های کمیسیون
‪-0.36 USD‬
سود
‪21.64 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۱۷
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۲۰
فروش
0.04
1.18165
1.17413
سود
‪28.70 USD‬
GBPCHF
معامله
#107996854
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18165
بهره
‪-1.73 USD‬
مجموع
‪30.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۷:۲۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.17413
هزینه های کمیسیون
‪-0.48 USD‬
سود
‪28.70 USD‬
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۰۰
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۱۸
فروش
0.02
106.128
105.985
سود
‪2.46 USD‬
USDJPY
معامله
#108642898
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۴:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
105.985
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪2.46 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۴۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۴۵
فروش
0.07
105.651
105.624
سود
‪0.06 USD‬
USDJPY
معامله
#108009856
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۱:۳۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.651
بهره
‪-0.89 USD‬
مجموع
‪1.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۷:۴۵
حجم معامله
0.07
خروج
105.624
هزینه های کمیسیون
‪-0.84 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۲۹
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۳:۲۴
فروش
0.02
1.18229
1.18132
سود
‪1.76 USD‬
GBPCHF
معامله
#108468618
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۰۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18229
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۳:۲۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.18132
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪1.76 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۲۴
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۲۶
فروش
0.02
1.18436
1.18213
سود
‪4.33 USD‬
GBPCHF
معامله
#108412068
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18436
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.18213
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪4.33 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۱۴:۴۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۴۱
خرید
0.02
1.18825
1.18894
سود
‪1.24 USD‬
GBPCHF
معامله
#108182785
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۲۲:۱۴:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18825
بهره
‪0.07 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۲:۴۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.18894
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۱۹:۲۵
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۰۱:۳۰
خرید
0.02
1.1212
1.12075
سود
‪-1.14 USD‬
EURUSD
معامله
#108222835
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۱۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1212
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۰۱:۳۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.12075
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪-1.14 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۰۷
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۰۱:۲۶
خرید
0.02
1.12055
1.11936
سود
‪-2.62 USD‬
EURUSD
معامله
#108127711
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۰۱:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.11936
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪-2.62 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۰
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۱
خرید
0.02
1.19424
1.19128
سود
‪-6.30 USD‬
GBPCHF
معامله
#108110519
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.19128
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪-6.30 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۴۰
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۹
خرید
0.02
1.1902
1.19294
سود
‪5.35 USD‬
GBPCHF
معامله
#108102567
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1902
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.19294
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪5.35 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۰۰
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۵۴
خرید
0.03
1.18823
1.18991
سود
‪4.79 USD‬
GBPCHF
معامله
#108055014
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18823
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۵:۵۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.18991
هزینه های کمیسیون
‪-0.36 USD‬
سود
‪4.79 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۵
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۷:۵۷
فروش
0.02
1.18267
1.18245
سود
‪0.07 USD‬
GBPCHF
معامله
#107975407
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18267
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۴۷:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.18245
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۹:۴۹
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۶:۴۲
خرید
0.02
1.12003
1.12313
سود
‪5.63 USD‬
EURUSD
معامله
#108000886
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۱۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12003
بهره
‪-0.33 USD‬
مجموع
‪6.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۱۶:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.12313
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪5.63 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۱
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۵۰
خرید
0.01
1.2935
1.21381
سود
‪-89.77 USD‬
GBPUSD
معامله
#107958245
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2935
بهره
‪-9.96 USD‬
مجموع
‪-79.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21381
هزینه های کمیسیون
‪-0.12 USD‬
سود
‪-89.77 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۳۳
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۳۰
فروش
0.07
106.065
105.992
سود
‪3.98 USD‬
USDJPY
معامله
#107958815
