حالت آزمایشی
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۲۴
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۵۸
فروش
0.12
120.128
119.889
سود
‪0.26 USD‬
CHFJPY
معامله
#1510471389
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
120.128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۴:۵۸
حجم معامله
0.12
خروج
119.889
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۲۵
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۶:۱۵
فروش
0.14
1.4003
1.39912
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#1510254379
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.4003
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۰۶:۱۵
حجم معامله
0.14
خروج
1.39912
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۲۲
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۳
خرید
0.14
1.40808
1.40895
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#1510117443
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۱۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40808
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۴۳
حجم معامله
0.14
خروج
1.40895
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۵۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۲۶
خرید
0.12
1.08944
1.08959
سود
‪0.01 USD‬
EURCHF
معامله
#1509731980
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08944
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۲:۲۶
حجم معامله
0.12
خروج
1.08959
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۴۴
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۴۷
فروش
0.14
0.76953
0.76841
سود
‪0.15 USD‬
AUDUSD
معامله
#1509868814
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.76953
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۴۷
حجم معامله
0.14
خروج
0.76841
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۴:۳۶
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۲۵
فروش
0.14
1.40983
1.40844
سود
‪0.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#1509865225
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۱۴:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.40983
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۲۵
حجم معامله
0.14
خروج
1.40844
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۱۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۳۱
فروش
0.13
1.41057
1.40995
سود
‪0.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#1509860769
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۰:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41057
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۳۱
حجم معامله
0.13
خروج
1.40995
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۴۵
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۱۰
خرید
0.14
1.21673
1.21703
سود
‪0.03 USD‬
USDCAD
معامله
#1509861168
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21673
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۲۵:۱۰
حجم معامله
0.14
خروج
1.21703
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۳۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۲۰
فروش
0.11
1.21549
1.20993
سود
‪0.61 USD‬
EURUSD
معامله
#1509308403
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21549
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۱۶:۲۰
حجم معامله
0.11
خروج
1.20993
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۳۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۲۵
فروش
0.11
1.21969
1.21834
سود
‪0.15 USD‬
EURUSD
معامله
#1509368448
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.21969
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۲۴:۲۵
حجم معامله
0.11
خروج
1.21834
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۰۸
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۳۳
فروش
0.12
0.89557
0.89464
سود
‪0.10 USD‬
USDCHF
معامله
#1509572535
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۸:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.89557
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۳:۵۲:۳۳
حجم معامله
0.12
خروج
0.89464
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۱۹
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۱۴
خرید
0.12
1.41166
1.41669
سود
‪0.58 USD‬
GBPUSD
معامله
#1509572423
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41166
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۱۴
حجم معامله
0.12
خروج
1.41669
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۵۷
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۲۲:۲۵
فروش
0.11
1.41789
1.41203
سود
‪0.64 USD‬
GBPUSD
معامله
#1509369655
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.41789
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۲۲:۲۵
حجم معامله
0.11
خروج
1.41203
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.64 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۸:۱۶
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۱۶
خرید
0.01
1.21648
1.21969
سود
‪0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#1509224128
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۸:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21648
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۹:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.21969
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۱۸
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۴۴
فروش
0.01
1.26823
1.2741
سود
‪-0.10 USD‬
GBPCHF
معامله
#1505931004
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26823
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪-0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.2741
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.10 USD‬
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۱۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۳۵
فروش
0.01
1.38923
1.41644
سود
‪-0.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#1505930848
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۸:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38923
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪-0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.41644
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.29 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۴۲
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۲۸
فروش
0.01
117.856
121.81
سود
‪-0.36 USD‬
CHFJPY
معامله
#1504531365
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۱ ۰۶:۴۹:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
117.856
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
121.81
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۲۰
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۱۶
خرید
0.02
0.77642
0.77395
سود
‪-0.05 USD‬
AUDUSD
معامله
#1508817965
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۹:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77642
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۷:۱۶
حجم معامله
0.02
خروج
0.77395
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.05 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۳۹
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۰۴
فروش
0.01
1.09564
1.09409
سود
‪0.02 USD‬
EURCHF
معامله
#1509151832
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.09564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09409
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۴:۰۳
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۵۶
خرید
0.01
0.77597
0.77619
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1505787791
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۹:۴۴:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77597
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۴۷:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.77619
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۲۵
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۳۷
خرید
0.01
132.611
132.7
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1507890631
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۰:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
132.611
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
132.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۲۳
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۳۷
فروش
0.01
1.39106
1.38976
سود
‪0.01 USD‬
GBPUSD
معامله
#1505784937
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۵۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39106
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۲:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.38976
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۴۲
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۴
خرید
0.01
130.409
131.557
سود
‪0.09 USD‬
EURJPY
معامله
#1504024900
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۱ ۰۳:۱۶:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
130.409
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۴
حجم معامله
0.01
خروج
131.557
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