حالت آزمایشی
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۱۲
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۵
فروش
0.03
9.10206
9.15136
سود
‪-19.98 USD‬
EURHKD
معامله
#143746622
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۴۵:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9.10206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
9.15136
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪-19.98 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۵۳
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۵۳
فروش
0.02
0.71433
0.71356
سود
‪1.34 USD‬
AUDUSD
معامله
#142842913
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.71433
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۰۵:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.71356
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.34 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۳۲
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۰۰
فروش
0.1
1.17523
1.17764
سود
‪-25.10 USD‬
EURUSD
معامله
#143744248
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۳۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17523
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.17764
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-25.10 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۲۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۵۳
خرید
0.02
0.6848
0.68861
سود
‪7.90 USD‬
CADCHF
معامله
#143502865
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۹:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.6848
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.68861
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪7.90 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۵۷
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۳۲
خرید
0.02
26.37122
26.29486
سود
‪-7.41 USD‬
EURMXN
معامله
#143690312
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۲۸:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
26.37122
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۳۲
حجم معامله
0.02
خروج
26.29486
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-7.41 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۴۱
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۲۸
خرید
0.03
17.5813
17.4883
سود
‪-16.85 USD‬
USDZAR
معامله
#143687339
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۱۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.5813
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-15.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۰ ۰۹:۱۱:۲۸
حجم معامله
0.03
خروج
17.4883
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪-16.85 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۵۸
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۳۱
فروش
0.04
0.60709
0.60285
سود
‪17.76 USD‬
NZDCHF
معامله
#142729413
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۳۲:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.60709
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪18.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۹:۳۱
حجم معامله
0.04
خروج
0.60285
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪17.76 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۳
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۵
خرید
0.04
0.65952
0.65946
سود
‪-0.64 USD‬
NZDUSD
معامله
#143545818
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۰۵:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.65952
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۱۶:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
0.65946
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.64 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۳۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۱۶
خرید
0.02
105.873
105.942
سود
‪1.10 USD‬
USDJPY
معامله
#143561676
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۰:۱۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۰۰:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
105.942
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪1.10 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۵۲
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۴۳
خرید
0.02
0.91513
0.91532
سود
‪0.22 USD‬
USDCHF
معامله
#143486089
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91513
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۲۱:۵۴:۴۳
حجم معامله
0.02
خروج
0.91532
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.22 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۳۶
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۱۵
فروش
0.05
9.10846
9.13466
سود
‪-18.40 USD‬
EURHKD
معامله
#143487329
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۳۷:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9.10846
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۵۰:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
9.13466
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪-18.40 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۱۴
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۲۳
خرید
0.04
105.793
105.854
سود
‪1.91 USD‬
USDJPY
معامله
#143365395
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۰:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.793
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۲۳
حجم معامله
0.04
خروج
105.854
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.91 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۵۶
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۷
فروش
0.02
0.89979
0.89962
سود
‪0.04 USD‬
EURGBP
معامله
#143227715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89979
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۶:۳۹:۱۷
حجم معامله
0.02
خروج
0.89962
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۲
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۳۵
خرید
0.05
1.82671
1.82348
سود
‪-12.55 USD‬
GBPAUD
معامله
#143492858
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.82671
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۳۲:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.82348
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-12.55 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۴۷
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۳:۵۲
خرید
0.05
1.74992
1.74717
سود
‪-11.28 USD‬
GBPCAD
معامله
#143492797
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۲:۱۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.74992
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۳:۵۲
حجم معامله
0.05
خروج
1.74717
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-11.28 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۱۴
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۳۹
فروش
0.05
1.08399
1.08382
سود
‪-0.43 USD‬
AUDNZD
معامله
#143105895
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۲۰:۳۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.08382
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-0.43 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۳
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۵۳
خرید
0.02
2057.09
2057.26
سود
‪-0.06 USD‬
XAUUSD
معامله
#143281431
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۳:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
2057.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
