ရောင်းချမှု
0.05
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၂၅
1.17228
1.19823
0.00000
1.17100
အမြတ်
-130.25 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၃:၀၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17228
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-130.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19823
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17100
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၀၁
1.22276
1.19816
0.00000
1.22326
အမြတ်
-247.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၉:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22276
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-247.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19816
အမြတ်ရယူခြင်း
1.22326
ရောင်းချမှု
0.05
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၅၄
120.443
130.365
0.000
120.340
အမြတ်
-456.98 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.443
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-456.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.365
အမြတ်ရယူခြင်း
120.340
ရောင်းချမှု
0.1
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၅
0.65773
0.77363
0.00000
0.65600
အမြတ်
-1 160.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65773
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 160.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77363
အမြတ်ရယူခြင်း
0.65600
ရောင်းချမှု
0.05
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၃
0.65080
0.77363
0.00000
0.64900
အမြတ်
-614.65 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65080
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-614.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77363
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64900
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၆
1.40454
1.25073
0.00000
1.40555
အမြတ်
-615.38 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40454
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-615.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25073
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40555
ကူးယူခြင်း
490.52 USD
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၀၄
0.00%
-90.15%
0.00
0.00
အမြတ်
-174.63 USD
GoodOne
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-174.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
490.52 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00