حالت آزمایشی
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۵۰:۰۷
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۳۵:۰۰
خرید
0.02
0.93104
0.93166
سود
0.52 USD
AUDCAD
معامله
#99358016
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۵۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93104
بهره
0.00 USD
مجموع
0.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۲:۳۵:۰۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.93166
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
0.52 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۵
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۲۰:۴۹
خرید
0.02
0.92936
0.93035
سود
1.08 USD
AUDCAD
معامله
#99374493
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92936
بهره
0.00 USD
مجموع
1.48 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۲۰:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.93035
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.08 USD
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۳۲
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۳۳:۵۵
فروش
0.2
0.88351
0.8831
سود
6.40 USD
EURGBP
معامله
#99931939
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۱:۵۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88351
بهره
0.00 USD
مجموع
10.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۳۳:۵۵
حجم معامله
0.2
خروج
0.8831
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
6.40 USD
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۶:۰۵
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۳۳:۱۱
فروش
0.11
1.00328
1.00259
سود
6.47 USD
USDCHF
معامله
#97585559
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۱۹ ۱۱:۱۶:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00328
بهره
0.00 USD
مجموع
7.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۳۳:۱۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.00259
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
6.47 USD
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۰۸:۲۲
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۰۸:۲۳
فروش
0.03
122.526
122.529
سود
-0.68 USD
EURJPY
معامله
#99958079
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۰۸:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
122.526
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.08 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۰۸:۲۳
حجم معامله
0.03
خروج
122.529
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-0.68 USD
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۱۱
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۷
فروش
0.2
0.883
0.88104
سود
45.55 USD
EURGBP
معامله
#99808952
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۴۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.883
بهره
0.00 USD
مجموع
49.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۰۷
حجم معامله
0.2
خروج
0.88104
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
45.55 USD
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۴۰
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۴۵:۳۵
فروش
0.22
1.26348
1.26212
سود
27.72 USD
GBPUSD
معامله
#99742278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۴۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26348
بهره
0.00 USD
مجموع
29.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۴۵:۳۵
حجم معامله
0.22
خروج
1.26212
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
27.72 USD
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۴
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۰۴:۵۳
فروش
0.11
139.234
139.001
سود
21.04 USD
GBPJPY
معامله
#99806868
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.234
بهره
0.00 USD
مجموع
23.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۰۴:۵۳
حجم معامله
0.11
خروج
139.001
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
21.04 USD
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۲۸:۴۴
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۳
فروش
0.11
139.511
139.256
سود
23.24 USD
GBPJPY
معامله
#99775807
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۲۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.511
بهره
0.00 USD
مجموع
25.44 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۳۸:۴۳
حجم معامله
0.11
خروج
139.256
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
23.24 USD
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۲۷
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۲۹
فروش
0.2
0.88304
0.88038
سود
63.43 USD
EURGBP
معامله
#99714566
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۱۶:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.88304
بهره
0.00 USD
مجموع
67.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۴۳:۲۹
حجم معامله
0.2
خروج
0.88038
هزینه های کمیسیون
-4.00 USD
سود
63.43 USD
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۳۶:۲۳
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۱۴
فروش
0.22
1.26886
1.26782
سود
20.68 USD
GBPUSD
معامله
#99650753
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۳۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26886
بهره
0.00 USD
مجموع
22.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۲:۱۴
حجم معامله
0.22
خروج
1.26782
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
20.68 USD
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۲۳
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۵۳
فروش
0.11
140.254
139.998
سود
23.31 USD
GBPJPY
معامله
#99645142
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.254
بهره
0.00 USD
مجموع
25.51 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۵۵:۵۳
حجم معامله
0.11
خروج
139.998
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
23.31 USD
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۱۶
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۲۵
خرید
0.03
1.27164
1.27151
سود
-0.69 USD
GBPUSD
معامله
#99630902
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27164
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.39 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۰۳:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.27151
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-0.69 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۲۲
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۰۵
فروش
0.22
1.27067
1.26856
سود
44.22 USD
GBPUSD
معامله
#99517468
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27067
بهره
0.00 USD
مجموع
46.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۱۷:۰۵
حجم معامله
0.22
خروج
1.26856
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
44.22 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۱۱:۳۴
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۲۵
فروش
0.03
140.262
139.766
سود
12.92 USD
GBPJPY
معامله
#99506564
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۱۱:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.262
بهره
0.00 USD
مجموع
13.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۳:۲۵
حجم معامله
0.03
خروج
139.766
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
12.92 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۳:۲۹
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۲۴
فروش
0.11
140.034
139.881
سود
13.08 USD
GBPJPY
معامله
#99515347
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۳:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.034
بهره
0.00 USD
مجموع
15.28 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۲۴
حجم معامله
0.11
خروج
139.881
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
13.08 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۱۱:۳۷
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۱۱:۳۸
فروش
0.03
140.263
140.268
سود
-0.73 USD
