حالت آزمایشی
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۰:۵۸
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۳۱
خرید
0.05
1.1972
1.18527
سود
‪-171.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#107596134
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۴۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1972
بهره
‪-111.75 USD‬
مجموع
‪-59.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.18527
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-171.90 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۵
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۶
خرید
0.05
140.466
128.187
سود
‪-575.90 USD‬
GBPJPY
معامله
#99633207
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۲۰:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.466
بهره
‪4.76 USD‬
مجموع
‪-579.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
128.187
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-575.90 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۲۷
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۶
خرید
0.15
1.26413
1.21028
سود
‪-870.45 USD‬
GBPUSD
معامله
#107163853
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26413
بهره
‪-61.20 USD‬
مجموع
‪-807.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.21028
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪-870.45 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۱۵:۰۹
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۶
فروش
0.05
128.785
128.193
سود
‪26.94 USD‬
GBPJPY
معامله
#107960201
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۱۵:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.785
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪27.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
128.193
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪26.94 USD‬
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۰۷
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۶
فروش
0.15
1.21295
1.21032
سود
‪38.55 USD‬
GBPUSD
معامله
#107595905
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۰۵:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21295
بهره
‪0.60 USD‬
مجموع
‪39.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.21032
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪38.55 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۰۳
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۶
فروش
0.04
0.87792
0.91933
سود
‪-192.71 USD‬
EURGBP
معامله
#105432224
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87792
بهره
‪8.56 USD‬
مجموع
‪-200.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۶
حجم معامله
0.04
خروج
0.91933
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-192.71 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۳:۰۸
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۵
فروش
0.07
0.8664
0.91933
سود
‪-433.53 USD‬
EURGBP
معامله
#99240126
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۰۳:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8664
بهره
‪16.30 USD‬
مجموع
‪-448.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۳۹:۱۵
حجم معامله
0.07
خروج
0.91933
هزینه های کمیسیون
‪-1.40 USD‬
سود
‪-433.53 USD‬
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۴۳
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۴۴
خرید
0.05
119.15
118.48
سود
‪-32.39 USD‬
EURJPY
معامله
#107765017
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۵۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
119.15
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪-31.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۷:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
118.48
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-32.39 USD‬
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۷
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۰
فروش
0.08
108.483
108.214
سود
‪12.15 USD‬
USDJPY
معامله
#106606457
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۷:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.483
بهره
‪-6.94 USD‬
مجموع
‪19.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۵:۳۰
حجم معامله
0.08
خروج
108.214
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪12.15 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۵۶
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۵۱
فروش
0.08
107.847
109.31
سود
‪-119.81 USD‬
USDJPY
معامله
#106130641
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۴۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.847
بهره
‪-11.94 USD‬
مجموع
‪-107.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۴۶:۵۱
حجم معامله
0.08
خروج
109.31
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-119.81 USD‬
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۲۱
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۱۶:۲۵
خرید
0.05
1.1114
1.106
سود
‪-29.94 USD‬
EURUSD
معامله
#107548569
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۰۸:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1114
بهره
‪-2.44 USD‬
مجموع
‪-27.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۰۳:۱۶:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.106
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-29.94 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۳۹
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۳۸:۳۵
خرید
0.08
1.11452
1.10853
سود
‪-57.83 USD‬
EURUSD
معامله
#106426512
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۱۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11452
بهره
‪-9.11 USD‬
مجموع
‪-47.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۳۸:۳۵
حجم معامله
0.08
خروج
1.10853
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-57.83 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۰:۲۵:۰۱
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۴
فروش
0.08
1.31295
1.31308
سود
‪-3.35 USD‬
USDCAD
معامله
#106360279
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۰:۲۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31295
بهره
‪-1.76 USD‬
مجموع
‪-0.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۵۵:۲۴
حجم معامله
0.08
خروج
1.31308
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-3.35 USD‬
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۲۲:۰۶
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۲۳
خرید
0.08
0.6968
0.689
سود
‪-63.23 USD‬
AUDUSD
معامله
#106482107
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۲۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6968
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪-62.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۰۷:۲۳
حجم معامله
0.08
خروج
0.689
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-63.23 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۲۷
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۳۷
خرید
0.15
1.26413
1.22426
سود
‪-648.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#103834675
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۹:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26413
بهره
‪-48.60 USD‬
مجموع
‪-598.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۳۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.22426
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪-648.15 USD‬
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۳
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۲:۴۳
فروش
0.08
1.86981
1.86091
سود
‪45.99 USD‬
GBPNZD
معامله
#106612905
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.86981
بهره
‪0.40 USD‬
مجموع
‪47.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۲:۴۳
حجم معامله
0.08
خروج
1.86091
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪45.99 USD‬
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۳۹
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۶:۱۰
فروش
0.08
0.89534
0.901
سود
‪-57.04 USD‬
EURGBP
معامله
#106662744
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۳۴:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89534
