حالت آزمایشی
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۰۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۵۷
فروش
0.01
114
113.778
سود
‪1.95 USD‬
USDJPY_S
معامله
#82074178
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
114
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۵۶:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
113.778
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.95 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۶
خرید
0.01
0.7286
0.71891
سود
‪-9.69 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#74604090
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۴۵:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.71891
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.69 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۹
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۸
خرید
0.01
0.7207
0.71422
سود
‪-6.48 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#75069181
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7207
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۳:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.71422
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.48 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۵۰
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۵۳
خرید
0.01
0.72485
0.72637
سود
‪1.52 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#80903454
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۵:۵۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72485
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۲۴:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
0.72637
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.52 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۳۵
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۲
خرید
0.01
151.909
150.923
سود
‪-8.95 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#80366749
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۸:۲۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.909
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۲۵:۴۲
حجم معامله
0.01
خروج
150.923
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.95 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۴۴
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۵
فروش
0.01
152.703
152.649
سود
‪0.49 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#80349446
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.703
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
152.649
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۳۲
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۲
فروش
0.01
152.631
152.6
سود
‪0.28 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#80337199
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۲۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.631
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۲۳:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
152.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.28 USD‬
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۲۳
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۶
فروش
0.01
152.497
152.356
سود
‪1.28 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#80196287
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.497
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
152.356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.28 USD‬
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۰۷
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۲۴
فروش
0.01
152.038
151.878
سود
‪1.46 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#80148247
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.038
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۹.۲۰۲۱ ۲۰:۲۴:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
151.878
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.46 USD‬
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۰
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۵
فروش
0.01
151.684
151.567
سود
‪1.06 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#80013994
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۰۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.684
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۴۴:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
151.567
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.06 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۴۵
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۰
خرید
0.01
1.94096
1.94394
سود
‪2.12 USD‬
GBPNZD_S
معامله
#79853112
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۲:۰۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.94096
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۹.۲۰۲۱ ۰۸:۱۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.94394
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.12 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۵
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۵۱
خرید
0.01
1.27193
1.25516
سود
‪-13.36 USD‬
USDCAD_S
معامله
#79266082
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.27193
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-13.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۵۷:۵۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.25516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-13.36 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۲۲
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۴
خرید
0.01
150.146
150.509
سود
‪3.30 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#79121952
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.146
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۰۲:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
150.509
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.30 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۱۴
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۱۳
فروش
0.01
150.154
150.109
سود
‪0.41 USD‬
GBPJPY_S
معامله
#79113691
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۴۹:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.154
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۱۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
150.109
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۳
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۱۰
خرید
0.01
1.19457
1.18876
سود
‪-5.81 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75833572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۳۶:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-5.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۳:۳۴:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.18876
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-5.81 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۴۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۱۷
خرید
0.01
1.19425
1.19483
سود
‪0.58 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75807361
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۱۴:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.19483
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۸
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۰۵
خرید
0.01
1.1942
1.19467
سود
‪0.47 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75806271
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1942
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.19467
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.47 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۲
خرید
0.01
1.19445
1.1949
سود
‪0.45 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75768676
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19445
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.1949
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.45 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۶
خرید
0.01
1.19454
1.19497
سود
‪0.43 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75765594
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19454
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۴۳:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.19497
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۸
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۴۹
فروش
0.01
110.87
110.813
سود
‪0.51 USD‬
USDJPY_S
معامله
#75746770
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۱:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۵۵:۴۹
حجم معامله
0.01
خروج
110.813
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۳۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۱
فروش
0.01
110.875
110.805
سود
‪0.63 USD‬
USDJPY_S
معامله
#75743050
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.875
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۱
حجم معامله
0.01
خروج
110.805
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.63 USD‬
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۲
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۵۲
خرید
0.01
1.19202
1.19287
سود
‪0.85 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75720794
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۲۲:۵۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۲:۵۸:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.19287
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.85 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۶
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۱۴
خرید
0.01
1.19391
1.19428
سود
‪0.37 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75420810
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۰:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19391
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۷:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.19428
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۰۳
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۸
خرید
0.01
1.19385
1.19454
سود
‪0.69 USD‬
EURUSD_S
معامله
#75398722
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19385
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.19454
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.69 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۱۶
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۲۷
فروش
0.01
110.038
109.991
سود
‪0.43 USD‬
USDJPY_S
معامله
#75230856
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.038
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۲۷
حجم معامله
0.01
خروج
109.991
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۰۸