GBPJPY
معامله
#99506758
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۱۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.263
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.13 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۱۱:۳۸
حجم معامله
0.03
خروج
140.268
هزینه های کمیسیون
-0.60 USD
سود
-0.73 USD
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۰۷:۳۹
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۰۷:۴۲
فروش
0.03
1.00943
1.00945
سود
-0.36 USD
USDCHF
معامله
#99505686
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۰۷:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00943
بهره
0.00 USD
مجموع
-0.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۰۷:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.00945
هزینه های کمیسیون
-0.30 USD
سود
-0.36 USD
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۰۸
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۳۸
فروش
0.22
1.27392
1.2721
سود
37.84 USD
GBPUSD
معامله
#99482105
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27392
بهره
0.00 USD
مجموع
40.04 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۸:۵۳:۳۸
حجم معامله
0.22
خروج
1.2721
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
37.84 USD
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۳
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۲۶
فروش
0.11
139.864
139.717
سود
12.53 USD
GBPJPY
معامله
#99487111
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.864
بهره
0.00 USD
مجموع
14.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۹:۲۶
حجم معامله
0.11
خروج
139.717
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
12.53 USD
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۵۴
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۲
فروش
0.11
140.028
139.873
سود
13.32 USD
GBPJPY
معامله
#99460624
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۰۰:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.028
بهره
0.00 USD
مجموع
15.52 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۲۸:۰۲
حجم معامله
0.11
خروج
139.873
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
13.32 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۰۶
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۴۳:۰۹
خرید
0.02
0.92808
0.92974
سود
2.07 USD
AUDCAD
معامله
#99393162
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۱۵:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92808
بهره
0.00 USD
مجموع
2.47 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۴۳:۰۹
حجم معامله
0.02
خروج
0.92974
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
2.07 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۷:۲۷
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۵۰
خرید
0.16
108.826
108.918
سود
10.17 USD
CHFJPY
معامله
#99322407
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۷:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
108.826
بهره
0.00 USD
مجموع
13.37 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۵۰
حجم معامله
0.16
خروج
108.918
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
10.17 USD
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۵۸
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۱۶
فروش
0.05
1.86286
1.85143
سود
38.29 USD
GBPAUD
معامله
#98532383
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۰۸:۰۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.86286
بهره
0.00 USD
مجموع
39.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۰۲:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.85143
هزینه های کمیسیون
-1.00 USD
سود
38.29 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۴۰
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۰
خرید
0.02
0.92691
0.92844
سود
1.86 USD
AUDCAD
معامله
#99399853
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۰:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.92691
بهره
0.00 USD
مجموع
2.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۳۱:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
0.92844
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.86 USD
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۰۶
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۵۱
فروش
0.22
1.27644
1.27477
سود
34.54 USD
GBPUSD
معامله
#99433107
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27644
بهره
0.00 USD
مجموع
36.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۵۱
حجم معامله
0.22
خروج
1.27477
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
34.54 USD
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۲
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۲۵
فروش
0.11
139.946
139.797
سود
12.76 USD
GBPJPY
معامله
#99432246
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.946
بهره
0.00 USD
مجموع
14.96 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۰۹:۲۵
حجم معامله
0.11
خروج
139.797
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
12.76 USD
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۱۱
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۰۳
فروش
0.22
1.27807
1.27646
سود
33.22 USD
GBPUSD
معامله
#99426227
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27807
بهره
0.00 USD
مجموع
35.42 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۰۳
حجم معامله
0.22
خروج
1.27646
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
33.22 USD
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۳۲
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۰
فروش
0.11
140.105
139.949
سود
13.45 USD
GBPJPY
معامله
#99422870
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۲۴:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.105
بهره
0.00 USD
مجموع
15.65 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۲۹:۴۰
حجم معامله
0.11
خروج
139.949
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
13.45 USD
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۴۵
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۱:۲۰
فروش
0.11
140.476
140.332
سود
12.23 USD
GBPJPY
معامله
#99415408
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۱۲:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.476
بهره
0.00 USD
مجموع
14.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۱۹ ۰۶:۳۱:۲۰
حجم معامله
0.11
خروج
140.332
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
12.23 USD
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۴۷
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۵۹
خرید
0.11
109.736
109.837
سود
9.01 USD
USDJPY
معامله
#98991365
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۲۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.736
بهره
0.00 USD
مجموع
10.11 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۹:۵۹
حجم معامله
0.11
خروج
109.837
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
9.01 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۴
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۷
فروش
0.22
1.28149
1.28103
سود
7.92 USD
GBPUSD
معامله
#99394019
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28149
بهره
0.00 USD
مجموع
10.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۳۰:۵۷
حجم معامله
0.22
خروج
1.28103
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
7.92 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۲۲
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۲
فروش
0.22
1.28341
1.28155
سود
38.72 USD
GBPUSD
معامله
#99381805
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۰:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28341
بهره
0.00 USD
مجموع
40.92 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۴:۲۱:۰۲
حجم معامله
0.22
خروج
1.28155
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
38.72 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۳۹
