TECH Kup 25.05.2020 08:54

Apple Inc.: analiza falowa

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywa.

Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój piątej fali starszego poziomu (5), w ramach której dobiegła końca korekta lokalna jako czwarta fala 4 of (5). W obecnym momencie trwa formowanie fali 5 of (5), w ramach której rozwija się trzecia fala młodszego poziomu iii of 5. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 335.00–350.00. Krytyczny stop-loss dla danego scenariusza stanowi poziom 299.80.

więcej