TECH Sprzedaj 25.05.2020 08:53

Microsoft Corp.: analiza falowa

Nadal istnieje prawdopodobieństwo spadku ceny aktywa.

Na wykresie 4-godzinowym dobiegł końca rozwój korekty spadkowej jako czwartej fali starszego poziomu (4), oraz trwa formowanie fali (5). W obecnym momencie powstała pierwsza fala młodszego poziomu 1 of (5), oraz trwa rozwój korekty lokalnej 2 of (5). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena spadnie ku poziomom 166.00–160.00. Krytyczny stop-loss dla danego scenariusza stanowi poziom 187.64.

więcej