ရောင်းချမှု
0.05
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၅၄
120.443
126.302
0.000
120.340
အမြတ်
-283.33 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.443
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-283.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
126.302
အမြတ်ရယူခြင်း
120.340
ရောင်းချမှု
0.1
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၅
0.65773
0.77180
0.00000
0.65600
အမြတ်
-1 141.70 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65773
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 141.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77180
အမြတ်ရယူခြင်း
0.65600
ရောင်းချမှု
0.05
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၃
0.65080
0.77180
0.00000
0.64900
အမြတ်
-605.50 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65080
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-605.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77180
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64900
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၆
1.40454
1.27288
0.00000
1.40555
အမြတ်
-517.67 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40454
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-517.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.27288
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40555
ကူးယူခြင်း
516.57 USD
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၀၄
0.00%
-51.97%
0.00
0.00
အမြတ်
-148.58 USD
GoodOne
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-148.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
516.57 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00