TECH Kup 14.10.2019 08:43

Apple Inc.: analiza falowa

Nadal istnieje prawdopodobieństwo wzrostu ceny aktywa.

Na wykresie 4-godzinowym trwa rozwój piątej fali starszego poziomu (5), w ramach której trwa formowanie trzeciej fali 3 of (5). W obecnym momencie trwa rozwój trzeciej fali młodszego poziomu iii of 3, w ramach której dobiegła końca korekta (iv) of iii, oraz występuje fala (v) of iii. Jeżeli założenie odpowiada rzeczywistości, cena wzrośnie ku poziomom 245.00–250.00. Krytyczny stop-loss dla danego scenariusza stanowi poziom 224.51.

więcej