حالت آزمایشی
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۸
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۳۷
فروش
0.05
1.26921
1.26618
سود
‪0.16 USD‬
GBPCHF
معامله
#1517778119
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26921
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۳۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.26618
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.16 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۰۳
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۴۹
خرید
0.05
1.27499
1.27953
سود
‪0.18 USD‬
USDCAD
معامله
#1517677141
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۳۹:۴۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.27953
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۰۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۳۸
فروش
0.05
1.37817
1.37512
سود
‪0.15 USD‬
GBPUSD
معامله
#1517622835
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۶:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37817
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۳۸
حجم معامله
0.05
خروج
1.37512
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۴۳
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۲۲
خرید
0.01
118.582
118.601
سود
‪0.00 USD‬
CHFJPY
معامله
#1517599421
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
118.582
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
118.601
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۹:۳۹
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۲:۵۹
خرید
0.05
1.27744
1.27808
سود
‪0.03 USD‬
GBPCHF
معامله
#1517570184
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۴۹:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27744
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۷:۱۲:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1.27808
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۴۱
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۴
فروش
0.05
0.85285
0.85198
سود
‪0.06 USD‬
EURGBP
معامله
#1517083205
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۶:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85285
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۵۰:۰۴
حجم معامله
0.05
خروج
0.85198
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۳۵
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۲۵
خرید
0.05
1.27221
1.27219
سود
‪0.00 USD‬
GBPCHF
معامله
#1517082961
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۰۰:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.27219
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۰۴
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۶
خرید
0.01
151.92
152.044
سود
‪0.01 USD‬
GBPJPY
معامله
#1516888571
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.92
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
152.044
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۱۶
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۳۷
فروش
0.1
1.66047
1.65842
سود
‪0.15 USD‬
EURNZD
معامله
#1516659724
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۱۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.66047
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۳۷
حجم معامله
0.1
خروج
1.65842
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۲۲
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۰۱
خرید
0.01
1.26757
1.26859
سود
‪0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1516888577
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.26757
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۲۳:۱۹:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.26859
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۱۰
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۵
فروش
0.1
1.08579
1.08577
سود
‪0.00 USD‬
EURCHF
معامله
#1516673378
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۲:۰۱:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۱۵
حجم معامله
0.1
خروج
1.08577
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۷
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۰۱
خرید
0.01
1.25362
1.256
سود
‪0.02 USD‬
USDCAD
معامله
#1516673346
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۹.۲۰۲۱ ۲۱:۵۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.256
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۵۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۴۳
خرید
0.1
109.859
110.014
سود
‪0.11 USD‬
USDJPY
معامله
#1515720310
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
109.859
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۴۳
حجم معامله
0.1
خروج
110.014
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۴۸
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۸
فروش
0.1
1.2594
1.25439
سود
‪0.37 USD‬
USDCAD
معامله
#1515903907
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۱۳:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2594
بهره
‪-0.03 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1.25439
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۵۴
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۳
خرید
0.01
87.098
87.7
سود
‪0.05 USD‬
CADJPY
معامله
#1515903796
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۳:۰۳:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
87.098
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۰۹:۱۶:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
87.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.05 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۴۸
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۲۱
فروش
0.1
1.365
1.36245
سود
‪0.25 USD‬
GBPUSD
معامله
#1515633410
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۵:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.365
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۵۰:۲۱
حجم معامله
0.1
خروج
1.36245
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.25 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۲۲
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۳۷
فروش
0.01
79.465
79.424
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1515404289
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۷:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
79.465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
79.424
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۶:۱۰
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۴۲
خرید
0.01
0.72539
0.72641
سود
‪0.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#1515405156
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72539
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.72641
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۴۲:۰۰
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۱:۰۹
فروش
0.1
0.69169
0.69124
سود
‪0.00 USD‬
NZDUSD
معامله
#1513239852
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۰:۴۲:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.69169
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۵۱:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.69124
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۳۷
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۰
فروش
0.13
128.64
128.528
سود
‪0.13 USD‬
EURJPY
معامله
#1515239399
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۳۱:۴۰
حجم معامله
0.13
خروج
128.528
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۱۶
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۳۱
فروش
0.13
1.38394
1.38204
سود
‪0.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#1515239395
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38394
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۹:۳۱
حجم معامله
0.13
خروج
1.38204
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.24 USD‬
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۵۴
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۴۲
فروش
0.01
1.07997
1.07454
سود
‪0.06 USD‬
EURCHF
معامله
#1514821189
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.07997
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.07454
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۰
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۸
فروش
0.16
151.773
151.204
سود
‪0.73 USD‬
GBPJPY
معامله
#1514267528
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.773
بهره
‪-0.10 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۵:۲۸
حجم معامله
0.16
خروج
151.204
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.73 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۳
خرید
0.15
1.38594
1.3867
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#1515119745
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۵۳
حجم معامله
0.15
خروج
1.3867
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۲۳
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۴۴
فروش
0.15
129.467
129.315
سود
‪0.21 USD‬
EURJPY
معامله
#1515119370
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.467
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۱:۴۱:۴۴
حجم معامله
0.15
خروج
129.315
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۴۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۳۹
فروش
0.01
129.546
129.461
سود
‪0.01 USD‬
EURJPY
معامله
#1514902397
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۴۰:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.546
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
129.461
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۲۴
