၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၂၂
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.15
1.4929
1.4919
အမြတ်
8.44 USD
EURCAD
စာချုပ်
#103236508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.4919
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.44 USD
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၁
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.49427
1.49396
အမြတ်
0.54 USD
EURCAD
စာချုပ်
#103211724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.49427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.49396
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၃၃
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.15
1.31551
1.31451
အမြတ်
9.91 USD
USDCAD
စာချုပ်
#103197027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31451
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.91 USD
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၀၂:၅၂
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၀၀
ရောင်းချမှု
0.15
1.31673
1.31573
အမြတ်
9.90 USD
USDCAD
စာချုပ်
#103182248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၀၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31573
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.90 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၄
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.15
1.31685
1.31656
အမြတ်
1.80 USD
USDCAD
စာချုပ်
#103049383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31656
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၄
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.31685
1.31672
အမြတ်
-0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#103048599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31672
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၅၇
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.31834
1.31734
အမြတ်
9.89 USD
USDCAD
စာချုပ်
#102869762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31734
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.89 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၃၇
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.15
136.038
135.959
အမြတ်
8.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#102787372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
136.038
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
135.959
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.02 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၁၉:၃၈
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.15
1.67322
1.67222
အမြတ်
8.38 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#102735904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၁၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.67322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.67222
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.38 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၃၂
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၃၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.32112
1.32012
အမြတ်
9.86 USD
USDCAD
စာချုပ်
#102551746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.32012
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.86 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၄၇
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၄၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.15
1.32359
1.32259
အမြတ်
9.84 USD
USDCAD
စာချုပ်
#102510555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၄၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.32259
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.84 USD
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၁၇
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.15
107.889
107.78
အမြတ်
13.67 USD
USDJPY
စာချုပ်
#100860805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
107.78
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.67 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၁၈
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၄၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.15
109.168
109.068
အမြတ်
12.25 USD
USDJPY
စာချုပ်
#99348614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
109.068
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
12.25 USD
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၁၇
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၃၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.15
1.05915
1.0591
အမြတ်
-2.51 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#99852912
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၁၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.05915
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၃၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.0591
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-2.51 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၅၇
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၁၄:၄၀
ရောင်းချမှု
0.15
75.86
75.799
အမြတ်
5.30 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#99753558
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.86
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၃:၁၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
75.799
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
5.30 USD
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၄၁
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၃
ရောင်းချမှု
0.15
75.977
75.935
အမြတ်
2.71 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#99727601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၁၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.977
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
75.935
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
2.71 USD
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၃၇:၅၇
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၂၉:၀၄
ရောင်းချမှု
0.15
0.65864
0.65843
အမြတ်
0.13 USD
NZDCHF
စာချုပ်
#99451843
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၁:၃၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65864
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၂:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.65843
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
0.13 USD
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၈:၁၀
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၁၇
ရောင်းချမှု
0.15
0.65975
0.65932
အမြတ်
3.39 USD
NZDCHF
စာချုပ်
#99447376
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၀၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65975
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၀၈:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.65932
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
3.39 USD
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၂၈:၅၉
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၈
ရောင်းချမှု
0.15
0.69074
0.69047
အမြတ်
2.55 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#99380728
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၂၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၂၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.69047
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
2.55 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၀၄
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၁၃:၂၀
ရောင်းချမှု
0.15
0.93154
0.93058
အမြတ်
7.72 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#99356835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.93154
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၉:၁၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.93058
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
7.72 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၅၄
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.15
81.218
81.11
အမြတ်
11.82 USD
CADJPY
စာချုပ်
#99324873
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၀၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
81.218
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
81.11
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
11.82 USD
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၅၄
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.15
122.681
122.58
အမြတ်
10.85 USD
EURJPY
စာချုပ်
#99284290
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.681
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
122.58
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
10.85 USD
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၄၃
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.15
1.12967
1.12867
အမြတ်
11.89 USD
EURCHF
စာချုပ်
#99286795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.12967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.12867
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
11.89 USD
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၃
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၄၈
ရောင်းချမှု
0.15
0.69438
0.69373
အမြတ်
8.25 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#99274891
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69438
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၁၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.69373
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
8.25 USD
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၇:၅၃
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၂၂
ရောင်းချမှု
0.15
122.841
122.74
အမြတ်
10.84 USD
EURJPY
စာချုပ်
#99283544
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၂၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.841
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
122.74
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
10.84 USD
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၂၉:၂၇
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၄၄:၀၅
ရောင်းချမှု
0.15
0.65785
0.65877
အမြတ်
-15.30 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#99188999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၂၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.65785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၄၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.65877
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-15.30 USD
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၁၉
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.74997
1.7489
အမြတ်
8.96 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#99143889
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.74997
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.7489
