حالت آزمایشی
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۰۷
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۳
فروش
0.01
1.3076
1.30666
سود
0.84 USD
GBPUSD
معامله
#124753374
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۱۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3076
بهره
0.00 USD
مجموع
0.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۴۱:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.30666
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.84 USD
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۳۷
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۱۴
خرید
0.01
0.68463
0.68483
سود
0.10 USD
AUDUSD
معامله
#124973029
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۰۵:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68463
بهره
0.00 USD
مجموع
0.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.68483
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.10 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۸
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۴۹
خرید
0.01
0.6848
0.68523
سود
0.33 USD
AUDUSD
معامله
#124899141
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6848
بهره
0.00 USD
مجموع
0.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.68523
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.33 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۵۲:۲۵
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۱:۰۴
خرید
0.01
1.1055
1.10581
سود
0.21 USD
EURUSD
معامله
#124921947
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۵۲:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1055
بهره
0.00 USD
مجموع
0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۳:۵۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10581
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.21 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۶
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۰۷
خرید
0.01
1.10533
1.10564
سود
0.21 USD
EURUSD
معامله
#124892968
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10533
بهره
0.00 USD
مجموع
0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۲۸:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.10564
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.21 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۵۸
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۸
فروش
0.01
1.31099
1.31059
سود
0.30 USD
GBPUSD
معامله
#124883808
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31099
بهره
0.00 USD
مجموع
0.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۱۰:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.31059
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.30 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۱۷
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۱
خرید
0.01
1.10658
1.10691
سود
0.23 USD
EURUSD
معامله
#124887280
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10658
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.10691
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.23 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۲۱
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۹
فروش
0.03
1.31084
1.31067
سود
0.21 USD
GBPUSD
معامله
#124879394
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31084
بهره
0.00 USD
مجموع
0.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۸:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
1.31067
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
0.21 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۱:۲۵
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۲۲
فروش
0.01
1.31211
1.31072
سود
1.29 USD
GBPUSD
معامله
#124826029
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31211
بهره
0.00 USD
مجموع
1.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۸:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.31072
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.29 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۴۴
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۱۴
خرید
0.01
0.68668
0.68691
سود
0.13 USD
AUDUSD
معامله
#124851083
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68668
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.68691
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.13 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۳۳
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۳۱
خرید
0.01
0.68705
0.68728
سود
0.13 USD
AUDUSD
معامله
#124832443
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68705
بهره
0.00 USD
مجموع
0.23 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.68728
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.13 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۵
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۴۵
خرید
0.01
0.6868
0.68696
سود
0.06 USD
AUDUSD
معامله
#124832107
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6868
بهره
0.00 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.68696
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.06 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۱۱:۲۶
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۵۷
خرید
0.01
0.68633
0.68675
سود
0.32 USD
AUDUSD
معامله
#124823007
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۱۱:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68633
بهره
0.00 USD
مجموع
0.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.68675
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.32 USD
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۵۵
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۱:۰۳
فروش
0.01
1.31249
1.31214
سود
0.25 USD
GBPUSD
معامله
#124821768
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31249
بهره
0.00 USD
مجموع
0.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۱:۰۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.31214
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.25 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۲۴
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۴۲
فروش
0.01
1.31281
1.31251
سود
0.20 USD
GBPUSD
معامله
#124765621
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۵۳:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31281
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۴۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.31251
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.20 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۵
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۱۴
خرید
0.01
0.68648
0.68685
سود
0.27 USD
AUDUSD
معامله
#124693216
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68648
بهره
0.00 USD
مجموع
0.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۰۳:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.68685
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.27 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۲:۰۴
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۱۱
خرید
0.01
0.6844
0.68498
سود
0.48 USD
AUDUSD
معامله
#124716175
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۲:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6844
بهره
0.00 USD
مجموع
0.58 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۰۷:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.68498
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.48 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۴۹
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۴۷
خرید
0.01
1.07583
1.0766
سود
0.59 USD
EURCHF
معامله
#124364759
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07583
بهره
0.00 USD
مجموع
0.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.0766
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.59 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۲
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۴۷
خرید
0.01
1.07527
1.0766
سود
1.17 USD
EURCHF
معامله
#124523846
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07527
بهره
0.00 USD
مجموع
1.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.0766
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.17 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۲۷
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۴۳:۵۲
خرید
0.01
1.07463
1.07487
سود
0.05 USD
EURCHF
معامله
#124683733
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07463
بهره
0.00 USD
مجموع
0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۴۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07487
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.05 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۰۵
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۱:۴۹
خرید
0.01
0.68412
0.68439
سود
0.17 USD
AUDUSD
معامله
#124714943
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68412
بهره
0.00 USD
مجموع
0.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۳۱:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.68439
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.17 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۶:۴۸
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۴۴
خرید
0.01
0.68362
0.68418
سود
0.46 USD
AUDUSD
معامله
#124713728
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۶:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68362
بهره
0.00 USD
مجموع
0.56 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۵۳:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.68418
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.46 USD
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۴۷
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۶:۴۰
خرید
0.01
0.68327
0.6836
سود
0.23 USD
AUDUSD
معامله
#124711915
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۲۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68327
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۱۶:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.6836
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.23 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۷:۱۶
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۵
خرید
0.01
0.68657
0.68738
سود
0.71 USD
AUDUSD
معامله
#124648684
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۷:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68657
بهره
0.00 USD
مجموع
0.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.68738
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.71 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۳۶
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۵۵
خرید
0.01
1.07413
1.07445
سود
0.13 USD
EURCHF
معامله
#124676709
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۳۸:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07413
بهره
0.00 USD
مجموع
0.33 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۱:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07445
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.13 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۵۴