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۲۶
خرید
0.01
0.76966
0.77009
سود
‪0.43 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#75241200
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۳:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.76966
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۶:۲۶
حجم معامله
0.01
خروج
0.77009
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۳۱
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۰
فروش
0.01
110.055
110.054
سود
‪0.01 USD‬
USDJPY_S
معامله
#75222105
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۴:۴۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
110.055
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۵۵:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
110.054
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۰۰
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۰
خرید
0.01
1.41162
1.41203
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75164940
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۴:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41162
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۵:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.41203
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۵
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۰۰
خرید
0.01
1.4079
1.40887
سود
‪0.97 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75183775
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.4079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.97 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.40887
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.97 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۹
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۲۲
خرید
0.01
1.40738
1.40839
سود
‪1.01 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75182986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40738
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۷:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.40839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۵۳
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۰
فروش
0.01
109.743
109.687
سود
‪0.51 USD‬
USDJPY_S
معامله
#75134829
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.743
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
109.687
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۲۲
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۴
خرید
0.01
1.41547
1.41597
سود
‪0.50 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75103866
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۳۳:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41547
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۱:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.41597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.50 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۱۸
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۲
خرید
0.01
1.41696
1.41733
سود
‪0.37 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75099343
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۵:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41696
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.41733
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۴
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۱۲
خرید
0.01
0.7754
0.77583
سود
‪0.43 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#75092045
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7754
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۷:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.77583
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۲
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۳
خرید
0.01
1.41565
1.41601
سود
‪0.36 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#74987024
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۱:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41565
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۱۱:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.41601
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۰۵
خرید
0.01
1.40821
1.40862
سود
‪0.41 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75038950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۳:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40821
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۵۹:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.40862
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.41 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۲۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۲
خرید
0.01
1.40815
1.40882
سود
‪0.67 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#75034107
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۳۸:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.40815
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۰:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.40882
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.67 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۳
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
فروش
0.01
109.543
109.499
سود
‪0.40 USD‬
USDJPY_S
معامله
#75021537
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۰۱:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.543
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
109.499
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۰۰
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۰۱
خرید
0.01
0.77335
0.77371
سود
‪0.36 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#75021975
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۷:۱۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۱:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.77371
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۲:۴۶
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۰۵
خرید
0.01
0.77312
0.77352
سود
‪0.40 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#75019960
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.77312
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
0.77352
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.40 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۳۷
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۸
خرید
0.01
0.7729
0.77289
سود
‪-0.01 USD‬
AUDUSD_S
معامله
#75019469
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۵:۴۷:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.7729
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۸
حجم معامله
0.01
خروج
0.77289
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۰۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۳۷
خرید
0.01
1.21896
1.21935
سود
‪0.39 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74978627
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۳:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21896
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۳۰:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.21935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.39 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۸
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۱
خرید
0.01
0.72012
0.72055
سود
‪0.43 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#74962335
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۴:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72012
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۱:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
0.72055
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.43 USD‬
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۵۷
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۵
فروش
0.01
109.429
109.364
سود
‪0.59 USD‬
USDJPY_S
معامله
#74962896
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۱۵:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.429
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.364
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۲۶
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۰
خرید
0.01
1.21797
1.21846
سود
‪0.49 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74950176
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21797
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.21846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.49 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۵۹
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۶
خرید
0.01
1.41616
1.41678
سود
‪0.62 USD‬
GBPUSD_S
معامله
#74909492
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۴۰:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.41616
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۰:۵۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.41678
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.62 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۴۶
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
خرید
0.01
1.2182
1.21855
سود
‪0.35 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74909138
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۲۹:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.2182
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.21855
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۰۵
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۰۵
فروش
0.01
109.499
109.421
سود
‪0.71 USD‬
USDJPY_S
معامله
#74923619
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۴۸:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
109.499
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۰۵
حجم معامله
0.01
خروج
109.421
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۰
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۰
خرید
0.01
0.72335
0.72386
سود
‪0.51 USD‬
NZDUSD_S
معامله
#74885240
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۳۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.72335
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۹:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
0.72386
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۱۷
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۹
خرید
0.01
1.21675
1.21736
سود
‪0.61 USD‬
EURUSD_S
معامله
#74858311
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۰۳:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.21675
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.61 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.21736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.61 USD‬