حالت آزمایشی
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۵۴
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۸
فروش
0.31
1.88986
1.88952
سود
0.59 USD
GBPNZD
معامله
#109563596
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۵:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.88986
بهره
0.00 USD
مجموع
6.79 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۸
حجم معامله
0.31
خروج
1.88952
هزینه های کمیسیون
-6.20 USD
سود
0.59 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۰۴
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۶
فروش
0.18
1.89017
1.88952
سود
3.93 USD
GBPNZD
معامله
#109563733
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۶:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89017
بهره
0.00 USD
مجموع
7.53 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۶
حجم معامله
0.18
خروج
1.88952
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
3.93 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۴۲
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۱
فروش
0.37
1.89201
1.88957
سود
50.69 USD
GBPNZD
معامله
#109567994
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89201
بهره
0.00 USD
مجموع
58.09 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۰۱
حجم معامله
0.37
خروج
1.88957
هزینه های کمیسیون
-7.40 USD
سود
50.69 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۹:۱۲
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۵۹
فروش
0.37
1.89083
1.88957
سود
22.60 USD
GBPNZD
معامله
#109567264
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۹:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.89083
بهره
0.00 USD
مجموع
30.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۵:۵۹
حجم معامله
0.37
خروج
1.88957
هزینه های کمیسیون
-7.40 USD
سود
22.60 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۵۶
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۷
خرید
0.18
117.754
117.978
سود
34.28 USD
EURJPY
معامله
#109558759
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.754
بهره
0.00 USD
مجموع
37.88 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۰۷
حجم معامله
0.18
خروج
117.978
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
34.28 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۱۱
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۹
فروش
0.31
1.63471
1.63429
سود
2.63 USD
EURAUD
معامله
#109553673
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63471
بهره
0.00 USD
مجموع
8.83 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.31
خروج
1.63429
هزینه های کمیسیون
-6.20 USD
سود
2.63 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۳۸
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۹
فروش
0.25
1.63465
1.6343
سود
0.94 USD
EURAUD
معامله
#109553437
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63465
بهره
0.00 USD
مجموع
5.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.25
خروج
1.6343
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
0.94 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۲۳
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۹
فروش
0.31
1.63566
1.6343
سود
22.40 USD
EURAUD
معامله
#109554584
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63566
بهره
0.00 USD
مجموع
28.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.31
خروج
1.6343
هزینه های کمیسیون
-6.20 USD
سود
22.40 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۴
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۹
فروش
0.25
1.63468
1.6343
سود
1.45 USD
EURAUD
معامله
#109553279
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۷:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.63468
بهره
0.00 USD
مجموع
6.45 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۲۱:۰۹
حجم معامله
0.25
خروج
1.6343
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
1.45 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۰۴
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۲
فروش
0.25
1.11018
1.10981
سود
6.75 USD
EURUSD
معامله
#109552965
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11018
بهره
0.00 USD
مجموع
9.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۲
حجم معامله
0.25
خروج
1.10981
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
6.75 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۰۲
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۲
فروش
0.25
1.11019
1.10979
سود
7.50 USD
EURUSD
معامله
#109552899
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11019
بهره
0.00 USD
مجموع
10.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۲
حجم معامله
0.25
خروج
1.10979
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
7.50 USD
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۲۸
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۲
فروش
0.25
1.1102
1.10981
سود
7.25 USD
EURUSD
معامله
#109552732
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۵۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1102
بهره
0.00 USD
مجموع
9.75 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۱۴:۳۲
حجم معامله
0.25
خروج
1.10981
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
7.25 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۳۲
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۴۴
خرید
0.3
117.856
117.903
سود
7.29 USD
EURJPY
معامله
#109454089
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.856
بهره
0.00 USD
مجموع
13.29 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۴۴
حجم معامله
0.3
خروج
117.903
هزینه های کمیسیون
-6.00 USD
سود