بهره
‪0.44 USD‬
مجموع
‪-55.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۶:۱۰
حجم معامله
0.08
خروج
0.901
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-57.04 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۵:۳۵
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۰۰
فروش
0.01
1418.77
1423.14
سود
‪-4.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#106784070
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۳۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1418.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۷:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1423.14
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.57 USD‬
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۰۹:۳۴
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۰۳
خرید
0.08
1.59758
1.60242
سود
‪25.39 USD‬
EURAUD
معامله
#106477847
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۰۹:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.59758
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۰۳
حجم معامله
0.08
خروج
1.60242
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪25.39 USD‬
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۳:۲۴
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۵۸
خرید
0.08
1.65989
1.66881
سود
‪46.15 USD‬
EURNZD
معامله
#106553532
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.65989
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪47.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۴:۵۸
حجم معامله
0.08
خروج
1.66881
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪46.15 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۲۵
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۲۸
فروش
0.08
1.6613
1.66155
سود
‪-1.77 USD‬
EURNZD
معامله
#106428160
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.6613
بهره
‪1.17 USD‬
مجموع
‪-1.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۵۵:۲۸
حجم معامله
0.08
خروج
1.66155
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-1.77 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۳۵
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۲۱
خرید
0.08
120.976
120.18
سود
‪-61.46 USD‬
EURJPY
معامله
#105931280
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
120.976
بهره
‪-0.92 USD‬
مجموع
‪-58.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۰:۲۱
حجم معامله
0.08
خروج
120.18
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-61.46 USD‬
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۰:۱۷
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۱۹:۵۲
فروش
0.08
0.68865
0.68648
سود
‪13.61 USD‬
AUDCHF
معامله
#106395407
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.68865
بهره
‪-2.41 USD‬
مجموع
‪17.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۱۹:۵۲
حجم معامله
0.08
خروج
0.68648
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪13.61 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۱۹:۴۸
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۵۰
خرید
0.08
1.5939
1.59588
سود
‪8.37 USD‬
EURAUD
معامله
#106275973
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۱۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.5939
بهره
‪-1.09 USD‬
مجموع
‪11.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۳:۵۰
حجم معامله
0.08
خروج
1.59588
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪8.37 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۸
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۱۴
خرید
0.08
1.24869
1.24952
سود
‪3.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#106168987
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۶:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.24869
بهره
‪-1.92 USD‬
مجموع
‪6.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۱۴
حجم معامله
0.08
خروج
1.24952
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪3.92 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۳۹:۵۱
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۰۶
خرید
0.08
134.748
135.046
سود
‪20.56 USD‬
GBPJPY
معامله
#106276301
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۳۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.748
بهره
‪0.09 USD‬
مجموع
‪22.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۰۶
حجم معامله
0.08
خروج
135.046
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪20.56 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۱۷
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۳۵
فروش
0.08
75.944
75.426
سود
‪35.21 USD‬
AUDJPY
معامله
#106209583
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۲۰:۲۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
75.944
بهره
‪-1.55 USD‬
مجموع
‪38.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۳۵
حجم معامله
0.08
خروج
75.426
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪35.21 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۰۷:۱۲
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۰۹:۰۷
فروش
0.08
1.11952
1.11501
سود
‪35.28 USD‬
EURUSD
معامله
#106275738
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۰۷:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪36.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۰۹:۰۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.11501
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪35.28 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۰۹
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۳۷
خرید
0.08
1.12191
1.11695
سود
‪-41.78 USD‬
EURUSD
معامله
#106161735
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۰۵:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12191
بهره
‪-1.30 USD‬
مجموع
‪-39.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۳۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.11695
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-41.78 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۴۴:۰۹
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۵۴:۴۷
خرید
0.08
1.65596
1.663
سود
‪35.34 USD‬
EURNZD
معامله
#106119976
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۴۴:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.65596
بهره
‪-0.97 USD‬
مجموع
‪37.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۰۵:۵۴:۴۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.663
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪35.34 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۳
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۱۶
خرید
0.08
1.84792
1.83999
سود
‪-45.40 USD‬
GBPNZD
معامله
#106021694
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۰:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.84792
بهره
‪-0.80 USD‬
مجموع
‪-43.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۳۹:۱۶
حجم معامله
0.08
خروج
1.83999
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-45.40 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۳:۲۷
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۵۶
فروش
0.01
1441.79
1451
سود
‪-9.37 USD‬
XAUUSD
معامله
#105970049
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۱۳:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1441.79
بهره
‪0.04 USD‬
مجموع
‪-9.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۰۱:۱۵:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1451
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-9.37 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۴
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۵۱:۱۸
فروش
0.08
1.24765
1.25552
سود
‪-63.76 USD‬
GBPUSD
معامله
#105931967
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.24765
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-62.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۲:۵۱:۱۸
حجم معامله
0.08
خروج
1.25552
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-63.76 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۰۶
