حالت آزمایشی
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۱۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۷:۵۳
فروش
0.3
1898.7
1941.96
سود
‪-1 303.80 USD‬
XAUUSD
معامله
#143822464
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۳۵:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1898.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 297.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۲۷:۵۳
حجم معامله
0.3
خروج
1941.96
هزینه های کمیسیون
‪-6.00 USD‬
سود
‪-1 303.80 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۲
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۱
خرید
50
441.71
458.95
سود
‪849.50 USD‬
#NVDA
معامله
#143694387
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۵:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
441.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪862.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۱
حجم معامله
50
خروج
458.95
هزینه های کمیسیون
‪-12.50 USD‬
سود
‪849.50 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۱۳
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۲۰
خرید
1.2
41.62
42.4
سود
‪8.76 USD‬
USCrude_n
معامله
#143363565
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۰۵:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
41.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۲۰
حجم معامله
1.2
خروج
42.4
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪8.76 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۳۳
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۲۸
خرید
1.3
44.757
45.351
سود
‪7.07 USD‬
UKBrent_n
معامله
#143363667
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
44.757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۰:۲۸
حجم معامله
1.3
خروج
45.351
هزینه های کمیسیون
‪-0.65 USD‬
سود
‪7.07 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۱۷
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۲
خرید
0.11
0.9108
0.91092
سود
‪0.35 USD‬
USDCHF
معامله
#143990446
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9108
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۰:۰۲
حجم معامله
0.11
خروج
0.91092
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۱۶
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۳
فروش
0.03
0.90917
0.91002
سود
‪-3.10 USD‬
USDCHF
معامله
#143964358
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۲۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.03
خروج
0.91002
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-3.10 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۵۴:۳۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۹:۲۹
خرید
0.11
0.9112
0.91002
سود
‪-15.36 USD‬
USDCHF
معامله
#143930383
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۵۴:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۹:۲۹
حجم معامله
0.11
خروج
0.91002
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪-15.36 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۰۷
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۹:۱۸
خرید
0.11
0.9109
0.9101
سود
‪-10.77 USD‬
USDCHF
معامله
#143923518
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۸:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9109
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۵۹:۱۸
حجم معامله
0.11
خروج
0.9101
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪-10.77 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۱:۳۸
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۹:۴۰
خرید
0.05
0.91082
0.9107
سود
‪-1.16 USD‬
USDCHF
معامله
#143940207
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۵:۱۱:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91082
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۹:۴۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.9107
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-1.16 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۶
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۴۷
خرید
0.11
0.91116
0.91128
سود
‪0.35 USD‬
USDCHF
معامله
#143903721
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۶:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91116
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۰۸:۴۷
حجم معامله
0.11
خروج
0.91128
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۴:۲۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۵۴
خرید
2.1
41.957
42.445
سود
‪9.20 USD‬
USCrude_n
معامله
#143307505
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
41.957
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۱۴:۵۴
حجم معامله
2.1
خروج
42.445
هزینه های کمیسیون
‪-1.05 USD‬
سود
‪9.20 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۴:۱۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۵۱
خرید
2.1
45.081
45.399
سود
‪5.63 USD‬
UKBrent_n
معامله
#143307467
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۴:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
45.081
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۵۱
حجم معامله
2.1
خروج
45.399
هزینه های کمیسیون
‪-1.05 USD‬
سود
‪5.63 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۵۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۵۱
خرید
0.5
44.897
45.399
سود
‪2.26 USD‬
UKBrent_n
معامله
#143772612
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۴:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
44.897
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۳:۵۱
حجم معامله
0.5
خروج
45.399
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.26 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۵:۰۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۴۸
خرید
0.5
41.934
42.494
سود
‪2.55 USD‬
USCrude_n
معامله
#143772659
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۱۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
41.934
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۵۲:۴۸
حجم معامله
0.5
خروج
42.494
هزینه های کمیسیون
‪-0.25 USD‬
سود
‪2.55 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۴
خرید
0.01
0.90705
0.90998
سود
‪3.12 USD‬
USDCHF
معامله
#143189806
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90705
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.90998
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪3.12 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۲۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۴
خرید
0.01
0.90908
0.90998
سود
‪0.89 USD‬
USDCHF
معامله
#143207030
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90908
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.90998
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.89 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۰۵
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۴
خرید
0.01
0.90587
0.90998
سود
‪4.42 USD‬
USDCHF
معامله
#143094821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۶:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.90587