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۶
خرید
0.01
1.07456
1.07486
سود
0.11 USD
EURCHF
معامله
#124530676
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07456
بهره
0.00 USD
مجموع
0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۰۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.07486
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.11 USD
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۳۱
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۴۳
خرید
0.01
0.68616
0.68644
سود
0.18 USD
AUDUSD
معامله
#124640995
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۴:۰۴:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68616
بهره
0.00 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۵:۱۶:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.68644
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.18 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۲۲
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۳۷:۵۰
خرید
0.01
0.68695
0.68713
سود
0.08 USD
AUDUSD
معامله
#124615767
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68695
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۰ ۰۰:۳۷:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.68713
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۹
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۰۱
خرید
0.01
0.68676
0.68694
سود
0.08 USD
AUDUSD
معامله
#124615658
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۴:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68676
بهره
0.00 USD
مجموع
0.18 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۷:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.68694
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.08 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۵
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۳۸
خرید
0.01
0.68637
0.68659
سود
0.12 USD
AUDUSD
معامله
#124614067
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68637
بهره
0.00 USD
مجموع
0.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.68659
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.12 USD
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۳۷
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
خرید
0.01
0.68621
0.68637
سود
0.06 USD
AUDUSD
معامله
#124605718
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.68621
بهره
0.00 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.68637
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.06 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۶
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۶
خرید
0.01
1.07487
1.07532
سود
0.27 USD
EURCHF
معامله
#124485945
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07487
بهره
0.00 USD
مجموع
0.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.07532
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.27 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۲
خرید
0.01
1.07363
1.07527
سود
1.50 USD
EURCHF
معامله
#124516418
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۵:۰۱:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07363
بهره
0.00 USD
مجموع
1.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۰:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07527
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.50 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۱۴
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۹
فروش
0.01
0.66271
0.6618
سود
0.81 USD
NZDUSD
معامله
#124365567
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66271
بهره
0.00 USD
مجموع
0.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۷:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.6618
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.81 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۵۷
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۱۳
خرید
0.01
1.8908
1.8939
سود
1.94 USD
GBPAUD
معامله
#124512253
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۱۷:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.8908
بهره
0.00 USD
مجموع
2.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.8939
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
1.94 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۴۳
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۲۱
فروش
0.01
0.66383
0.66358
سود
0.15 USD
NZDUSD
معامله
#124451660
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66383
بهره
0.00 USD
مجموع
0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.66358
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.15 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۵۶
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۱۷
خرید
0.01
1.30365
1.30397
سود
0.15 USD
USDCAD
معامله
#124482049
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30365
بهره
0.00 USD
مجموع
0.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.30397
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.15 USD
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۰۲
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۲۶
خرید
0.01
1.07483
1.07538
سود
0.37 USD
EURCHF
معامله
#124447162
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۴۴:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07483
بهره
0.00 USD
مجموع
0.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۳۳:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.07538
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.37 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۴۰
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۳۱
خرید
0.01
1.07455
1.07492
سود
0.19 USD
EURCHF
معامله
#124431300
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۷:۰۷:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07455
بهره
0.00 USD
مجموع
0.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۱.۲۰۲۰ ۰۱:۳۱:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.07492
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.19 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۳:۲۶
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۴۶
فروش
0.01
0.66359
0.66323
سود
0.26 USD
NZDUSD
معامله
#124440205
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۳۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66359
بهره
0.00 USD
مجموع
0.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۴۸:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.66323
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.26 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۴۰
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۹
فروش
0.01
0.66406
0.66378
سود
0.18 USD
NZDUSD
معامله
#124377797
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66406
بهره
0.00 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
0.66378
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.18 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۲۶
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۱۰
خرید
0.01
1.07464
1.07552
سود
0.71 USD
EURCHF
معامله
#124407190
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07464
بهره
0.00 USD
مجموع
0.91 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۳۲:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.07552
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.71 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۱۷
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۲۱
خرید
0.01
1.07431
1.07461
سود
0.11 USD
EURCHF
معامله
#124398508
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07431
بهره
0.00 USD
مجموع
0.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۴:۴۶:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.07461
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.11 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۱۴
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۰۸
خرید
0.01
1.07403
1.07432
سود
0.10 USD
EURCHF
معامله
#124381632
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07403
بهره
0.00 USD
مجموع
0.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۳:۵۶:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.07432
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.10 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۲
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۵۵
فروش
0.01
0.66426
0.66402
سود
0.14 USD
NZDUSD
معامله
#124375059
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۴۲:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66426
بهره
0.00 USD
مجموع
0.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۸:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.66402
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.14 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۲۹
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۵۹
خرید
0.01
1.07455
1.07508
سود
0.35 USD
EURCHF
معامله
#124370143
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07455
بهره
0.00 USD
مجموع
0.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.07508
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.35 USD
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۲۱
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۴
فروش
0.01
0.66308
0.66292
سود
0.06 USD
NZDUSD
معامله
#124358245
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۷:۵۰:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.66308
بهره
0.00 USD
مجموع
0.16 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۰۹:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.66292
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
0.06 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۱:۴۷
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۹:۲۹
خرید
0.02
1.11091
1.11051
سود
-1.00 USD
EURUSD
معامله
#123883942
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۱:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11091
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۹:۴۹:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.11051
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-1.00 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۷:۱۴
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۱:۲۶
خرید
0.02
1.11073
1.11087
سود
0.08 USD
EURUSD
معامله
#123880056
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۷:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11073
بهره
0.00 USD
مجموع
0.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۶:۳۱:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.11087
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.08 USD
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۸:۳۸
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۰۷
خرید
0.02
0.6861
0.68635
سود
0.30 USD
AUDUSD
معامله
#123879155
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۴۸:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6861
بهره
0.00 USD
مجموع
0.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۳:۳۶:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.68635
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.30 USD