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۱۲
فروش
0.08
0.98324
0.98389
سود
‪-11.56 USD‬
USDCHF
معامله
#105402073
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۰۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.98324
بهره
‪-5.47 USD‬
مجموع
‪-5.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۱۲
حجم معامله
0.08
خروج
0.98389
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-11.56 USD‬
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۴۳
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۰۸
فروش
0.08
0.9874
0.98388
سود
‪24.54 USD‬
USDCHF
معامله
#105870926
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۳۶:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9874
بهره
‪-3.28 USD‬
مجموع
‪28.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۰۸
حجم معامله
0.08
خروج
0.98388
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪24.54 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۱۷
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۰۲
فروش
0.08
1.30433
1.30485
سود
‪-5.09 USD‬
USDCAD
معامله
#105449427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۸:۰۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30433
بهره
‪-1.10 USD‬
مجموع
‪-3.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۹:۰۲
حجم معامله
0.08
خروج
1.30485
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-5.09 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۵۰
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۸:۵۷
فروش
0.08
107.832
107.539
سود
‪21.00 USD‬
USDJPY
معامله
#105936969
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۵۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
107.832
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۸:۵۷
حجم معامله
0.08
خروج
107.539
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪21.00 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۹:۴۷
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۲۵
فروش
0.08
1433
1434.4
سود
‪-12.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#105884333
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۱۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1433
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۲۳:۲۵
حجم معامله
0.08
خروج
1434.4
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-12.80 USD‬
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۵۴
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۴۷
فروش
0.08
1.46622
1.4662
سود
‪-0.60 USD‬
EURCAD
معامله
#105826505
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۰۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.46622
بهره
‪0.88 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۱۱:۴۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.4662
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-0.60 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۴۱
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۹
خرید
0.08
1.23983
1.246
سود
‪44.72 USD‬
GBPUSD
معامله
#105673484
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۴۹:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.23983
بهره
‪-3.84 USD‬
مجموع
‪49.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۹:۴۹
حجم معامله
0.08
خروج
1.246
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪44.72 USD‬
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۲۵
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۱۰:۰۹
فروش
0.08
72.617
72.601
سود
‪-2.29 USD‬
NZDJPY
معامله
#105830284
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
72.617
بهره
‪-1.88 USD‬
مجموع
‪1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۱۰:۰۹
حجم معامله
0.08
خروج
72.601
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-2.29 USD‬
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۲۱
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۳۲
فروش
0.08
1403.4
1408.17
سود
‪-39.76 USD‬
XAUUSD
معامله
#105847195
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1403.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-38.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۳۲
حجم معامله
0.08
خروج
1408.17
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-39.76 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۴۱:۴۷
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۴:۵۲
فروش
0.08
0.67336
0.67029
سود
‪23.76 USD‬
NZDUSD
معامله
#105570543
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۴۱:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67336
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۴:۵۲
حجم معامله
0.08
خروج
0.67029
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪23.76 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۲۶
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۵۶
خرید
0.08
134.977
134.395
سود
‪-44.74 USD‬
GBPJPY
معامله
#105583763
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
134.977
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-43.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۲:۳۳:۵۶
حجم معامله
0.08
خروج
134.395
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-44.74 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۱۷
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۴۸
فروش
0.08
1.85861
1.85567
سود
‪14.23 USD‬
GBPNZD
معامله
#105564540
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۰۰:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.85861
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۱۰:۱۲:۴۸
حجم معامله
0.08
خروج
1.85567
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪14.23 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۲۹:۰۱
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۴۱:۰۰
فروش
0.08
0.87901
0.87892
سود
‪-1.05 USD‬
NZDCAD
معامله
#105566268
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۲۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87901
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۴۱:۰۰
حجم معامله
0.08
خروج
0.87892
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-1.05 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۲۱
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۰۹:۴۱
فروش
0.08
0.87563
0.87916
سود
‪-23.59 USD‬
NZDCAD
معامله
#105401767
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۲۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87563
بهره
‪-0.35 USD‬
مجموع
‪-21.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۶:۰۹:۴۱
حجم معامله
0.08
خروج
0.87916
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-23.59 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۰۳
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۳
فروش
0.01
0.87792
0.89883
سود
‪-24.86 USD‬
EURGBP
معامله
#99495092
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۵۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.87792
بهره
‪1.56 USD‬
مجموع
‪-26.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.89883
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-24.86 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۵۰
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۳
فروش
0.08
135.713
135.292
سود
‪29.62 USD‬
GBPJPY
معامله
#105401740
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۵۴:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.713
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۲۳
حجم معامله
0.08
خروج
135.292
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪29.62 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۰۷
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۰۳
فروش
0.2
1.12035
1.12235
سود
‪-42.00 USD‬
EURUSD
معامله
#104917125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.12035
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-40.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۷.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۰۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.12235
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-42.00 USD‬