حالت آزمایشی
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۸
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
فروش
0.01
0.7155
0.70661
سود
‪8.89 USD‬
NZDUSD
معامله
#68107306
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7155
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۱۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.70661
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.89 USD‬
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۰۲
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۵۱
فروش
0.01
1.187
1.1764
سود
‪10.60 USD‬
EURUSD
معامله
#64786265
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.187
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.1764
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.60 USD‬
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۰۳
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۵۱
فروش
0.01
1.1922
1.1764
سود
‪15.80 USD‬
EURUSD
معامله
#62482689
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۱۳:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1922
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۱ ۱۸:۵۹:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.1764
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.80 USD‬
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۷
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۳۰
فروش
0.01
0.774
0.77232
سود
‪1.68 USD‬
AUDUSD
معامله
#68009108
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۱۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.774
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۲.۲۰۲۱ ۱۸:۲۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.77232
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.68 USD‬
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۱۵
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۵۵
فروش
0.01
1.2137
1.22335
سود
‪-9.65 USD‬
EURUSD
معامله
#68160888
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۱.۲۰۲۱ ۱۰:۴۴:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2137
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۲.۲۰۲۱ ۱۴:۲۰:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.22335
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.65 USD‬
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۲
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۶:۳۴
فروش
0.01
0.8752
0.87508
سود
‪0.16 USD‬
EURGBP
معامله
#55794251
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۵.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.8752
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۲.۲۰۲۱ ۰۲:۰۶:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.87508
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۱۳
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۰۳
فروش
0.02
1.2315
1.20757
سود
‪47.86 USD‬
EURUSD
معامله
#67544986
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2315
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪47.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۸:۰۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.20757
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪47.86 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۱۵
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۴۲
فروش
0.01
1.338
1.32677
سود
‪11.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#66500093
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۴۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.338
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۳۷:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.32677
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.23 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۱۸
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۴۹
فروش
0.01
1.215
1.2236
سود
‪-8.60 USD‬
EURUSD
معامله
#66551937
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۲۳:۲۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.215
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۲.۲۰۲۰ ۰۹:۱۳:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2236
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.60 USD‬
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۰۹
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۰۵
فروش
0.01
1.324
1.3141
سود
‪9.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#64946001
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.324
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۳:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3141
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.90 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۵۷
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۵۵
فروش
0.01
1.3342
1.3138
سود
‪20.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#65960154
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۳:۴۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3342
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۲.۲۰۲۰ ۱۵:۱۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.3138
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.40 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۴۵
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۵۳
فروش
0.01
1.055
1.05434
سود
‪0.46 USD‬
AUDNZD
معامله
#55169093
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۰ ۰۹:۲۳:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۰ ۱۶:۱۱:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.05434
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۲
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۲۰
فروش
0.01
1.7374
1.73251
سود
‪3.35 USD‬
EURNZD
معامله
#58188370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۴:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7374
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.73251
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.35 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۹
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۲:۰۰
فروش
0.01
0.898
0.89766
سود
‪0.44 USD‬
EURGBP
معامله
#61630835
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۶:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۰:۰۲:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.89766
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.44 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۸
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۴۱
فروش
0.01
1.174
1.16303
سود
‪10.97 USD‬
EURUSD
معامله
#62810344
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.174
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.16303
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.97 USD‬
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۴۹
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۳۴
فروش
0.02
1.29841
1.28614
سود
‪24.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#63717433
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.29841
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۰:۵۳:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.28614
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪24.54 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۱
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۲۶
فروش
0.01
1.309
1.29322
سود
‪15.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#62112907
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۳۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۲۰:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.29322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.78 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۳۲
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۵۷
فروش
0.01
1.1838
1.167
سود
‪16.80 USD‬
EURUSD
معامله
#64022623
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1838
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.167
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.80 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۳
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۴۸
فروش
0.01
122.37
121.97
سود
‪3.83 USD‬
EURJPY
معامله
#58317945
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۰ ۰۱:۰۴:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
121.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.83 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۸
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۴۰
فروش
0.01
1.1859
1.167
سود
‪18.90 USD‬
EURUSD
معامله
#63995532
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۲۷:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1859
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.167
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.90 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۱۳
