TECH Kup 26.07.2021 08:11

Apple Inc.: analiza falowa

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywa.

Na wykresie dziennym trwa rozwój trzeciej fali starszego poziomu 3, w ramach której występuje fala (5) of 3. W obecnym momencie dobiegł końca rozwój pierwszej fali młodszego poziomu 1 of (5), oraz trwa rozwój korekty lokalnej 2 of (5). Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, po jej zakończeniu cena wzrośnie ku poziomom 160.00–170.00. Krytyczny stop-loss dla danego scenariusza stanowi poziom 132.90.

więcej