2057.26
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.06 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۰۶
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۸
فروش
0.02
17.4409
17.5359
سود
‪-11.43 USD‬
USDZAR
معامله
#143286253
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۲۷:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.4409
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۰ ۰۸:۱۴:۴۸
حجم معامله
0.02
خروج
17.5359
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-11.43 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۱۸
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۵
فروش
0.02
9.18158
9.20654
سود
‪-7.04 USD‬
EURHKD
معامله
#143228940
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9.18158
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۰۶:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
9.20654
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-7.04 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۵۲
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۳۳
فروش
0.02
105.47
105.558
سود
‪-1.87 USD‬
USDJPY
معامله
#143227260
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۴:۴۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
105.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۳۵:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
105.558
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-1.87 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۲۸
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۵
فروش
0.01
17.3304
17.5859
سود
‪-14.83 USD‬
USDZAR
معامله
#143129734
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.3304
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
17.5859
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-14.83 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۴۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۲۸
فروش
0.02
17.3799
17.3337
سود
‪4.73 USD‬
USDZAR
معامله
#142905533
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۰ ۱۸:۲۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.3799
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۲۲:۳۰:۲۸
حجم معامله
0.02
خروج
17.3337
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪4.73 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۵۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۲۲
خرید
0.03
75.454
76.3
سود
‪23.44 USD‬
AUDJPY
معامله
#142729557
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۹:۳۵:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۰ ۱۵:۲۷:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
76.3
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪23.44 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۱۹
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۳۴
فروش
0.03
1.17598
1.17282
سود
‪9.18 USD‬
EURUSD
معامله
#142312752
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۴۲:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.17282
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪9.18 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۴۷
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۲۴
فروش
0.03
9.10907
9.10034
سود
‪2.48 USD‬
EURHKD
معامله
#142312056
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۹:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
9.10907
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۲۴
حجم معامله
0.03
خروج
9.10034
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪2.48 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۳۵:۲۹
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۱۰
خرید
0.03
1.57964
1.58088
سود
‪2.17 USD‬
EURCAD
معامله
#142607865
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۰۱:۳۵:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.57964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.58088
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪2.17 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۱۹:۳۶
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۴۶
خرید
0.03
1.76971
1.77455
سود
‪9.10 USD‬
EURNZD
معامله
#142253154
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۱۹:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.76971
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۹:۴۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.77455
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪9.10 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۵۳
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۱۳:۱۳
فروش
0.02
11.3998
11.3793
سود
‪4.13 USD‬
GBPSEK
معامله
#142391555
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۲۹:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
11.3998
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۱.۰۷.۲۰۲۰ ۰۶:۱۳:۱۳
حجم معامله
0.02
خروج
11.3793
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪4.13 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۳۹:۰۶
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۳۹
خرید
0.01
137.151
137.14
سود
‪-0.30 USD‬
GBPJPY
معامله
#142392835
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۳۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
137.151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۴۴:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
137.14
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.30 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۵۲
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۳۹:۰۶
خرید
0.03
135.987
137.143
سود
‪32.47 USD‬
GBPJPY
معامله
#142201527
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.987
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۳۹:۰۶
حجم معامله
0.03
خروج
137.143
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪32.47 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۰۴
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۳۳:۲۴
فروش
0.23
1.37585
1.37361
سود
‪30.61 USD‬
USDSGD
معامله
#142315570
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37585
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪37.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۲۰:۳۳:۲۴
حجم معامله
0.23
خروج
1.37361
هزینه های کمیسیون
‪-6.90 USD‬
سود
‪30.61 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۴۰
خرید
0.01
1.07722
1.07614
سود
‪-0.92 USD‬
AUDNZD
معامله
#142314566
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07722
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۴۷:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.07614
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.92 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۰۳
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۳۷
خرید
0.03
75.313
75.092
سود
‪-6.92 USD‬
AUDJPY
معامله
#142201490
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۴۳:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
75.313
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۰۵:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
75.092
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-6.92 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۰۷
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۷
خرید
0.03
1.0755
1.07714
سود
‪2.66 USD‬
AUDNZD
معامله
#142155925
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۲۲:۳۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0755
