حالت آزمایشی

@GlobalTrading

-48.10 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪30%‬

Minimum Copy Account USD1000 for secure capital

Leverage 1:500 Classic Account

Setting Full Size 1 to 1

Capital Above USD1000 must refer to Master Trader for Lot Setting

For Enquiry you can contact me at personal message

خلاصه

مالزی
کشور
۳۹۳ روز
در رتبه بندی
‪~0 USD‬
سرمایه شخصی
‪~4 600 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
368
تعداد کپی تریدرها
6 ریسک
‪2.51%‬
جولای ۲۰۲۰
‪2.13%‬
آگوست ۲۰۲۰
‪15.84%‬
سپتامبر ۲۰۲۰
‪7.55%‬
اکتبر ۲۰۲۰
‪-41.01%‬
نوامبر ۲۰۲۰
‪-41.84%‬
دسامبر ۲۰۲۰
‪0%‬
ژانویه ۲۰۲۱
‪0%‬
فوریه ۲۰۲۱
‪0%‬
مارس ۲۰۲۱
‪0%‬
آوریل ۲۰۲۱
‪0%‬
می ۲۰۲۱
‪0%‬
ژوئن ۲۰۲۱
ریسک7
جولای ۲۰۲۰
ریسک4
آگوست ۲۰۲۰
ریسک4
سپتامبر ۲۰۲۰
ریسک3
اکتبر ۲۰۲۰
ریسک5
نوامبر ۲۰۲۰
ریسک7
دسامبر ۲۰۲۰
ریسک6
ژانویه ۲۰۲۱
ریسک6
فوریه ۲۰۲۱
ریسک6
مارس ۲۰۲۱
ریسک6
آوریل ۲۰۲۱
ریسک0
می ۲۰۲۱
ریسک0
ژوئن ۲۰۲۱
447
جولای ۲۰۲۰
558
آگوست ۲۰۲۰
599
سپتامبر ۲۰۲۰
648
اکتبر ۲۰۲۰
705
نوامبر ۲۰۲۰
678
دسامبر ۲۰۲۰
451
ژانویه ۲۰۲۱
396
فوریه ۲۰۲۱
366
مارس ۲۰۲۱
368
آوریل ۲۰۲۱
0
می ۲۰۲۱
0
ژوئن ۲۰۲۱