حالت آزمایشی

@Baron

NGO TIEN VIEN

-99.73 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪30%‬

خلاصه

ویتنام
کشور
۴۴۹ روز
در رتبه بندی
‪~42 USD‬
سرمایه شخصی
‪~1 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
1
تعداد کپی تریدرها
2 ریسک
‪-12.4%‬
ژوئن ۲۰۱۹
‪-10.2%‬
جولای ۲۰۱۹
‪-99.7%‬
آگوست ۲۰۱۹
‪0%‬
سپتامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
اکتبر ۲۰۱۹
‪0%‬
نوامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
دسامبر ۲۰۱۹
‪0%‬
ژانویه ۲۰۲۰
‪0%‬
فوریه ۲۰۲۰
‪0%‬
مارس ۲۰۲۰
‪0%‬
آوریل ۲۰۲۰
‪0%‬
می ۲۰۲۰
ریسک6
ژوئن ۲۰۱۹
ریسک5
جولای ۲۰۱۹
ریسک8
آگوست ۲۰۱۹
ریسک4
سپتامبر ۲۰۱۹
ریسک3
اکتبر ۲۰۱۹
ریسک3
نوامبر ۲۰۱۹
ریسک3
دسامبر ۲۰۱۹
ریسک3
ژانویه ۲۰۲۰
ریسک3
فوریه ۲۰۲۰
ریسک2
مارس ۲۰۲۰
ریسک0
آوریل ۲۰۲۰
ریسک0
می ۲۰۲۰
8
ژوئن ۲۰۱۹
6
جولای ۲۰۱۹
6
آگوست ۲۰۱۹
6
سپتامبر ۲۰۱۹
5
اکتبر ۲۰۱۹
4
نوامبر ۲۰۱۹
3
دسامبر ۲۰۱۹
3
ژانویه ۲۰۲۰
1
فوریه ۲۰۲۰
1
مارس ۲۰۲۰
0
آوریل ۲۰۲۰
0
می ۲۰۲۰