7.29 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۵۲
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۴۳
خرید
0.24
117.876
117.9
سود
0.63 USD
EURJPY
معامله
#109452508
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۴:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.876
بهره
0.00 USD
مجموع
5.43 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۰۳:۴۳
حجم معامله
0.24
خروج
117.9
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
0.63 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۳۲
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۱۷
خرید
0.37
117.917
118.048
سود
38.40 USD
EURJPY
معامله
#109403279
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.917
بهره
0.00 USD
مجموع
45.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۱۷
حجم معامله
0.37
خروج
118.048
هزینه های کمیسیون
-7.40 USD
سود
38.40 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۲۱
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۱۵
خرید
0.37
117.972
118.05
سود
19.87 USD
EURJPY
معامله
#109403674
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۵:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.972
بهره
0.00 USD
مجموع
27.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۰:۱۵
حجم معامله
0.37
خروج
118.05
هزینه های کمیسیون
-7.40 USD
سود
19.87 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۰:۱۱
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۰۴
فروش
0.65
0.97288
0.97271
سود
4.86 USD
USDCHF
معامله
#109356325
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۰:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97288
بهره
0.00 USD
مجموع
11.36 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۰۴
حجم معامله
0.65
خروج
0.97271
هزینه های کمیسیون
-6.50 USD
سود
4.86 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۵۷
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۰۱
فروش
0.65
0.97274
0.97271
سود
-4.50 USD
USDCHF
معامله
#109356207
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97274
بهره
0.00 USD
مجموع
2.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۰۱
حجم معامله
0.65
خروج
0.97271
هزینه های کمیسیون
-6.50 USD
سود
-4.50 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۴
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۰۰
فروش
0.3
0.97318
0.97271
سود
11.50 USD
USDCHF
معامله
#109356678
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97318
بهره
0.00 USD
مجموع
14.50 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۸:۰۰
حجم معامله
0.3
خروج
0.97271
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
11.50 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۰۶
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۵۵
فروش
0.65
0.97312
0.97271
سود
20.90 USD
USDCHF
معامله
#109356511
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97312
بهره
0.00 USD
مجموع
27.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۵۵
حجم معامله
0.65
خروج
0.97271
هزینه های کمیسیون
-6.50 USD
سود
20.90 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۵:۰۰
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۵۰
فروش
0.3
0.97402
0.9727
سود
37.71 USD
USDCHF
معامله
#109359085
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97402
بهره
0.00 USD
مجموع
40.71 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۵۰
حجم معامله
0.3
خروج
0.9727
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
37.71 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۲۳
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۴۶
فروش
0.3
0.97355
0.97272
سود
22.60 USD
USDCHF
معامله
#109357381
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۴۱:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97355
بهره
0.00 USD
مجموع
25.60 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۴۶
حجم معامله
0.3
خروج
0.97272
هزینه های کمیسیون
-3.00 USD
سود
22.60 USD
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۸
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۳۵
فروش
0.36
0.97477
0.97275
سود
71.16 USD
USDCHF
معامله
#109396136
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۳۴:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.97477
بهره
0.00 USD
مجموع
74.76 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۷:۳۵
حجم معامله
0.36
خروج
0.97275
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
71.16 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۴۷
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۱۴
خرید
0.18
117.978
118.011
سود
2.01 USD
EURJPY
معامله
#109354113
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.978
بهره
0.00 USD
مجموع
5.61 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۱۴
حجم معامله
0.18
خروج
118.011
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
2.01 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۰۵
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۱۲
خرید
0.18
117.973
118.013
سود
3.20 USD
EURJPY
معامله
#109354273
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۳:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.973
بهره
0.00 USD
مجموع
6.80 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۱۲
حجم معامله
0.18
خروج
118.013
هزینه های کمیسیون
-3.60 USD
سود
3.20 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۲۲
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۳
خرید
0.24
117.945
118.021
سود
12.42 USD
EURJPY
معامله
#109353903
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۴۱:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.945
بهره
0.00 USD
مجموع
