حالت آزمایشی
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۵۵
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۸
خرید
0.11
1.37673
1.37246
سود
‪-46.97 USD‬
GBPUSD
معامله
#23667078
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37673
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-46.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.11
خروج
1.37246
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-46.97 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۴۲
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
خرید
0.05
1807.41
1807.49
سود
‪0.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#23665720
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۱:۰۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1807.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۰۰:۰۲
حجم معامله
0.05
خروج
1807.49
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۴۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۱
فروش
0.6
1802.29
1806.98
سود
‪-281.40 USD‬
GOLD
معامله
#23631569
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1802.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-281.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۲۱
حجم معامله
0.6
خروج
1806.98
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-281.40 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۸
خرید
0.5
1802.86
1804.11
سود
‪62.50 USD‬
GOLD
معامله
#23627490
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1802.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۲۸
حجم معامله
0.5
خروج
1804.11
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪62.50 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۱۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۸
خرید
2.01
151.903
151.485
سود
‪-762.78 USD‬
GBPJPY
معامله
#23595225
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.903
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-762.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۸
حجم معامله
2.01
خروج
151.485
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-762.78 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۰۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۸
خرید
2.01
1.37732
1.37525
سود
‪-416.07 USD‬
GBPUSD
معامله
#23595180
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37732
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-416.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۱:۲۸
حجم معامله
2.01
خروج
1.37525
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-416.07 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۳۵
فروش
1
0.85764
0.85749
سود
‪20.64 USD‬
EURGBP
معامله
#23590852
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۴:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.85764
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪20.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۴:۳۵
حجم معامله
1
خروج
0.85749
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪20.64 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۵۷
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۳۲
خرید
1
151.614
151.771
سود
‪142.42 USD‬
GBPJPY
معامله
#23590794
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.614
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪142.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۳۲
حجم معامله
1
خروج
151.771
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪142.42 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۵۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۲۶
خرید
1
1.37546
1.37688
سود
‪142.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#23590776
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۳:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37546
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪142.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۴۸:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1.37688
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪142.00 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۴۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۱۸
خرید
1
151.511
151.696
سود
‪167.76 USD‬
GBPJPY
معامله
#23555655
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.511
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪167.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۱۸
حجم معامله
1
خروج
151.696
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪167.76 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۲۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۰۳
خرید
1.21
1.37426
1.37552
سود
‪152.46 USD‬
GBPUSD
معامله
#23555614
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37426
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪152.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۰۳
حجم معامله
1.21
خروج
1.37552
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪152.46 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۴۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۰۸
فروش
1.21
1801
1799.16
سود
‪222.64 USD‬
XAUUSD
معامله
#23553188
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1801
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪222.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۰۸
حجم معامله
1.21
خروج
1799.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪222.64 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۳۰
فروش
1.01
1.3747
1.37461
سود
‪9.09 USD‬
GBPUSD
معامله
#23552983
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3747
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۴۶:۳۰
حجم معامله
1.01
خروج
1.37461
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.09 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۳
فروش
3.51
1801.82
1801.64
سود
‪63.18 USD‬
XAUUSD
معامله
#23541256
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۳۸:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1801.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۳
حجم معامله
3.51
خروج
1801.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪63.18 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
خرید
1.8
1821.76
1801.48
سود
‪-3 650.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#23323837
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1821.76
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 650.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
حجم معامله
1.8
خروج
1801.48
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 650.40 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
خرید
0.51
1819.42
1801.48
سود
‪-914.94 USD‬
XAUUSD
معامله
#23328382
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1819.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-914.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
حجم معامله
0.51
خروج
1801.48
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-914.94 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۶
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
فروش
3.01
1.37079
1.37585
سود
‪-1 523.06 USD‬
GBPUSD
معامله
#23523876
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 523.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
حجم معامله
3.01
خروج
1.37585
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 523.06 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۳۲
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
فروش
3.01
1.36854
1.37585
سود
‪-2 200.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#23479858