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۳
فروش
0.01
124.15
122.508
سود
‪15.75 USD‬
EURJPY
معامله
#63181185
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۰۹:۱۷:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
122.508
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.75 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۳۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۰۲
فروش
0.01
1.0677
1.06582
سود
‪1.25 USD‬
AUDNZD
معامله
#57470333
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۰ ۲۲:۰۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0677
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۷:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.06582
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.25 USD‬
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۳۸
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۵۶
فروش
0.01
1.072
1.07021
سود
‪1.19 USD‬
AUDNZD
معامله
#55487055
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۴.۲۰۲۰ ۰۴:۱۴:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.072
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۲۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.07021
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.19 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۲۰
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۵
فروش
0.01
1.0782
1.07107
سود
‪4.74 USD‬
AUDNZD
معامله
#56846386
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۰۸:۲۴:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0782
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۵:۱۶:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.07107
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.74 USD‬
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۵۴
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۵
فروش
0.02
124.459
123.591
سود
‪16.47 USD‬
EURJPY
معامله
#63214280
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۱۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124.459
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۰ ۱۰:۵۱:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
123.591
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.47 USD‬
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۷
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۹
فروش
0.01
124
123.336
سود
‪6.31 USD‬
EURJPY
معامله
#62127281
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
124
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
123.336
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.31 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۳۹
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۵۴
فروش
0.01
1.086
1.07325
سود
‪8.49 USD‬
AUDNZD
معامله
#61251472
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۳۰:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.086
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۰.۲۰۲۰ ۰۲:۳۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.07325
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.49 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۱
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۳۰
فروش
0.01
1.7786
1.7687
سود
‪6.58 USD‬
EURNZD
معامله
#62635235
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۰۶:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7786
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۰ ۱۲:۳۳:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.7687
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.58 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۵
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۵۲
خرید
0.01
1.2738
1.29014
سود
‪16.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#62635257
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۴۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.29014
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.34 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۲۹
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۲۱
فروش
0.01
1.1795
1.16319
سود
‪16.31 USD‬
EURUSD
معامله
#62174432
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1795
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۰۷:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.16319
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.31 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۲
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۳
فروش
0.01
1.18381
1.16471
سود
‪19.10 USD‬
EURUSD
معامله
#60047782
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18381
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۰:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.16471
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪19.10 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۸
فروش
0.01
125.28
122.994
سود
‪21.93 USD‬
EURJPY
معامله
#61743411
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۹:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۳:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
122.994
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪21.93 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۴۰
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۴
فروش
0.01
126.04
124.145
سود
‪18.07 USD‬
EURJPY
معامله
#61298221
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۳۷:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
126.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
124.145
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪18.07 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۹
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۲۵
فروش
0.01
0.9289
0.91182
سود
‪22.17 USD‬
EURGBP
معامله
#61882937
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۵:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.9289
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.91182
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.17 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۵۸
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۰۹
فروش
0.01
1.3055
1.28052
سود
‪24.98 USD‬
GBPUSD
معامله
#60305551
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۳۲:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.28052
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪24.98 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۴۹:۵۹
فروش
0.01
1.3243
1.2983
سود
‪26.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#61573479
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۲:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3243
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۲۳:۴۹:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.2983
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪26.00 USD‬
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۳
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
فروش
0.01
1.337
1.30604
سود
‪30.96 USD‬
GBPUSD
معامله
#61246061
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.337
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪30.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۱:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.30604
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪30.96 USD‬
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۴۰
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۵۶:۳۷
فروش
0.01
0.891
0.88816
سود
‪3.79 USD‬
EURGBP
معامله
#56647500
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۰ ۱۰:۱۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.891
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۰۰:۵۶:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
0.88816
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.79 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۵۶:۴۷
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۶
فروش
0.01
0.892
0.88818
سود
‪5.10 USD‬
EURGBP
معامله
#56389127
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۲۰ ۰۵:۵۶:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.892
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۴:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.88818
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.10 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۵۸
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۵۰
فروش
0.01
0.895
0.89
سود
‪6.69 USD‬
EURGBP
معامله
#56335242
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۰ ۰۰:۴۵:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۰۱:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.89
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.69 USD‬