حالت آزمایشی
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۰۰
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۰۲
فروش
0.01
1.3068
1.3018
سود
4.90 USD
GBPUSD
معامله
#97605882
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3068
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۴:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.3018
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.90 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۳۶
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۱۸
فروش
0.02
1.31168
1.30661
سود
9.94 USD
GBPUSD
معامله
#97455386
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۱۳:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31168
بهره
0.00 USD
مجموع
10.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.30661
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
9.94 USD
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۵۹
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۱۸
فروش
0.01
1.3086
1.30661
سود
1.89 USD
GBPUSD
معامله
#97412100
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۰۵:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3086
بهره
0.00 USD
مجموع
1.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30661
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.89 USD
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۵:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۱۸
فروش
0.01
1.3056
1.30661
سود
-1.11 USD
GBPUSD
معامله
#97412045
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3056
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۴:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30661
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.11 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۵۲
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۰
خرید
0.01
1.30699
1.31261
سود
5.52 USD
GBPUSD
معامله
#97303926
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30699
بهره
0.00 USD
مجموع
5.62 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.31261
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.52 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۰۲
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۰
خرید
0.01
1.31009
1.31262
سود
2.43 USD
GBPUSD
معامله
#97303895
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31009
بهره
0.00 USD
مجموع
2.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.31262
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
2.43 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۱۶
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۴
فروش
0.01
1.30756
1.30552
سود
1.94 USD
GBPUSD
معامله
#97240697
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30756
بهره
0.00 USD
مجموع
2.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.30552
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.94 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۰۱
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۴
فروش
0.01
1.30442
1.30552
سود
-1.20 USD
GBPUSD
معامله
#97240625
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۱:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30442
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.30552
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.20 USD
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۱۳
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۴
فروش
0.02
1.31073
1.30552
سود
10.22 USD
GBPUSD
معامله
#97242533
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۳۸:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31073
بهره
0.00 USD
مجموع
10.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.30552
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
10.22 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۲۴
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۴۳
خرید
0.01
1.30808
1.30995
سود
1.77 USD
GBPUSD
معامله
#97224693
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30808
بهره
0.00 USD
مجموع
1.87 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.30995
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.77 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۰۱
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۴۳
خرید
0.01
1.3117
1.30995
سود
-1.85 USD
GBPUSD
معامله
#97224690
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۴۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3117
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.30995
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.85 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۲۹
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۴۳
خرید
0.02
1.3051
1.30995
سود
9.50 USD
GBPUSD
معامله
#97230071
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3051
بهره
0.00 USD
مجموع
9.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۳۲:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.30995
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
9.50 USD
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۱۳
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۶
فروش
0.02
1.3065
1.30445
سود
3.90 USD
GBPUSD
معامله
#97111328
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۶:۱۱:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3065
بهره
0.00 USD
مجموع
4.10 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.30445
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.90 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۲۵
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۶
فروش
0.06
1.30969
1.30445
سود
30.84 USD
GBPUSD
معامله
#97129927
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۴۲:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30969
بهره
0.00 USD
مجموع
31.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۶
حجم معامله
0.06
خروج
1.30445
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
30.84 USD
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۵۶
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۶
فروش
0.01
1.30348
1.3045
سود
-1.12 USD
GBPUSD
معامله
#97109192
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۵۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30348
بهره
0.00 USD
مجموع
-1.02 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3045
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-1.12 USD
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۰۳:۰۰
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۶
فروش
0.01
1.30024
1.3045
سود
-4.36 USD
GBPUSD
معامله
#97109172
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۰۳:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30024
بهره
0.00 USD
مجموع
-4.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.3045
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-4.36 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۶
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۴۳:۳۶
خرید
0.01
1.30633
1.31123
سود
4.80 USD
GBPUSD
معامله
#97208604
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۳:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30633
بهره
0.00 USD
مجموع
4.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۴۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.31123
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.80 USD
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۵۹:۰۲
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۴۳:۳۵
خرید