17.22 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۳
حجم معامله
0.24
خروج
118.021
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
12.42 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۵۱
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۱
خرید
0.41
117.838
118.022
سود
63.00 USD
EURJPY
معامله
#109356041
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۱۹:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.838
بهره
0.00 USD
مجموع
71.20 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۲۰:۰۱
حجم معامله
0.41
خروج
118.022
هزینه های کمیسیون
-8.20 USD
سود
63.00 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۱۹
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۹
خرید
0.65
71.463
71.667
سود
111.99 USD
AUDJPY
معامله
#109343966
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۳:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.463
بهره
0.00 USD
مجموع
124.99 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۹
حجم معامله
0.65
خروج
71.667
هزینه های کمیسیون
-13.00 USD
سود
111.99 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۲۰
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۶
خرید
0.41
71.719
71.655
سود
-32.94 USD
AUDJPY
معامله
#109339130
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.719
بهره
0.00 USD
مجموع
-24.74 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۶
حجم معامله
0.41
خروج
71.655
هزینه های کمیسیون
-8.20 USD
سود
-32.94 USD
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۵۷
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۴
خرید
0.41
71.402
71.651
سود
88.04 USD
AUDJPY
معامله
#109350052
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۴:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
71.402
بهره
0.00 USD
مجموع
96.24 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۰:۳۴
حجم معامله
0.41
خروج
71.651
هزینه های کمیسیون
-8.20 USD
سود
88.04 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۵۸
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۱۹
فروش
0.43
0.67482
0.67372
سود
43.00 USD
AUDUSD
معامله
#108456165
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۳۷:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67482
بهره
0.00 USD
مجموع
47.30 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۲۱:۱۹
حجم معامله
0.43
خروج
0.67372
هزینه های کمیسیون
-4.30 USD
سود
43.00 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۵۰
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۲۹
فروش
0.47
0.6741
0.67568
سود
-78.96 USD
AUDUSD
معامله
#108443522
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۸:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.6741
بهره
0.00 USD
مجموع
-74.26 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۱۲:۲۹
حجم معامله
0.47
خروج
0.67568
هزینه های کمیسیون
-4.70 USD
سود
-78.96 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۵۹
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۱۲
فروش
0.25
0.67897
0.67617
سود
67.50 USD
AUDUSD
معامله
#109162240
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۲۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67897
بهره
0.00 USD
مجموع
70.00 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۵۶:۱۲
حجم معامله
0.25
خروج
0.67617
هزینه های کمیسیون
-2.50 USD
سود
67.50 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۲۱
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۶
خرید
0.4
1.16779
1.17151
سود
145.40 USD
GBPCHF
معامله
#109126616
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۱۲:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16779
بهره
0.00 USD
مجموع
153.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۶
حجم معامله
0.4
خروج
1.17151
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
145.40 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۳۹
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۰
خرید
0.4
1.16875
1.1714
سود
101.27 USD
GBPCHF
معامله
#109110797
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۴۶:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.16875
بهره
0.00 USD
مجموع
109.27 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۴۶:۴۰
حجم معامله
0.4
خروج
1.1714
هزینه های کمیسیون
-8.00 USD
سود
101.27 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۳۱
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۵
فروش
0.25
1.59803
1.60515
سود
-139.03 USD
GBPCAD
معامله
#109018986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۴۱:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.59803
بهره
0.00 USD
مجموع
-134.03 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۴۰:۴۵
حجم معامله
0.25
خروج
1.60515
هزینه های کمیسیون
-5.00 USD
سود
-139.03 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۰۱
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۲۳
خرید
0.51
117.815
117.933
سود
47.05 USD
EURJPY
معامله
#109072714
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۰۸:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.815
بهره
0.00 USD
مجموع
57.25 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۲۳
حجم معامله
0.51
خروج
117.933
هزینه های کمیسیون
-10.20 USD
سود
47.05 USD
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۲۴
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۱۳
خرید
0.35
117.878
117.927
سود
9.31 USD
EURJPY
معامله
#109065604
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۰۹:۳۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
117.878
بهره
0.00 USD
مجموع
16.31 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۸:۱۳
حجم معامله
