၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၂၂:၅၈
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
106.337
106.437
အမြတ်
12.59 USD
USDJPY
စာချုပ်
#111836740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၂၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
106.437
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
12.59 USD
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၈:၅၈
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၅၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.15
0.67202
0.67146
အမြတ်
6.90 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#111587144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၅၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.67146
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
6.90 USD
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၉:၂၁
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၅၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.15
106.389
106.352
အမြတ်
3.72 USD
USDJPY
စာချုပ်
#111570948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၅၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
106.352
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၂၁
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.15
1.10766
1.10666
အမြတ်
13.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#111187567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.10666
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၄၃
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.10872
1.10888
အမြတ်
-3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#111150230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.10888
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-3.90 USD
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၃၅:၃၇
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၂၃
ရောင်းချမှု
0.15
0.67641
0.67541
အမြတ်
13.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#110878318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၃၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.67541
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၆:၁၀
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
105.553
105.69
အမြတ်
17.94 USD
USDJPY
စာချုပ်
#110638973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
105.69
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
17.94 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၅၁
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၁၂
ရောင်းချမှု
0.15
106.347
106.247
အမြတ်
12.62 USD
USDJPY
စာချုပ်
#110146882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
106.247
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
12.62 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၃၆
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.15
129.274
129.174
အမြတ်
11.08 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#110092193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
129.174
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
11.08 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၀၈:၅၂
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.67753
0.6778
အမြတ်
2.55 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#109854102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၀၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.6778
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
2.55 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၃၇
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၄၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.15
0.67599
0.67686
အမြတ်
-14.55 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#109845702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၄၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.67686
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-14.55 USD
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၅၈
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.15
0.64092
0.64117
အမြတ်
-5.25 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#109719559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.64117
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-5.25 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၆:၂၃
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.15
0.67763
0.67682
အမြတ်
10.65 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#109450815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.67682
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
10.65 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၅၁
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၁၄
ရောင်းချမှု
0.15
105.96
105.93
အမြတ်
2.75 USD
USDJPY
စာချုပ်
#109343614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
105.93
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
2.75 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၂:၄၈
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.15
106.172
106.136
အမြတ်
3.59 USD
USDJPY
စာချုပ်
#109335869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
106.136
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
3.59 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၄၄
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.15
106.212
106.221
အမြတ်
-2.77 USD
USDJPY
စာချုပ်
#109329670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
106.221
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-2.77 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၁၈
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၂၇
ရောင်းချမှု
0.15
0.67727
0.67667
အမြတ်
7.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#109314575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67727
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
9.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၁၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.67667
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
7.50 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၀၃
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၀၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.1187
1.1177
အမြတ်
13.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#109072501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.1177
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၁:၅၉
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၄၆:၂၉
ရောင်းချမှု
0.15
1.11968
1.11868
အမြတ်
13.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#109030642
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11968
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11868
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၅၂
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၄:၂၄
ရောင်းချမှု
0.15
105.158
105.058
အမြတ်
12.78 USD
USDJPY
စာချုပ်
#109008604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
105.058
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
12.78 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၀၆
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၄၂
ရောင်းချမှု
0.15
105.279
105.225
အမြတ်
6.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#108996796
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.279
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၀၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
105.225
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
6.20 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၅၆:၄၆
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၀
ရောင်းချမှု
0.15
105.404
105.3
အမြတ်
13.31 USD
USDJPY
စာချုပ်
#108975628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.404
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
105.3
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.31 USD
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၀၉:၁၇
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၂၀:၄၀
ရောင်းချမှု
0.15
105.465
105.413
အမြတ်
5.90 USD
USDJPY
စာချုပ်
#108970191
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၀၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.465
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၂၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
105.413
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
5.90 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၁၄
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၁၆
ရောင်းချမှု
0.15
105.848
105.814
အမြတ်
3.32 USD
USDJPY
စာချုပ်
#108814288
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၃၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
105.814
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
3.32 USD
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၁၅:၅၃
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၃:၂၂
ရောင်းချမှု
0.15
105.98
105.88
အမြတ်
12.67 USD
USDJPY
စာချုပ်
#108795396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၁၅:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.98
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၀၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
105.88
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
12.67 USD
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၀၅
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၅၇
ရောင်းချမှု
0.15
106.055
105.927
အမြတ်
16.63 USD
USDJPY
စာချုပ်
#108576886
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၁၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
105.927
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
16.63 USD
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၃၆:၄၇
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၂၄
ရောင်းချမှု
0.15
0.64839
0.64739
အမြတ်
13.50 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#99856982
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၅.၂၀၁၉ ၁၃:၃၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64839
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၀၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.64739
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၇:၁၄
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.15
107.651
107.59
အမြတ်
7.00 USD
USDJPY
စာချုပ်
#103980971