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
0.90998
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪4.42 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۱
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۶
فروش
0.05
0.71454
0.71696
سود
‪-12.60 USD‬
AUDUSD
معامله
#143892300
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.71696
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-12.60 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۵۲
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۰۵
خرید
1.1
42.385
42.489
سود
‪0.59 USD‬
USCrude_n
معامله
#143835080
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
42.385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۰۵
حجم معامله
1.1
خروج
42.489
هزینه های کمیسیون
‪-0.55 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۰۲
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۲۵
خرید
1.1
45.321
45.378
سود
‪0.08 USD‬
UKBrent_n
معامله
#143835128
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۸:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
45.321
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۹:۲۵
حجم معامله
1.1
خروج
45.378
هزینه های کمیسیون
‪-0.55 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۲۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۸
فروش
0.05
0.91248
0.91206
سود
‪1.80 USD‬
USDCHF
معامله
#143880754
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91248
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۱:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.91206
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪1.80 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۰۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
خرید
1.4
42.489
42.578
سود
‪0.55 USD‬
USCrude_n
معامله
#143850436
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۱:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
42.489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۱۶
حجم معامله
1.4
خروج
42.578
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪0.55 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۵۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۴۱
خرید
1.4
45.43
45.494
سود
‪0.20 USD‬
UKBrent_n
معامله
#143850387
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
45.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۹:۴۱
حجم معامله
1.4
خروج
45.494
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۰۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۱۷
خرید
0.03
1.17883
1.17872
سود
‪-0.63 USD‬
EURUSD
معامله
#143880083
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17883
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۴۸:۱۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.17872
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-0.63 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۵۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۵۱
فروش
0.05
1.30153
1.30331
سود
‪-9.40 USD‬
GBPUSD
معامله
#143866505
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30153
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.30331
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-9.40 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۹:۱۷
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۳۰
فروش
0.05
0.71283
0.71426
سود
‪-7.65 USD‬
AUDUSD
معامله
#143867839
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۹:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71283
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۸:۳۰
حجم معامله
0.05
خروج
0.71426
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-7.65 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۰۶
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۶
خرید
0.04
1.17689
1.17627
سود
‪-2.88 USD‬
EURUSD
معامله
#143844403
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17689
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۳۳:۲۶
حجم معامله
0.04
خروج
1.17627
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-2.88 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۵۶
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۵۳
خرید
0.05
1.56438
1.56427
سود
‪-1.41 USD‬
EURCAD
معامله
#143833136
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.56438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۵۶:۵۳
حجم معامله
0.05
خروج
1.56427
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-1.41 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۳۰
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۱۰
فروش
0.04
1.30474
1.3062
سود
‪-6.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#143838766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۰۸:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.30474
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۳۱:۱۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.3062
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-6.24 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۲۵
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۶
خرید
0.05
106.628
106.742
سود
‪4.84 USD‬
USDJPY
معامله
#143787623
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۴۹:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
106.628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
106.742
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.84 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۰۵
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۴۳
فروش
0.02
0.91896
0.91951
سود
‪-1.40 USD‬
USDCHF
معامله
#143804811
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۳۹:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.91896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۷:۰۷:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.91951
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.40 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۵۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۳۸
خرید
0.01
0.91769
0.918
سود
‪0.24 USD‬
USDCHF
معامله
#143774970
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۳۲:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۵۸:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.918
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۵۹
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۰۴
خرید
0.05
1.17406
1.17273
سود
‪-7.15 USD‬
EURUSD
معامله
#143781482
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۰۵:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17406
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۴:۴۸:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.17273
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-7.15 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۱
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۲۱
