حالت آزمایشی
BE

@Empire FX

-75.77 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪40%‬

خلاصه

قبرس
کشور
۷۸۰ روز
در رتبه بندی
‪~0 USD‬
سرمایه شخصی
‪~31 000 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
6
تعداد کپی تریدرها
6 ریسک
‪0%‬
فوریه ۲۰۲۰
‪0%‬
مارس ۲۰۲۰
‪0%‬
آوریل ۲۰۲۰
‪0%‬
می ۲۰۲۰
‪0%‬
ژوئن ۲۰۲۰
‪0%‬
جولای ۲۰۲۰
‪0%‬
آگوست ۲۰۲۰
‪0%‬
سپتامبر ۲۰۲۰
‪0%‬
اکتبر ۲۰۲۰
‪0%‬
نوامبر ۲۰۲۰
‪0%‬
دسامبر ۲۰۲۰
‪0%‬
ژانویه ۲۰۲۱
ریسک0
فوریه ۲۰۲۰
ریسک0
مارس ۲۰۲۰
ریسک0
آوریل ۲۰۲۰
ریسک6
می ۲۰۲۰
ریسک6
ژوئن ۲۰۲۰
ریسک6
جولای ۲۰۲۰
ریسک6
آگوست ۲۰۲۰
ریسک6
سپتامبر ۲۰۲۰
ریسک6
اکتبر ۲۰۲۰
ریسک6
نوامبر ۲۰۲۰
ریسک6
دسامبر ۲۰۲۰
ریسک0
ژانویه ۲۰۲۱
0
فوریه ۲۰۲۰
0
مارس ۲۰۲۰
0
آوریل ۲۰۲۰
14
می ۲۰۲۰
13
ژوئن ۲۰۲۰
11
جولای ۲۰۲۰
10
آگوست ۲۰۲۰
8
سپتامبر ۲۰۲۰
8
اکتبر ۲۰۲۰
6
نوامبر ۲۰۲۰
6
دسامبر ۲۰۲۰
0
ژانویه ۲۰۲۱