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၉:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.651
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
107.59
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
7.00 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၅၈
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၁၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.65431
1.6533
အမြတ်
8.55 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#103794603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.65431
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.6533
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.55 USD
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၁၉:၂၇
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၀၁
ရောင်းချမှု
0.15
108.329
108.251
အမြတ်
9.31 USD
USDJPY
စာချုပ်
#103747187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၁၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
108.329
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၁၉ ၁၁:၀၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
108.251
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.31 USD
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၀၁
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.15
1.65736
1.65696
အမြတ်
1.58 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#103628524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.65736
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.65696
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
1.58 USD
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၄၀
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၃၉
ရောင်းချမှု
0.15
0.69936
0.69923
အမြတ်
0.45 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#103576575
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၄၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69936
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၅၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.69923
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
0.45 USD
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၀၅:၁၅
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၅၆:၃၂
ရောင်းချမှု
0.15
0.70006
0.69936
အမြတ်
9.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#103562721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၅:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.70006
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၅၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.69936
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.00 USD
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၁၅
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.15
1.30878
1.3077
အမြတ်
10.89 USD
USDCAD
စာချုပ်
#103419278
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၀၅:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30878
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.3077
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
10.89 USD
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၀၆:၃၆
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၂၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.49049
1.48982
အမြတ်
4.66 USD
EURCAD
စာချုပ်
#103363360
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၀၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.49049
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၂၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.48982
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
4.66 USD
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၄၇
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၄၆
ရောင်းချမှု
0.15
1.49198
1.49065
အမြတ်
12.21 USD
EURCAD
စာချုပ်
#103352538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.49198
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.49065
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
12.21 USD
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၀၁
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၀၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.49209
1.49233
အမြတ်
-5.74 USD
EURCAD
စာချုပ်
#103352570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.49209
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၁၉ ၁၆:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.49233
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-5.74 USD
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၂၂
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၅၆
ရောင်းချမှု
0.15
1.4929
1.4919
အမြတ်
8.44 USD
EURCAD
စာချုပ်
#103236508
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.4929
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၂၁:၁၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.4919
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.44 USD
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၁
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၃၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.49427
1.49396
အမြတ်
0.54 USD
EURCAD
စာချုပ်
#103211724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.49427
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၇:၁၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.49396
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
0.54 USD
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၃၃
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၂၆
ရောင်းချမှု
0.15
1.31551
1.31451
အမြတ်
9.91 USD
USDCAD
စာချုပ်
#103197027
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31551
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၁၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31451
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.91 USD
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၀၂:၅၂
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၀၀
ရောင်းချမှု
0.15
1.31673
1.31573
အမြတ်
9.90 USD
USDCAD
စာချုပ်
#103182248
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၀:၀၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31673
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၀၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31573
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.90 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၄
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၄
ရောင်းချမှု
0.15
1.31685
1.31656
အမြတ်
1.80 USD
USDCAD
စာချုပ်
#103049383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31656
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
1.80 USD
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၄
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၂၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.31685
1.31672
အမြတ်
-0.02 USD
USDCAD
စာချုပ်
#103048599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၁၅:၂၃:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31672
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၅၇
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၅:၂၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.31834
1.31734
အမြတ်
9.89 USD
USDCAD
စာချုပ်
#102869762
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.31834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.31734
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.89 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၃၇
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၅၆
ရောင်းချမှု
0.15
136.038
135.959
အမြတ်
8.02 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#102787372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၀၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
136.038
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၄:၂၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
135.959
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.02 USD
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၁၉:၃၈
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၃၉
ရောင်းချမှု
0.15
1.67322
1.67222
အမြတ်
8.38 USD
GBPCAD
စာချုပ်
#102735904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၁၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.67322
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၅၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.67222
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
8.38 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၃၂
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၃၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.32112
1.32012
အမြတ်
9.86 USD
USDCAD
စာချုပ်
#102551746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၁:၂၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၁၂:၅၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.32012
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.86 USD
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၄၇
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၄၄:၄၁
ရောင်းချမှု
0.15
1.32359
1.32259
အမြတ်
9.84 USD
USDCAD
စာချုပ်
#102510555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၁၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.32359
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၄၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.32259
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.84 USD
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၁၇
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၂:၂၉
ရောင်းချမှု
0.15
107.889
107.78
အမြတ်
13.67 USD
USDJPY
စာချုပ်
#100860805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
107.889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၃:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
107.78
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.67 USD
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၁၈
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၄၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.15
109.168
109.068
အမြတ်
12.25 USD
USDJPY
စာချုပ်
#99348614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၅.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
109.168
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၅.၂၀၁၉ ၀၇:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
109.068
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
12.25 USD