فروش
0.05
1.17607
1.17414
سود
‪9.15 USD‬
EURUSD
معامله
#143728765
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۳:۰۵:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.17414
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪9.15 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۵۹
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۰۷
خرید
0.05
1.17731
1.1761
سود
‪-6.55 USD‬
EURUSD
معامله
#143715581
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۸:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.1761
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-6.55 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۹:۴۶
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۰۵
خرید
0.02
0.9151
0.91583
سود
‪1.39 USD‬
USDCHF
معامله
#143590043
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۷:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
0.91583
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.39 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۱۳:۲۸
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۲۸
خرید
0.02
0.91552
0.91579
سود
‪0.39 USD‬
USDCHF
معامله
#143585181
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۰۶:۱۳:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91552
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
0.91579
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۱۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۱۴
خرید
0.02
0.91519
0.91577
سود
‪1.07 USD‬
USDCHF
معامله
#143690878
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۲:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91519
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۶:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
0.91577
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.07 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۰۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۲۰
خرید
2.1
44.715
45.1
سود
‪7.04 USD‬
UKBrent_n
معامله
#143377763
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
44.715
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۴:۲۰
حجم معامله
2.1
خروج
45.1
هزینه های کمیسیون
‪-1.05 USD‬
سود
‪7.04 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۲۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۱۸
خرید
2.2
41.588
42.196
سود
‪12.28 USD‬
USCrude_n
معامله
#143377816
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۱:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
41.588
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۰۳:۱۸
حجم معامله
2.2
خروج
42.196
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪12.28 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۳۸
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۴۳
فروش
0.05
0.71627
0.7165
سود
‪-1.65 USD‬
AUDUSD
معامله
#143704013
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۴۵:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71627
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
0.7165
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-1.65 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۵۰
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۳۹
فروش
0.05
0.7162
0.71649
سود
‪-1.95 USD‬
AUDUSD
معامله
#143699823
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7162
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.71649
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-1.95 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۳
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۵
خرید
0.05
0.71694
0.71625
سود
‪-3.95 USD‬
AUDUSD
معامله
#143697513
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.71694
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۲۳:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.71625
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-3.95 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۵۴
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۱
فروش
0.07
1.17733
1.17797
سود
‪-5.18 USD‬
EURUSD
معامله
#143694087
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17733
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۳۱
حجم معامله
0.07
خروج
1.17797
هزینه های کمیسیون
‪-0.70 USD‬
سود
‪-5.18 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۵۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۰۶
فروش
0.05
0.71594
0.71652
سود
‪-3.40 USD‬
AUDUSD
معامله
#143690795
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۳۱:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۰۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.71652
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-3.40 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۱۸
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۳۲
فروش
0.06
0.71686
0.71637
سود
‪2.34 USD‬
AUDUSD
معامله
#143682507
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۷:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71686
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۳۲
حجم معامله
0.06
خروج
0.71637
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪2.34 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۳۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۲۸
فروش
0.06
0.71661
0.71639
سود
‪0.72 USD‬
AUDUSD
معامله
#143681516
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۲۸
حجم معامله
0.06
خروج
0.71639
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪0.72 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۲۵
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۴۱
خرید
0.1
0.9142
0.91431
سود
‪0.20 USD‬
USDCHF
معامله
#143683983
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۴:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.9142
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۶:۴۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.91431
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۵۲
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۴۵
فروش
2.2
42.57
42.656
سود
‪-2.99 USD‬
USCrude_n
معامله
#143682934
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۰:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
42.57
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.89 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۰۲:۴۵
حجم معامله
2.2
خروج
42.656
هزینه های کمیسیون
‪-1.10 USD‬
سود
‪-2.99 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۰۲
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۵۵
فروش
0.1
1.17615
1.1787
سود
‪-26.50 USD‬
EURUSD
معامله
#143677679
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۱:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-25.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۵:۵۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.1787
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-26.50 USD‬