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
1.07714
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪2.66 USD‬
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۳۲
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۷
خرید
0.03
0.91777
0.91449
سود
‪-8.05 USD‬
NZDSGD
معامله
#142145893
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۰ ۱۹:۱۹:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91777
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۰ ۱۵:۰۷:۰۷
حجم معامله
0.03
خروج
0.91449
هزینه های کمیسیون
‪-0.90 USD‬
سود
‪-8.05 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۰۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۶
خرید
0.05
1.26702
1.26931
سود
‪10.95 USD‬
GBPUSD
معامله
#141349406
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۵۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26702
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.26931
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪10.95 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۲۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۵
فروش
0.5
1.90149
1.90091
سود
‪9.37 USD‬
GBPNZD
معامله
#141353659
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۳:۲۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.90149
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۵
حجم معامله
0.5
خروج
1.90091
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪9.37 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۵۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۵
خرید
0.21
1.90471
1.90078
سود
‪-59.31 USD‬
GBPNZD
معامله
#141357185
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۶:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.90471
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-55.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۵
حجم معامله
0.21
خروج
1.90078
هزینه های کمیسیون
‪-4.20 USD‬
سود
‪-59.31 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۵۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۵
فروش
0.05
1.25258
1.26933
سود
‪-84.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#140957564
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۰۴:۴۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25258
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-83.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.26933
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-84.25 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۳۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۴
خرید
0.4
1.90837
1.90079
سود
‪-210.46 USD‬
GBPNZD
معامله
#141331318
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.90837
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-202.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۴
حجم معامله
0.4
خروج
1.90079
هزینه های کمیسیون
‪-8.00 USD‬
سود
‪-210.46 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۵۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۴
خرید
0.11
1.92277
1.90079
سود
‪-163.64 USD‬
GBPNZD
معامله
#141187300
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۰۳:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.92277
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-161.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۴
حجم معامله
0.11
خروج
1.90079
هزینه های کمیسیون
‪-2.20 USD‬
سود
‪-163.64 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۴
فروش
0.4
1.90259
1.90091
سود
‪36.87 USD‬
GBPNZD
معامله
#141344788
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.90259
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪44.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۴
حجم معامله
0.4
خروج
1.90091
هزینه های کمیسیون
‪-8.00 USD‬
سود
‪36.87 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۴
خرید
0.2
1.9276
1.90083
سود
‪-361.51 USD‬
GBPNZD
معامله
#141156214
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۱۷:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.9276
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-357.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۴
حجم معامله
0.2
خروج
1.90083
هزینه های کمیسیون
‪-4.00 USD‬
سود
‪-361.51 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۴
خرید
0.05
1.91135
1.90079
سود
‪-36.25 USD‬
GBPNZD
معامله
#141320991
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۹:۰۱:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.91135
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-35.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.90079
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-36.25 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۲۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۴
خرید
0.4
1.90898
1.90078
سود
‪-227.02 USD‬
GBPNZD
معامله
#141331418
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.90898
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-219.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۱۴
حجم معامله
0.4
خروج
1.90078
هزینه های کمیسیون
‪-8.00 USD‬
سود
‪-227.02 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۵۷
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۲۹
فروش
0.4
1.90359
1.90374
سود
‪-11.99 USD‬
GBPNZD
معامله
#141343522
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۲۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.90359
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۲۹
حجم معامله
0.4
خروج
1.90374
هزینه های کمیسیون
‪-8.00 USD‬
سود
‪-11.99 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۰۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۱۶
فروش
0.4
1.90554
1.90378
سود
‪38.85 USD‬
GBPNZD
معامله
#141335925
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.90554
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪46.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۵:۱۶
حجم معامله
0.4
خروج
1.90378
هزینه های کمیسیون
‪-8.00 USD‬
سود
‪38.85 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۰۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۳۶
فروش
0.05
1.26173
1.26645
سود
‪-24.10 USD‬
GBPUSD
معامله
#141031604
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26173
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-23.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۳۶
حجم معامله
0.05
خروج
1.26645
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-24.10 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۰۸
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۷
فروش
0.05
1.27166
1.26643
سود
‪25.65 USD‬
GBPUSD
معامله
#141313381
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۰۸:۰۹:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.27166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۲:۴۳:۲۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.26643
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪25.65 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۳۷
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۵۳
فروش
0.4
1.90382
1.90848
سود
‪-131.79 USD‬
GBPNZD
معامله
#141329008
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۲۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.90382
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-123.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۰ ۱۰:۴۵:۵۳
حجم معامله
0.4
خروج
1.90848
هزینه های کمیسیون
‪-8.00 USD‬
سود
‪-131.79 USD‬