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36854
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 200.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
حجم معامله
3.01
خروج
1.37585
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 200.31 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۳۱
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
خرید
1.2
1821.61
1801.48
سود
‪-2 415.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#23325299
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1821.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 415.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
حجم معامله
1.2
خروج
1801.48
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2 415.60 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۵۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
فروش
3.01
1.36995
1.37585
سود
‪-1 775.90 USD‬
GBPUSD
معامله
#23522984
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۳۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36995
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 775.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۱۰:۳۴:۲۲
حجم معامله
3.01
خروج
1.37585
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 775.90 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۴۴
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۴۵
فروش
3.01
1.36991
1.36977
سود
‪42.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#23520951
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36991
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪42.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۰۸:۴۵
حجم معامله
3.01
خروج
1.36977
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪42.14 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۹
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۱۴
فروش
3.01
1.37082
1.37038
سود
‪132.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#23494964
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37082
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪132.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۱۴
حجم معامله
3.01
خروج
1.37038
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪132.44 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۷:۱۵
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۱۰
فروش
3.01
1.37174
1.37038
سود
‪409.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#23497993
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۷:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37174
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪409.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۳۶:۱۰
حجم معامله
3.01
خروج
1.37038
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪409.36 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۲۳
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۱۰
فروش
3.01
1.17998
1.17958
سود
‪120.40 USD‬
EURUSD
معامله
#23479825
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۲۸:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17998
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪120.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۱۰
حجم معامله
3.01
خروج
1.17958
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪120.40 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۴۳
خرید
3.01
1.36751
1.36774
سود
‪69.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#23475249
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36751
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۴۳
حجم معامله
3.01
خروج
1.36774
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪69.23 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۵۷
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۳۶
خرید
2.01
1801.82
1802.85
سود
‪207.03 USD‬
GOLD
معامله
#23476567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۳:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1801.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪207.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۳۶
حجم معامله
2.01
خروج
1802.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪207.03 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۱۵
فروش
3.01
1.17932
1.17882
سود
‪150.50 USD‬
EURUSD
معامله
#23473364
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17932
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪150.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۱۵
حجم معامله
3.01
خروج
1.17882
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪150.50 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۹
فروش
3.01
1.36844
1.36752
سود
‪276.92 USD‬
GBPUSD
معامله
#23473397
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36844
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪276.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۵۳:۰۹
حجم معامله
3.01
خروج
1.36752
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪276.92 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۶
خرید
3.01
1.3676
1.36804
سود
‪132.44 USD‬
GBPUSD
معامله
#23471824
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۰:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪132.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۶
حجم معامله
3.01
خروج
1.36804
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪132.44 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۱۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۳
خرید
3.01
150.843
150.928
سود
‪231.93 USD‬
GBPJPY
معامله
#23471861
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۱:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.843
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪231.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۳
حجم معامله
3.01
خروج
150.928
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪231.93 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۳
فروش
3.01
0.86186
0.86178
سود
‪32.94 USD‬
EURGBP
معامله
#23466314
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
0.86186
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۶:۱۳
حجم معامله
3.01
خروج
0.86178
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪32.94 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۹
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۳۸
خرید
3.01
150.79
150.879
سود
‪242.87 USD‬
GBPJPY
معامله
#23466337
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.79
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪242.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۳۸
حجم معامله
3.01
خروج
150.879
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪242.87 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۳۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۳۳
خرید
3.01
1.36747
1.36789
سود
‪126.42 USD‬
GBPUSD
معامله
#23466291
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36747
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪126.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۳۳
حجم معامله
3.01
خروج
1.36789
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪126.42 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۱۱
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۸
خرید
3.01
1.3619
1.36389
سود
‪598.99 USD‬
GBPUSD
معامله
#23444980
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.3619
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪598.99 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۰۳:۳۸