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.065
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۳۰
حجم معامله
0.07
خروج
105.992
هزینه های کمیسیون
‪-0.84 USD‬
سود
‪3.98 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۳۲
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۲۸
فروش
0.07
106.066
105.993
سود
‪3.98 USD‬
USDJPY
معامله
#107958778
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.066
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۲۸
حجم معامله
0.07
خروج
105.993
هزینه های کمیسیون
‪-0.84 USD‬
سود
‪3.98 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۳۲
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۲۶
فروش
0.07
106.065
105.997
سود
‪3.65 USD‬
USDJPY
معامله
#107958750
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.065
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۵۴:۲۶
حجم معامله
0.07
خروج
105.997
هزینه های کمیسیون
‪-0.84 USD‬
سود
‪3.65 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۱۲:۰۸
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۵۹
فروش
0.09
1.19075
1.1825
سود
‪75.17 USD‬
GBPCHF
معامله
#107959738
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۱۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19075
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪76.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۵۹:۵۹
حجم معامله
0.09
خروج
1.1825
هزینه های کمیسیون
‪-1.08 USD‬
سود
‪75.17 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۴۵
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۵۱
فروش
0.09
1.19346
1.19133
سود
‪17.84 USD‬
GBPCHF
معامله
#107895472
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۵۰:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19346
بهره
‪-0.64 USD‬
مجموع
‪19.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۲:۵۱
حجم معامله
0.09
خروج
1.19133
هزینه های کمیسیون
‪-1.08 USD‬
سود
‪17.84 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۱
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۴۵
خرید
0.02
1.2935
1.21574
سود
‪-175.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#99282776
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2935
بهره
‪-19.92 USD‬
مجموع
‪-155.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.21574
هزینه های کمیسیون
‪-0.24 USD‬
سود
‪-175.68 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۲۵
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۱۲
فروش
0.07
106.792
106.078
سود
‪45.39 USD‬
USDJPY
معامله
#107915969
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.792
بهره
‪-0.89 USD‬
مجموع
‪47.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.07
خروج
106.078
هزینه های کمیسیون
‪-0.84 USD‬
سود
‪45.39 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۰
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۱۲
فروش
0.07
106.778
106.078
سود
‪44.46 USD‬
USDJPY
معامله
#107915585
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۲:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.778
بهره
‪-0.89 USD‬
مجموع
‪46.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۱۲
حجم معامله
0.07
خروج
106.078
هزینه های کمیسیون
‪-0.84 USD‬
سود
‪44.46 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۹
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۰۶
فروش
0.07
106.72
106.077
سود
‪40.70 USD‬
USDJPY
معامله
#107914983
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.72
بهره
‪-0.89 USD‬
مجموع
‪42.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۰۶
حجم معامله
0.07
خروج
106.077
هزینه های کمیسیون
‪-0.84 USD‬
سود
‪40.70 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۷
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۰۰
فروش
0.05
106.828
106.671
سود
‪6.76 USD‬
USDJPY
معامله
#107911013
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.828
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۰۰
حجم معامله
0.05
خروج
106.671
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪6.76 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۵۲
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۸
فروش
0.08
106.882
106.675
سود
‪14.56 USD‬
USDJPY
معامله
#107910462
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۶:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۸
حجم معامله
0.08
خروج
106.675
هزینه های کمیسیون
‪-0.96 USD‬
سود
‪14.56 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۰۲
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۶
فروش
0.08
106.734
106.676
سود
‪3.39 USD‬
USDJPY
معامله
#107904072
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.734
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۵۶
حجم معامله
0.08
خروج
106.676
هزینه های کمیسیون
‪-0.96 USD‬
سود
‪3.39 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۳۸
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۲
فروش
0.05
106.971
106.895
سود
‪2.95 USD‬
USDJPY
معامله
#107909049
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۰:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۷:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
106.895
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪2.95 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۵۳
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۲۲
فروش
0.05
107.139
107.042
سود
‪3.93 USD‬
USDJPY
معامله
#107908105
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.139
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۲۲
حجم معامله
0.05
خروج
107.042
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪3.93 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۱۵:۲۷
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۲
فروش
0.05
107.095
107.026
سود
‪-22.37 USD‬
USDJPY
معامله
#103130117
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۱۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.095
بهره
‪-24.99 USD‬
مجموع
‪3.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
107.026
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-22.37 USD‬