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۰۲
خرید
0.01
1.08194
1.08356
سود
‪0.02 USD‬
EURCHF
معامله
#1514902320
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۳۵:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08194
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.08356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۲۹
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۴۴
فروش
0.01
1.25266
1.25127
سود
‪0.01 USD‬
USDCAD
معامله
#1514902349
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۳۷:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25266
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۱۹:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.25127
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۳۱
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۸
فروش
0.14
1.17662
1.17596
سود
‪0.10 USD‬
EURUSD
معامله
#1513039657
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17662
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۰۰:۲۸
حجم معامله
0.14
خروج
1.17596
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۱۰
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۰۰
خرید
0.01
81.151
81.166
سود
‪0.00 USD‬
AUDJPY
معامله
#1514623182
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
81.151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
81.166
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۲۷
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۵
فروش
0.01
0.84911
0.84853
سود
‪0.01 USD‬
EURGBP
معامله
#1514623185
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۰۷:۲۲:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.84911
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.84853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۴۳
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۷:۱۱
فروش
0.03
1.25481
1.25452
سود
‪0.00 USD‬
USDCAD
معامله
#1514494677
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۲:۱۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.25481
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۷:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.25452
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۱۲
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۵۴
فروش
0.16
1.39004
1.38878
سود
‪0.18 USD‬
GBPUSD
معامله
#1514491093
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.39004
بهره
‪-0.02 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۴:۱۶:۵۴
حجم معامله
0.16
خروج
1.38878
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۶
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۰۹
فروش
0.1
0.90491
0.90289
سود
‪0.21 USD‬
USDCHF
معامله
#1514096886
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.90491
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۰۹
حجم معامله
0.1
خروج
0.90289
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.21 USD‬
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۱
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۵۶
فروش
0.13
80.722
80.658
سود
‪0.06 USD‬
AUDJPY
معامله
#1513825953
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۵:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
80.722
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۵:۵۶
حجم معامله
0.13
خروج
80.658
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۴:۲۴
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۰۰
خرید
0.1
87.985
88.042
سود
‪0.04 USD‬
CADJPY
معامله
#1513589603
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۵۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
87.985
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۰۰
حجم معامله
0.1
خروج
88.042
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۲۹
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۰۳
فروش
0.1
25.021
24.734
سود
‪1.43 USD‬
XAGUSD
معامله
#1513419420
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۲:۲۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
25.021
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۱:۰۳
حجم معامله
0.1
خروج
24.734
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.43 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۱۵
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۰۱
فروش
0.1
0.73271
0.73209
سود
‪0.06 USD‬
AUDUSD
معامله
#1513096299
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۱۵:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.73271
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۰۱
حجم معامله
0.1
خروج
0.73209
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۲:۲۷
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۲۵
خرید
0.14
0.86292
0.86316
سود
‪-0.34 USD‬
EURGBP
معامله
#1509571954
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۴۲:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.86292
بهره
‪-0.38 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۴۰:۲۵
حجم معامله
0.14
خروج
0.86316
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.34 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۲
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۷
فروش
0.13
1.08379
1.08374
سود
‪0.00 USD‬
EURCHF
معامله
#1512843087
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۰۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.08379
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۶:۵۷
حجم معامله
0.13
خروج
1.08374
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۰۸
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۱۹
فروش
0.14
119.522
119.064
سود
‪0.62 USD‬
CHFJPY
معامله
#1510632931
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۵۵:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
119.522
بهره
‪0.03 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۱۷:۱۹
حجم معامله
0.14
خروج
119.064
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۷
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۰۵
فروش
0.05
1.37782
1.37566
سود
‪0.11 USD‬
GBPUSD
معامله
#1512932837
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۱۵:۲۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37782
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۴۳:۰۵
حجم معامله
0.05
خروج
1.37566
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۰۱
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۴۲
خرید
0.01
1.37769
1.37798
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#1512931737
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۵۱:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37769
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.37798
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۹
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۰
خرید
0.13
1.25167
1.25502
سود
‪0.33 USD‬
USDCAD
معامله
#1512716146
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۹:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.25167
بهره
‪-0.01 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۴۶:۳۰
حجم معامله
0.13
خروج
1.25502
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۲۲
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۸
فروش
0.15
1.26446
1.26368
سود
‪-0.40 USD‬
GBPCHF
معامله
#1509571892
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۳۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.26446
بهره
‪-0.53 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۴۸
حجم معامله
0.15
خروج
1.26368
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.40 USD‬
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۷
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۵۲
فروش
0.01
110.532
110.008
سود
‪0.04 USD‬
USDJPY
معامله
#1512071350
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۲۴:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.532
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۷:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
110.008
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.04 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۱۹
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۵۵
فروش
0.01
131.553
131.319
سود
‪0.02 USD‬
EURJPY
معامله
#1511829887
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۱۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
131.553
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۵۶:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
131.319
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۵۱
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۱۹
فروش
0.01
1.18436
1.1823
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1511665919
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18436
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۰۳:۱۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.1823
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۰۸
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۹:۲۹
فروش
0.01
1.18801
1.18588
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#1511500283
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۹:۲۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.18588
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۳۲
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۵۵
فروش
0.12
1.38154
1.38015
سود
‪0.12 USD‬
GBPUSD
معامله
#1510629479
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۳۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38154
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۲۰:۰۵:۵۵
حجم معامله
0.12
خروج
1.38015
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