ရောင်းချမှု
0.05
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၅၄
120.443
123.897
0.000
120.340
အမြတ်
-164.57 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.443
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-164.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
123.897
အမြတ်ရယူခြင်း
120.340
ရောင်းချမှု
0.1
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၅
0.65773
0.71242
0.00000
0.65600
အမြတ်
-547.90 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65773
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-547.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71242
အမြတ်ရယူခြင်း
0.65600
ရောင်းချမှု
0.05
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၃
0.65080
0.71242
0.00000
0.64900
အမြတ်
-308.60 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65080
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-308.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71242
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64900
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၆
1.40454
1.33864
0.00000
1.40555
အမြတ်
-246.65 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40454
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-246.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33864
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40555
ကူးယူခြင်း
606.93 USD
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၀၄
0.00%
-40.52%
0.00
0.00
အမြတ်
176.53 USD
GoodOne
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
176.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
606.93 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
1 000.69 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၈:၃၂
39.63%
-3.29%
0.00
0.00
အမြတ်
462.33 USD
Jawsfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၄၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
462.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1 000.69 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00