0.01
1.30931
1.31128
سود
1.87 USD
GBPUSD
معامله
#97208577
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۵۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30931
بهره
0.00 USD
مجموع
1.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۴۳:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.31128
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.87 USD
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۰۱
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۵۸:۱۴
خرید
0.01
1.30444
1.30948
سود
4.94 USD
GBPUSD
معامله
#97123631
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30444
بهره
0.00 USD
مجموع
5.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۵۸:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.30948
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.94 USD
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۰۳:۳۶
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
خرید
0.51
1.29922
1.30426
سود
251.94 USD
GBPUSD
معامله
#97100216
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۰۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.29922
بهره
0.00 USD
مجموع
257.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
حجم معامله
0.51
خروج
1.30426
هزینه های کمیسیون
-5.10 USD
سود
251.94 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۵۰
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
خرید
0.06
1.30836
1.30427
سود
-25.14 USD
GBPUSD
معامله
#97050484
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۳۶:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30836
بهره
0.00 USD
مجموع
-24.54 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
حجم معامله
0.06
خروج
1.30427
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-25.14 USD
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۱
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
خرید
0.01
1.31878
1.30427
سود
-14.61 USD
GBPUSD
معامله
#96962701
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۷:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31878
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.30427
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-14.61 USD
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۳۹
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
خرید
0.28
1.30223
1.30426
سود
54.04 USD
GBPUSD
معامله
#97093479
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۴۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30223
بهره
0.00 USD
مجموع
56.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
حجم معامله
0.28
خروج
1.30426
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
54.04 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۲۳
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
خرید
0.02
1.31148
1.30427
سود
-14.62 USD
GBPUSD
معامله
#96970890
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۸:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31148
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.30427
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-14.62 USD
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۱۸
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
خرید
0.15
1.30523
1.30426
سود
-16.05 USD
GBPUSD
معامله
#97056162
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30523
بهره
0.00 USD
مجموع
-14.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
حجم معامله
0.15
خروج
1.30426
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
-16.05 USD
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۰
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
خرید
0.01
1.31456
1.30427
سود
-10.39 USD
GBPUSD
معامله
#96962708
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31456
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۴.۲۰۱۹ ۰۳:۵۳:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.30427
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-10.39 USD
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۰۱
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۴۳
فروش
0.01
1.30542
1.30043
سود
4.89 USD
GBPUSD
معامله
#97093262
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30542
بهره
0.00 USD
مجموع
4.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.30043
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.89 USD
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۴۹
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۵۸
فروش
0.01
1.3107
1.30549
سود
5.11 USD
GBPUSD
معامله
#97057604
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۱۲:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3107
بهره
0.00 USD
مجموع
5.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.30549
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
5.11 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۱
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۵۷
فروش
0.01
1.30749
1.30549
سود
1.90 USD
GBPUSD
معامله
#97057563
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۰۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30749
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۵:۳۸:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.30549
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.90 USD
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۰۰
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۴
فروش
0.01
1.31232
1.30725
سود
4.97 USD
GBPUSD
معامله
#97049972
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۱:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31232
بهره
0.00 USD
مجموع
5.07 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۰۱:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.30725
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.97 USD
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۲۰
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۵
فروش
0.01
1.31749
1.31245
سود
4.94 USD
GBPUSD
معامله
#96989254
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31749
بهره
0.00 USD
مجموع
5.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.31245
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.94 USD
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۰۱
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۴
فروش
0.01
1.31446
1.31245
سود
1.91 USD
GBPUSD
معامله
#96989230
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31446
بهره
0.00 USD
مجموع
2.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.31245
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.91 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۳۲
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۶
فروش
0.02
1.30948
1.31447
سود
-10.18 USD
GBPUSD
معامله
#96865019
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۰۶:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30948
بهره
0.00 USD
مجموع
-9.98 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۶
حجم معامله
0.02
خروج
1.31447
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
-10.18 USD
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۰۵
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۶
فروش
0.15
1.31648
1.31447
سود
28.65 USD
GBPUSD
معامله
#96929605
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۰۹:۳۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31648
بهره
0.00 USD
مجموع
30.15 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۶
حجم معامله
0.15
خروج
1.31447
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
