حالت آزمایشی
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
فروش
0.01
0.76044
0.75967
سود
‪0.67 USD‬
AUDUSD
معامله
#158877078
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۹:۵۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76044
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۱:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.75967
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۰۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۰۸
خرید
0.01
1.56426
1.56506
سود
‪0.40 USD‬
EURAUD
معامله
#158873159
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۰۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.56426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.56506
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۴۳
فروش
0.01
1.18985
1.18905
سود
‪0.70 USD‬
EURUSD
معامله
#158872085
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.18905
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۷:۳۱
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
خرید
0.01
109.76
109.629
سود
‪-1.29 USD‬
USDJPY
معامله
#158841848
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۰:۰۷:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.629
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-1.29 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۳۵
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
خرید
0.01
109.358
109.629
سود
‪2.37 USD‬
USDJPY
معامله
#158855163
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۲۶:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.358
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.629
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪2.37 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۲۶
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
خرید
0.01
109.56
109.629
سود
‪0.53 USD‬
USDJPY
معامله
#158844229
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۴:۵۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۴.۲۰۲۱ ۰۵:۳۸:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
109.629
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.53 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۰۰
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۱۳
خرید
0.01
0.92521
0.92652
سود
‪1.31 USD‬
USDCHF
معامله
#158836466
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92521
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.92652
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.31 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۲
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۴
خرید
0.01
0.92506
0.92603
سود
‪0.95 USD‬
USDCHF
معامله
#158833895
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92506
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۳:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.92603
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۷
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۵۰
فروش
0.01
130.465
130.345
سود
‪0.90 USD‬
EURJPY
معامله
#158829104
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۶:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
130.345
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۵
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۲۸
خرید
0.01
0.92655
0.92737
سود
‪0.78 USD‬
USDCHF
معامله
#158823752
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92655
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۳:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.92737
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.78 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۱۹
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۴
فروش
0.01
1.18932
1.18788
سود
‪1.34 USD‬
EURUSD
معامله
#158822425
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.18788
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۹:۵۶
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
خرید
0.01
109.678
109.643
سود
‪-0.42 USD‬
USDJPY
معامله
#158787267
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۷:۳۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.678
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.42 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۰۱
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
خرید
0.01
109.878
109.643
سود
‪-2.24 USD‬
USDJPY
معامله
#158783859
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۰۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.24 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۱۳
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
خرید
0.01
109.478
109.643
سود
‪1.40 USD‬
USDJPY
معامله
#158792815
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۱
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
خرید
0.01
109.26
109.643
سود
‪3.39 USD‬
USDJPY
معامله
#158806302
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
109.643
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.39 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۷
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۳
خرید
0.01
109.081
109.262
سود
‪1.56 USD‬
USDJPY
معامله
#158801184
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.262
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.56 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۲۱
خرید
0.01
0.92829
0.92958
سود
‪1.29 USD‬
USDCHF
معامله
#158771389
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92829
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.92958
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.29 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۲
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۱۱
فروش
0.01
1.18846
1.187
سود
‪1.36 USD‬
EURUSD
معامله
#158770996
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۱:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.187
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.36 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۴۷
خرید
0.01
1.18995
1.19077
سود
‪0.72 USD‬
EURUSD
معامله
#158774072
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۲۷:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.19077
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۷
فروش
0.01
109.766
109.684
سود
‪0.65 USD‬
USDJPY
معامله
#158773759
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.766
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.684
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.65 USD‬
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۰
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۰۵
فروش
0.01
1.37817
1.37739
سود
‪0.68 USD‬
GBPUSD
معامله
#158769358
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.37739
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.68 USD‬