0.35
خروج
117.927
هزینه های کمیسیون
-7.00 USD
سود
9.31 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۲
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۴۷
فروش
0.53
0.67866
0.67521
سود
177.55 USD
AUDUSD
معامله
#108607984
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۵۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67866
بهره
0.00 USD
مجموع
182.85 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۴۷
حجم معامله
0.53
خروج
0.67521
هزینه های کمیسیون
-5.30 USD
سود
177.55 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۲:۴۳
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۴۰
فروش
0.47
0.67759
0.67521
سود
107.16 USD
AUDUSD
معامله
#108536714
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۵۲:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67759
بهره
0.00 USD
مجموع
111.86 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۴۰
حجم معامله
0.47
خروج
0.67521
هزینه های کمیسیون
-4.70 USD
سود
107.16 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۱۱
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۵
خرید
0.96
0.67909
0.67519
سود
-384.00 USD
AUDUSD
معامله
#108602054
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۵:۳۲:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67909
بهره
0.00 USD
مجموع
-374.40 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۵
حجم معامله
0.96
خروج
0.67519
هزینه های کمیسیون
-9.60 USD
سود
-384.00 USD
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۱۰:۰۶
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۲
فروش
0.47
0.67687
0.67522
سود
72.85 USD
AUDUSD
معامله
#108510066
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۲:۱۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67687
بهره
0.00 USD
مجموع
77.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۵۱:۳۲
حجم معامله
0.47
خروج
0.67522
هزینه های کمیسیون
-4.70 USD
سود
72.85 USD
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۲:۲۰
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۱
خرید
0.39
0.73533
0.73643
سود
36.21 USD
CADCHF
معامله
#108968507
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۰۵:۳۲:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.73533
بهره
0.00 USD
مجموع
44.01 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۱۴:۴۱
حجم معامله
0.39
خروج
0.73643
هزینه های کمیسیون
-7.80 USD
سود
36.21 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۴۰
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۵۸
فروش
0.47
0.67336
0.67897
سود
-268.37 USD
AUDUSD
معامله
#108439688
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67336
بهره
0.00 USD
مجموع
-263.67 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۵۸
حجم معامله
0.47
خروج
0.67897
هزینه های کمیسیون
-4.70 USD
سود
-268.37 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۵۹
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۵۰
فروش
0.47
0.67332
0.67897
سود
-270.25 USD
AUDUSD
معامله
#108439466
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۶:۳۷:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.67332
بهره
0.00 USD
مجموع
-265.55 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۴:۵۰
حجم معامله
0.47
خروج
0.67897
هزینه های کمیسیون
-4.70 USD
سود
-270.25 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۲:۳۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۴۵
فروش
0.43
0.7367
0.73462
سود
82.97 USD
CADCHF
معامله
#108396734
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۴۲:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.7367
بهره
0.00 USD
مجموع
91.57 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۴۵
حجم معامله
0.43
خروج
0.73462
هزینه های کمیسیون
-8.60 USD
سود
82.97 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۳۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۴۲
فروش
0.43
0.73675
0.73461
سود
85.61 USD
CADCHF
معامله
#108380443
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۳۱:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73675
بهره
0.00 USD
مجموع
94.21 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۴۲
حجم معامله
0.43
خروج
0.73461
هزینه های کمیسیون
-8.60 USD
سود
85.61 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۰۱
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۳۸
فروش
0.48
0.73587
0.73463
سود
51.34 USD
CADCHF
معامله
#108356297
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۹:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73587
بهره
0.00 USD
مجموع
60.94 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۳۸
حجم معامله
0.48
خروج
0.73463
هزینه های کمیسیون
-9.60 USD
سود
51.34 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۴۲
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۳۴
فروش
0.43
0.73486
0.73463
سود
1.52 USD
CADCHF
معامله
#108353780
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۰:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73486
بهره
0.00 USD
مجموع
10.12 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۳۴
حجم معامله
0.43
خروج
0.73463
هزینه های کمیسیون
-8.60 USD
سود
1.52 USD
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۲۰:۵۶
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۳۰
فروش
0.48
106.217
106.085
سود
54.93 USD
USDJPY
معامله
#108316537
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۰۸:۲۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
106.217
بهره
0.00 USD
مجموع
59.73 USD
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۴:۳۸:۳۰
حجم معامله
0.48
خروج
106.085
هزینه های کمیسیون
-4.80 USD
سود
54.93 USD