28.65 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۳۴:۰۵
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۶
فروش
0.06
1.31267
1.31447
سود
-11.40 USD
GBPUSD
معامله
#96925355
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۳۴:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31267
بهره
0.00 USD
مجموع
-10.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۶
حجم معامله
0.06
خروج
1.31447
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-11.40 USD
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۲۵
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۶
فروش
0.28
1.3195
1.31447
سود
138.04 USD
GBPUSD
معامله
#96958840
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۰۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3195
بهره
0.00 USD
مجموع
140.84 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۶
حجم معامله
0.28
خروج
1.31447
هزینه های کمیسیون
-2.80 USD
سود
138.04 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۳۷:۰۴
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۵
فروش
0.01
1.30602
1.31447
سود
-8.55 USD
GBPUSD
معامله
#96862898
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۳۷:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30602
بهره
0.00 USD
مجموع
-8.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.31447
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-8.55 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۲۲:۰۱
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۵
فروش
0.01
1.30306
1.31447
سود
-11.51 USD
GBPUSD
معامله
#96862853
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۲۲:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30306
بهره
0.00 USD
مجموع
-11.41 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۶:۳۲:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.31447
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-11.51 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۲۱:۰۰
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۲۲
خرید
0.01
1.31396
1.31893
سود
4.87 USD
GBPUSD
معامله
#96932628
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۲۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31396
بهره
0.00 USD
مجموع
4.97 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۴.۲۰۱۹ ۱۰:۰۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.31893
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.87 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۰۱
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۲۰:۱۶
خرید
0.01
1.31184
1.31388
سود
1.94 USD
GBPUSD
معامله
#96927379
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۰۹:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31184
بهره
0.00 USD
مجموع
2.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۲۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.31388
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
1.94 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۱۵
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۲۰:۱۶
خرید
0.01
1.30902
1.31387
سود
4.75 USD
GBPUSD
معامله
#96927456
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۱۰:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30902
بهره
0.00 USD
مجموع
4.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۳:۲۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.31387
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.75 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۰۱
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۴۲
خرید
0.01
1.30694
1.31194
سود
4.90 USD
GBPUSD
معامله
#96923458
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30694
بهره
0.00 USD
مجموع
5.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۲۰:۰۸:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.31194
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.90 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۰
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۴۰
خرید
0.06
1.30222
1.30728
سود
29.76 USD
GBPUSD
معامله
#96860926
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۵۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30222
بهره
0.00 USD
مجموع
30.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۴۰
حجم معامله
0.06
خروج
1.30728
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
29.76 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۲۹
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۴۰
خرید
0.02
1.30522
1.30729
سود
3.94 USD
GBPUSD
معامله
#96860700
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۸:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30522
بهره
0.00 USD
مجموع
4.14 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.30729
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
3.94 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۰۲
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۳۹
خرید
0.01
1.30821
1.30738
سود
-0.93 USD
GBPUSD
معامله
#96823610
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.30821
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.30738
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-0.93 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۰۱
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۳۹
خرید
0.01
1.31012
1.30741
سود
-2.81 USD
GBPUSD
معامله
#96823571
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۵۴:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.31012
بهره
0.00 USD
مجموع
-2.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.30741
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-2.81 USD
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۳:۰۱
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۲۱:۵۷
فروش
0.01
1.30886
1.30394
سود
4.82 USD
GBPUSD
معامله
#96860557
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30886
بهره
0.00 USD
مجموع
4.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۲۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.30394
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
4.82 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۵۷
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۱۹
فروش
0.15
1.31436
1.30923
سود
75.45 USD
GBPUSD
معامله
#96828263
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۷:۵۶:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31436
بهره
0.00 USD
مجموع
76.95 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۱۹
حجم معامله
0.15
خروج
1.30923
هزینه های کمیسیون
-1.50 USD
سود
75.45 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۱۴
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۱۹
فروش
0.06
1.31138
1.30923
سود
12.30 USD
GBPUSD
معامله
#96818739
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.31138
بهره
0.00 USD
مجموع
12.90 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۱۹
حجم معامله
0.06
خروج
1.30923
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
12.30 USD
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۲۰:۳۳
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۱۹
فروش
0.01
1.30547
1.30923
سود
-3.86 USD
GBPUSD
معامله
#96769206
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۴.۲۰۱۹ ۰۸:۲۰:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30547
بهره
0.00 USD
مجموع
-3.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۴.۲۰۱۹ ۰۰:۰۲:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.30923
هزینه های کمیسیون
-0.10 USD
سود
-3.86 USD