حالت آزمایشی
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۴۰
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۴۰
فروش
0.01
1.28981
1.2922
سود
‪-2.49 USD‬
GBPUSD
معامله
#149378382
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۰۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.28981
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۰.۲۰۲۰ ۱۴:۲۵:۴۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.2922
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-2.49 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۵۵
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۳۵
فروش
0.01
133.774
135.681
سود
‪-18.30 USD‬
GBPJPY
معامله
#147529577
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۹:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.774
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
135.681
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-18.30 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۳۶
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۳۵
فروش
0.05
133.647
135.681
سود
‪-97.53 USD‬
GBPJPY
معامله
#147513335
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.647
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-96.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۳۵
حجم معامله
0.05
خروج
135.681
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-97.53 USD‬
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۵۷
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۳۵
فروش
0.01
134.479
135.681
سود
‪-11.61 USD‬
GBPJPY
معامله
#147688704
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۵۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.479
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
135.681
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-11.61 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۰۱
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۳۵
فروش
0.03
133.308
135.681
سود
‪-68.17 USD‬
GBPJPY
معامله
#147504722
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۵۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.308
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-67.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
135.681
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-68.17 USD‬
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۵۶
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۳۵
فروش
0.01
133.988
135.681
سود
‪-16.27 USD‬
GBPJPY
معامله
#147534770
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۵۶:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.988
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۰۸:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
135.681
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-16.27 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۰۷
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۴۹
فروش
0.03
133.985
133.868
سود
‪2.76 USD‬
GBPJPY
معامله
#147335627
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۴۶:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.985
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۷:۴۹
حجم معامله
0.03
خروج
133.868
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪2.76 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۱۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۴۱
خرید
0.05
104.483
104.697
سود
‪9.72 USD‬
USDJPY
معامله
#147328132
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
104.483
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۴:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
104.697
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪9.72 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۲۵
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۱۱
خرید
0.05
104.532
104.657
سود
‪5.47 USD‬
USDJPY
معامله
#147327193
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
104.532
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۹:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
104.657
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪5.47 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۳۲
فروش
0.05
104.11
104.139
سود
‪-1.89 USD‬
USDJPY
معامله
#147311556
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
104.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۳۲
حجم معامله
0.05
خروج
104.139
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-1.89 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۵۹
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۲۷
فروش
0.08
1.17895
1.1776
سود
‪10.00 USD‬
EURUSD
معامله
#147311521
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۲۷
حجم معامله
0.08
خروج
1.1776
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪10.00 USD‬
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۳۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۲۳
فروش
0.02
133.889
133.789
سود
‪1.52 USD‬
GBPJPY
معامله
#147311572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
133.889
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۲:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
133.789
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۳
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۲
فروش
0.08
1.18434
1.18578
سود
‪-12.32 USD‬
EURUSD
معامله
#147217041
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۰۱:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18434
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۲
حجم معامله
0.08
خروج
1.18578
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-12.32 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۲۶
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۵۴
فروش
0.05
134.934
134.661
سود
‪12.05 USD‬
GBPJPY
معامله
#147131869
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۳:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
134.934
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۵۴
حجم معامله
0.05
خروج
134.661
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪12.05 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۴۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۵۱
فروش
0.02
135.029
134.664
سود
‪6.58 USD‬
GBPJPY
معامله
#147132127
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۶:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۱۱:۵۱
حجم معامله
0.02
خروج
134.664
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪6.58 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۵
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۳:۵۶
خرید
0.05
0.67233
0.67255
سود
‪0.60 USD‬
NZDUSD
معامله
#147131804
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67233
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۳:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
0.67255
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۸:۰۸
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۵:۲۹
خرید
0.05
0.67138
0.6689
سود
‪-12.90 USD‬
NZDUSD
معامله
#147088789
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۸:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.67138