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۲
خرید
0.16
1.12121
1.12156
سود
4.00 USD
EURUSD
معامله
#99325918
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12121
بهره
0.00 USD
مجموع
5.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۱۷:۳۲
حجم معامله
0.16
خروج
1.12156
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
4.00 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۳۰
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۴۱
فروش
0.11
140.569
140.416
سود
13.18 USD
GBPJPY
معامله
#99379067
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۰۷:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.569
بهره
0.00 USD
مجموع
15.38 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۰:۱۳:۴۱
حجم معامله
0.11
خروج
140.416
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
13.18 USD
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۴۱:۲۲
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۱۵
فروش
0.11
140.629
140.475
سود
13.29 USD
GBPJPY
معامله
#99369796
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۲:۴۱:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.629
بهره
0.00 USD
مجموع
15.49 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۴:۳۷:۱۵
حجم معامله
0.11
خروج
140.475
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
13.29 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۳۶
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۳۴
خرید
0.08
122.816
122.999
سود
11.75 USD
EURJPY
معامله
#99321525
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۲۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
122.816
بهره
0.00 USD
مجموع
13.35 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۲۹:۳۴
حجم معامله
0.08
خروج
122.999
هزینه های کمیسیون
-1.60 USD
سود
11.75 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۵۳
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۵۰
خرید
0.16
75.824
76.007
سود
23.52 USD
AUDJPY
معامله
#99325145
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۱۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.824
بهره
0.00 USD
مجموع
26.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۵۰
حجم معامله
0.16
خروج
76.007
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
23.52 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۱۰
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۴۴
خرید
0.02
1.1276
1.13015
سود
4.66 USD
EURCHF
معامله
#99338192
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1276
بهره
0.00 USD
مجموع
5.06 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.13015
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
4.66 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۴۱
خرید
0.01
0.93281
0.93387
سود
0.58 USD
AUDCAD
معامله
#99311411
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۳۰:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.93281
بهره
0.00 USD
مجموع
0.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۱۳:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.93387
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.58 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۴۷
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۳۲
خرید
0.02
71.633
71.732
سود
1.41 USD
NZDJPY
معامله
#99339129
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۰۰:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.633
بهره
0.00 USD
مجموع
1.81 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۴:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
71.732
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
1.41 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۴
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۲
فروش
0.22
1.28514
1.28338
سود
36.52 USD
GBPUSD
معامله
#99347630
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28514
بهره
0.00 USD
مجموع
38.72 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۵۳:۲۲
حجم معامله
0.22
خروج
1.28338
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
36.52 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۳
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۵
فروش
0.11
140.499
140.372
سود
10.59 USD
GBPJPY
معامله
#99346132
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۰۰:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.499
بهره
0.00 USD
مجموع
12.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۵
حجم معامله
0.11
خروج
140.372
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
10.59 USD
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۱۰
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۱
فروش
0.11
1.2875
1.28517
سود
24.53 USD
GBPUSD
معامله
#98092336
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۴.۲۰۱۹ ۱۲:۱۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2875
بهره
0.00 USD
مجموع
25.63 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۶:۱۶:۴۱
حجم معامله
0.11
خروج
1.28517
هزینه های کمیسیون
-1.10 USD
سود
24.53 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۰۹
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۳۷:۲۱
خرید
0.16
1.73901
1.74152
سود
26.58 USD
GBPCAD
معامله
#99330148
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.73901
بهره
0.00 USD
مجموع
29.78 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۳۷:۲۱
حجم معامله
0.16
خروج
1.74152
هزینه های کمیسیون
-3.20 USD
سود
26.58 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۴۱
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۱۴
فروش
0.11
141.219
141.063
سود
13.50 USD
GBPJPY
معامله
#99328164
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۳۵:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.219
بهره
0.00 USD
مجموع
15.70 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۲:۴۷:۱۴
حجم معامله
0.11
خروج
141.063
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
13.50 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۳۵:۳۵
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۰
فروش
0.11
141.476
141.325
سود
12.97 USD
GBPJPY
معامله
#99252773
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۳۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.476
بهره
0.00 USD
مجموع
15.17 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۱۱:۵۷:۵۰
حجم معامله
0.11
خروج
141.325
هزینه های کمیسیون
-2.20 USD
سود
12.97 USD
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۰۶
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۰۴:۵۱
خرید
0.01
1.5086
1.50953
سود
0.49 USD
EURCAD
معامله
#99305394
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۰۱:۳۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.5086
بهره
0.00 USD
مجموع
0.69 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۵.۲۰۱۹ ۰۹:۰۴:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.50953
هزینه های کمیسیون
-0.20 USD
سود
0.49 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۴۵:۳۵
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۰۵
فروش
0.02
123.282
122.815
سود
8.13 USD
EURJPY
معامله
#99265967
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۷:۴۵:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
123.282
بهره
0.00 USD
مجموع
8.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
122.815
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
8.13 USD
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۲۲
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۰۲
فروش
0.02
123.067
122.811
سود
4.27 USD
EURJPY
معامله
#99259764
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۵:۰۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
123.067
بهره
0.00 USD
مجموع
4.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۱۵:۵۴:۰۲
حجم معامله
0.02
خروج
122.811
هزینه های کمیسیون
-0.40 USD
سود
4.27 USD