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.96 USD
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၉:၅၇
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၃၃:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.51182
1.5129
အမြတ်
9.03 USD
EURCAD
စာချုပ်
#99144933
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၀၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.51182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၁၄:၃၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.5129
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
9.03 USD
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၅၀:၃၅
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၄၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.15
1.06036
1.06046
အမြတ်
-3.99 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#99086789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၆:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06036
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၄၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.06046
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-3.99 USD
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၀၁
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.15
0.94007
0.93957
အမြတ်
2.56 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#99003807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.94007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၃၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.93957
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
2.56 USD
၀၈.၀၂.၂၀၁၉ ၀၆:၃၈:၅၁
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၄၉:၁၈
ရောင်းချမှု
0.15
109.717
109.617
အမြတ်
12.18 USD
USDJPY
စာချုပ်
#94576338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၁၉ ၀၆:၃၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.717
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၄၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
109.617
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
12.18 USD
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၀:၅၈
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၅၇
ရောင်းချမှု
0.15
107.968
107.906
အမြတ်
5.46 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#98871576
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၅:၁၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၀၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
107.906
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
5.46 USD
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၀၁
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၅၆
ရောင်းချမှု
0.15
1.75845
1.75715
အမြတ်
11.48 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#98796711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၂၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.75845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.75715
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
11.48 USD
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၂၁
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.75983
1.7585
အမြတ်
11.85 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#98788578
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.75983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.7585
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
11.85 USD
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၂၈
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၅၁:၄၄
ရောင်းချမှု
0.15
1.0584
1.05795
အမြတ်
1.46 USD
AUDNZD
စာချုပ်
#98507789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0584
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၈:၅၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.05795
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၅၁
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.15
0.89025
0.8897
အမြတ်
3.13 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#98505816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.89025
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၇:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.8897
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
3.13 USD
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၅၆
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၀၀
ရောင်းချမှု
0.15
0.70179
0.7007
အမြတ်
14.85 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#98453404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၉:၅၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၁၅:၅၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.7007
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
14.85 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၆:၁၁
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၅၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.13925
1.13968
အမြတ်
-9.34 USD
EURCHF
စာချုပ်
#98262509
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.13925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၅.၂၀၁၉ ၀၂:၅၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.13968
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-9.34 USD
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၄၄:၀၆
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၃:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.74244
1.7435
အမြတ်
8.79 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#98258343
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၈:၄၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.7435
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.79 USD
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၄၅
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.74054
1.7416
အမြတ်
8.82 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#98195972
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၃၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74054
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.7416
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.82 USD
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၃၅
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၀၃:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.7413
1.74167
အမြတ်
1.12 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#98160711
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.7413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၄:၀၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.74167
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၁၁
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၄၅
ရောင်းချမှု
0.15
1.94075
1.93981
အမြတ်
6.38 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#98158230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၅၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94075
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.93981
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
6.38 USD
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၅၇
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၄၉:၅၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.94144
1.94044
အမြတ်
6.98 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#98156614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.94144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၁၀:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.94044
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
6.98 USD
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၂၉:၁၅
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၁၂
ရောင်းချမှု
0.15
1.73853
1.73754
အမြတ်
8.02 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#98143515
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.73853
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.73754
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.02 USD
၂၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၁၅
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.74134
1.73863
အမြတ်
-33.16 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#98118982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74134
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-30.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၄.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.73863
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-33.16 USD
၂၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၅၇
၂၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.35103
1.35128
အမြတ်
1.28 USD
USDCAD
စာချုပ်
#98093105
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35103
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၃:၀၅:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.35128
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
1.28 USD
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၅၂:၀၈
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၀၆:၅၃
ရောင်းချမှု
0.15
0.70376
0.70276
အမြတ်
13.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#97984767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၄:၅၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70376
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၁၉ ၀၇:၀၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.70276
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၄၈
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၂:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.94161
1.9428
အမြတ်
8.95 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#97827917
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၅၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.94161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၂:၃၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.9428
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.95 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၃
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.74088
1.74115
အမြတ်
0.03 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#97825695
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.74088
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၅၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.74115
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၂:၅၇
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.94212
1.94253
အမြတ်
1.13 USD
GBPNZD
စာချုပ်
#97825381
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.94212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၃၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.94253
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
1.13 USD