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-12.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۵۵:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
0.6689
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪-12.90 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۱۲
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۱۷
خرید
0.01
104.882
105.04
سود
‪1.40 USD‬
USDJPY
معامله
#147034108
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۷:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
104.882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
105.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۵۴
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۱۳
خرید
0.01
105.025
105.04
سود
‪0.04 USD‬
USDJPY
معامله
#147027948
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۰:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.025
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
105.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۳۰
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۱۰
خرید
0.01
105.052
105.043
سود
‪-0.19 USD‬
USDJPY
معامله
#147026986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
105.052
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۵۶:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
105.043
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.19 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۴۱
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۱۱
فروش
0.03
1.7625
1.76025
سود
‪4.34 USD‬
GBPAUD
معامله
#147009782
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۳:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.7625
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.76025
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪4.34 USD‬
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۳۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۲
خرید
0.03
1.76007
1.76202
سود
‪3.68 USD‬
GBPAUD
معامله
#146906619
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۰۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.76007
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۲:۲۲
حجم معامله
0.03
خروج
1.76202
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪3.68 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۳۴
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۴۹:۴۳
فروش
0.05
136.014
135.888
سود
‪4.96 USD‬
GBPJPY
معامله
#146794139
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.014
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.96 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۴۹:۴۳
حجم معامله
0.05
خروج
135.888
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.96 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۱۷
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۴۹:۳۷
فروش
0.03
136.159
135.888
سود
‪7.09 USD‬
GBPJPY
معامله
#146804210
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۶:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.159
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۹.۲۰۲۰ ۰۱:۴۹:۳۷
حجم معامله
0.03
خروج
135.888
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪7.09 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۲۷
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۲۹:۲۷
خرید
0.03
135.812
136.065
سود
‪6.55 USD‬
GBPJPY
معامله
#146753754
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۳:۳۸:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.812
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۲۹:۲۷
حجم معامله
0.03
خروج
136.065
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪6.55 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۹:۲۶
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۲۹:۲۳
خرید
0.05
135.95
136.066
سود
‪4.47 USD‬
GBPJPY
معامله
#146744783
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۲:۵۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
135.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۵:۲۹:۲۳
حجم معامله
0.05
خروج
136.066
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.47 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۷
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۶
فروش
0.05
135.917
135.805
سود
‪4.28 USD‬
GBPJPY
معامله
#146730799
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۲۶
حجم معامله
0.05
خروج
135.805
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪4.28 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۸
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۲۹
فروش
0.05
135.929
135.759
سود
‪7.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#146728555
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۳:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
135.759
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪7.01 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۱۰
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۵۶
فروش
0.08
135.954
135.954
سود
‪-1.60 USD‬
GBPJPY
معامله
#146704483
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۸:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
135.954
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۲:۵۶
حجم معامله
0.08
خروج
135.954
هزینه های کمیسیون
‪-1.60 USD‬
سود
‪-1.60 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۵۳
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۳۳
فروش
0.06
136.007
135.969
سود
‪0.95 USD‬
GBPJPY
معامله
#146699122
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۰:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.007
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۲۴:۳۳
حجم معامله
0.06
خروج
135.969
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۱۱
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۲۵
فروش
0.06
136.168
136.108
سود
‪2.19 USD‬
GBPJPY
معامله
#146673984
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۷:۱۸:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
136.168
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۲:۲۵
حجم معامله
0.06
خروج
136.108
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪2.19 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۹
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۵۵
فروش
0.06
0.90857
0.9082
سود
‪1.84 USD‬
USDCHF
معامله
#146647804
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۹:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90857
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۰۰:۵۵
حجم معامله
0.06
خروج
0.9082
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.84 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۲۲:۵۳
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۹
خرید
0.06
137.969
138.256
سود
‪15.02 USD‬
GBPJPY
معامله
#146535912
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۲۲:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
137.969
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۱۹:۴۹
حجم معامله
0.06
خروج
138.256
هزینه های کمیسیون
‪-1.20 USD‬
سود
‪15.02 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۴۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۱۹
فروش
0.04
137.28
137.226
سود
‪1.24 USD‬