حجم معامله
3.01
خروج
1.36389
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪598.99 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۴
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۸
فروش
1.5
1804.48
1805.9
سود
‪-213.00 USD‬
GOLD
معامله
#23418298
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1804.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-213.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۸
حجم معامله
1.5
خروج
1805.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-213.00 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۲
فروش
1.5
1801.1
1805.96
سود
‪-729.00 USD‬
GOLD
معامله
#23133391
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۱۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1801.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-729.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۱۲
حجم معامله
1.5
خروج
1805.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-729.00 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۱۸
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۳۹
فروش
1
1805.17
1806.04
سود
‪-87.00 USD‬
GOLD
معامله
#23136452
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1805.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-87.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۹:۳۹
حجم معامله
1
خروج
1806.04
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-87.00 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۲۹
فروش
2.01
1806.29
1805.83
سود
‪92.46 USD‬
GOLD
معامله
#23339670
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪92.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۲۹
حجم معامله
2.01
خروج
1805.83
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪92.46 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۲۸
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۲۱
فروش
1.5
1806.39
1805.81
سود
‪87.00 USD‬
GOLD
معامله
#23369501
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۴:۳۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪87.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۱ ۰۵:۲۷:۲۱
حجم معامله
1.5
خروج
1805.81
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪87.00 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۵۷
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۵۴
فروش
1
1810.44
1808.58
سود
‪186.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#23343445
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۱۷:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1810.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪186.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۲۲:۰۸:۵۴
حجم معامله
1
خروج
1808.58
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪186.00 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۰۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۰
فروش
0.51
1813.93
1813.16
سود
‪39.27 USD‬
XAUUSD
معامله
#23272274
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۰۳:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1813.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۱۰
حجم معامله
0.51
خروج
1813.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪39.27 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۵۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۸
فروش
0.81
1813.17
1812.89
سود
‪22.68 USD‬
XAUUSD
معامله
#23210770
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۰۳:۵۲:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1813.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۱:۳۷:۳۸
حجم معامله
0.81
خروج
1812.89
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.68 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۱۰
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۰۷
خرید
2.01
1.36675
1.36751
سود
‪152.76 USD‬
GBPUSD
معامله
#23192380
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۳۶:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36675
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪152.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۳:۳۶:۰۷
حجم معامله
2.01
خروج
1.36751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪152.76 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۲۵
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۰۴
فروش
0.81
1808.96
1807.45
سود
‪122.31 USD‬
XAUUSD
معامله
#23186203
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1808.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪122.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۱:۰۲:۰۴
حجم معامله
0.81
خروج
1807.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪122.31 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۱۲
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۲۶
خرید
2.01
1.36717
1.36786
سود
‪138.69 USD‬
GBPUSD
معامله
#23184690
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۰۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36717
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪138.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۲۶
حجم معامله
2.01
خروج
1.36786
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪138.69 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۷
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۱۹
فروش
2.01
1.36826
1.36735
سود
‪182.91 USD‬
GBPUSD
معامله
#23170568
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36826
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪182.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۹:۵۰:۱۹
حجم معامله
2.01
خروج
1.36735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪182.91 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۶
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۰۸
خرید
2.01
1.36788
1.36827
سود
‪78.39 USD‬
GBPUSD
معامله
#23160856
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.36788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪78.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۸:۰۸
حجم معامله
2.01
خروج
1.36827
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪78.39 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۹
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۱۷
فروش
0.51
1813.46
1807.75
سود
‪291.21 USD‬
XAUUSD
معامله
#23143721
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1813.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪291.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۰۷:۱۷
حجم معامله
0.51
خروج
1807.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪291.21 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۱
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۲۳
فروش
2.01
1.37106
1.36928
سود
‪357.78 USD‬
GBPUSD
معامله
#23148753
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۷:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.37106
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪357.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۷:۱۶:۲۳
حجم معامله
2.01
خروج
1.36928
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪357.78 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۳
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۳۳
خرید
2.01
1.37112
1.37136
سود
‪48.24 USD‬
GBPUSD
معامله
#23123280
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.37112
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪48.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۶:۳۳
حجم معامله
2.01
خروج
1.37136
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪48.24 USD‬