GBPJPY
معامله
#146395668
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۹:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.28
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۷:۱۹
حجم معامله
0.04
خروج
137.226
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪1.24 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۴۰
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۱۹
فروش
0.02
137.347
137.349
سود
‪-0.43 USD‬
GBPJPY
معامله
#146386730
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۴۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
137.347
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
137.349
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-0.43 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۳۷
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۱۲
فروش
0.03
0.72751
0.72478
سود
‪7.89 USD‬
AUDUSD
معامله
#146228259
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.72751
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۲۲:۱۲
حجم معامله
0.03
خروج
0.72478
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪7.89 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۳۵
فروش
0.03
139.653
139.596
سود
‪1.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#146203261
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
139.653
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۸:۳۵
حجم معامله
0.03
خروج
139.596
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۱۸
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۰۸
فروش
0.05
140.464
140.17
سود
‪12.85 USD‬
GBPJPY
معامله
#146130552
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۱۸:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
140.464
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
140.17
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪12.85 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۳:۰۰
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۳۱
خرید
0.05
140.72
140.852
سود
‪5.21 USD‬
GBPJPY
معامله
#146065400
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
140.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۳:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
140.852
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.21 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۴۷
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۵۶
فروش
0.05
125.704
125.706
سود
‪-1.10 USD‬
EURJPY
معامله
#146000274
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۱:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.704
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۵۸:۵۶
حجم معامله
0.05
خروج
125.706
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-1.10 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۲۳
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۲۶
فروش
0.04
125.714
125.866
سود
‪-6.53 USD‬
EURJPY
معامله
#145996144
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
125.714
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.73 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۲:۲۶
حجم معامله
0.04
خروج
125.866
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-6.53 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۵۷
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۱۹
خرید
0.02
125.792
125.716
سود
‪-1.83 USD‬
EURJPY
معامله
#145994977
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۲:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
125.792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۲۶:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
125.716
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-1.83 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۲۵
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۴۳
فروش
0.01
141.3
140.863
سود
‪3.92 USD‬
GBPJPY
معامله
#145912987
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۳:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
140.863
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.92 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۰۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۳۹
فروش
0.01
141.171
140.86
سود
‪2.73 USD‬
GBPJPY
معامله
#145911293
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۱:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.171
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۴۴:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
140.86
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.73 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۳۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۰۵
فروش
0.01
141.103
140.511
سود
‪5.38 USD‬
GBPJPY
معامله
#145909141
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۳۸:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
141.103
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۲۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
140.511
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.38 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۱۵
فروش
0.03
1.3331
1.32546
سود
‪22.62 USD‬
GBPUSD
معامله
#145766450
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3331
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۵۸:۱۵
حجم معامله
0.03
خروج
1.32546
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪22.62 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۴۵
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۴
خرید
0.03
1.33631
1.33311
سود
‪-9.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#145762158
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33631
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.33311
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-9.90 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۲۵
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۰
خرید
0.03
1.33682
1.33314
سود
‪-11.34 USD‬
GBPUSD
معامله
#145760343
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33682
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۳۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.33314
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-11.34 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۰۹
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۲۶
خرید
0.03
1.33606
1.33317
سود
‪-8.97 USD‬
GBPUSD
معامله
#145752715
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۹:۴۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.33606
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۲۶
حجم معامله
0.03
خروج
1.33317
هزینه های کمیسیون
‪-0.30 USD‬
سود
‪-8.97 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۵۳
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۰۰
خرید
0.03
1.98022
1.97189
سود
‪-17.55 USD‬
GBPNZD
معامله
#145701143
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۴:۲۶:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.98022
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-16.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۰ ۰۸:۵۵:۰۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.97189
هزینه های کمیسیون
‪-0.60 USD‬
سود
‪-17.55 USD‬