၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၇:၁၇
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၀၃
ရောင်းချမှု
0.15
0.68881
0.6879
အမြတ်
12.15 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#124450816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68881
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.6879
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
12.15 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၃၀
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၅၀
ရောင်းချမှု
0.15
75.854
75.807
အမြတ်
3.40 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#124449847
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
75.854
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
75.807
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
3.40 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၅:၀၂
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.15
0.68889
0.68875
အမြတ်
0.60 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#124449770
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၄၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.68875
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၅:၀၂
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၇:၂၂
ရောင်းချမှု
0.15
0.68889
0.68871
အမြတ်
1.20 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#124449601
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68889
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၃၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.68871
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
1.20 USD
၂၄.၀၉.၂၀၁၈ ၀၅:၂၁:၅၈
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၂:၃၄
ရောင်းချမှု
0.3
0.95959
0.96322
အမြတ်
-116.06 USD
USDCHF
စာချုပ်
#85159647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၁၈ ၀၅:၂၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.95959
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-113.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၂:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
0.96322
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-116.06 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၃၂
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၄:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.11598
1.11611
အမြတ်
0.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124288864
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11598
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11611
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
0.45 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၀၃
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.11467
1.1157
အမြတ်
13.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124280386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.1157
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.95 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၅၀
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.11287
1.1134
အမြတ်
6.45 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124251649
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11287
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၄၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.1134
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
6.45 USD
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၂၀
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၅၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.11248
1.11279
အမြတ်
-6.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124224015
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11248
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11279
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-6.15 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၂၅
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၀၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.11212
1.1111
အမြတ်
13.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124141457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.1111
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.80 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၄၆
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၂၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.11321
1.11285
အမြတ်
3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124117145
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11321
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11285
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
3.90 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၃၁
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၈
ရောင်းချမှု
0.15
0.68964
0.68941
အမြတ်
1.95 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#124111647
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68964
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.68941
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
1.95 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၂၈
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၄၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.11374
1.11352
အမြတ်
1.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124108276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11374
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11352
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၂၂:၃၁
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.11386
1.114
အမြတ်
0.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#124080811
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.114
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၉:၅၆
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၈:၁၅
ရောင်းချမှု
0.15
0.68972
0.68886
အမြတ်
11.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#124054256
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68972
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၅၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.68886
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
11.40 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၄၂
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.11231
1.11331
အမြတ်
13.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123996427
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11231
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11331
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၁၄
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.15
75.739
75.839
အမြတ်
10.68 USD
AUDJPY
စာချုပ်
#123947979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.739
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
13.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
75.839
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
10.68 USD
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၀၅
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၃၀
ရောင်းချမှု
0.15
1.11062
1.10962
အမြတ်
13.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123879738
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၀၃:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၃၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.10962
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၃၈
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၃၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.10987
1.1096
အမြတ်
2.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123817220
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10987
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.1096
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
2.55 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၀၃
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.15
1.11115
1.1101
အမြတ်
14.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123810519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11115
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.1101
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
14.25 USD
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၃၂
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၁၉
ရောင်းချမှု
0.15
1.11126
1.11105
အမြတ်
1.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123789281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၂၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11105
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
1.65 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၃၃
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၄၅:၅၅
ရောင်းချမှု
0.15
1.11225
1.1108
အမြတ်
20.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123748328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11225
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၂၃:၄၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.1108
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
20.25 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၀၄
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.15
1.11304
1.11249
အမြတ်
6.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123706028
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၃၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၁၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11249
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
6.75 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၃၄
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
1.11441
1.11322
အမြတ်
-19.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123699680
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၄၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.11441
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11322
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-19.35 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၂၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.15
1.11324
1.1128
အမြတ်
5.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123693108
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၄၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11324
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.1128
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
5.10 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၅၇
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.15
1.11467
1.11367
အမြတ်
13.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123687179
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11467
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11367
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၉:၁၁
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.15
108.263
108.392
အမြတ်
16.35 USD
USDJPY
စာချုပ်
#123671995
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၃၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.263
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
17.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
108.392
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
16.35 USD
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၀၀
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.15
108.146
108.167
အမြတ်
1.41 USD
USDJPY
စာချုပ်
#123669404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၀၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
108.146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.91 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
108.167
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
1.41 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၄၁
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.15
1.11589
1.11518
အမြတ်
9.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123424739
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11589
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11518
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
9.15 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၄၁
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၂၅
ရောင်းချမှု
0.15
1.1146
1.1136
အမြတ်
13.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123382663
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၃၀:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1146
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၀၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.1136
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၃၂
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.15
1.1151
1.11454
အမြတ်
6.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123380817
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၅၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11454
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
6.90 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၁၆
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၄:၂၈
ရောင်းချမှု
0.15
1.1166
1.11577
အမြတ်
10.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123372713
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၃၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.1166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၄၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11577
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
10.95 USD
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၅၂
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.11734
1.11708
အမြတ်
2.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#123287765
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.11734
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.11708
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
2.40 USD
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၃:၁၀
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၁၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.30273
1.30297
အမြတ်
-4.26 USD
USDCAD
စာချုပ်
#105980003
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၀၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.30273
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.30297
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-4.26 USD
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၂၂:၅၈
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.15
106.337
106.437
အမြတ်
12.59 USD
USDJPY
စာချုပ်
#111836740
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၇:၂၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
106.337
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၂၁:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
106.437
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
12.59 USD
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၈:၅၈
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၅၈:၅၀
ရောင်းချမှု
0.15
0.67202
0.67146
အမြတ်
6.90 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#111587144
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67202
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၅၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.67146
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
6.90 USD
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၉:၂၁
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၅၁:၅၇
ရောင်းချမှု
0.15
106.389
106.352
အမြတ်
3.72 USD
USDJPY
စာချုပ်
#111570948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၁၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.389
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၅၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
106.352
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
3.72 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၂၁
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၂၅
ရောင်းချမှု
0.15
1.10766
1.10666
အမြတ်
13.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#111187567
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10766
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.10666
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၄၃
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.15
1.10872
1.10888
အမြတ်
-3.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#111150230
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.10872
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၂၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
1.10888
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-3.90 USD
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၃၅:၃၇
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၂၃
ရောင်းချမှု
0.15
0.67641
0.67541
အမြတ်
13.50 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#110878318
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၃၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
15.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.67541
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
13.50 USD
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၆:၁၀
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.15
105.553
105.69
အမြတ်
17.94 USD
USDJPY
စာချုပ်
#110638973
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
105.553
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
19.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
105.69
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
17.94 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၅၁
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၁၂
ရောင်းချမှု
0.15
106.347
106.247
အမြတ်
12.62 USD
USDJPY
စာချုပ်
#110146882
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.347
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၆:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
106.247
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
12.62 USD
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၃၆
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၇:၀၅
ရောင်းချမှု
0.15
129.274
129.174
အမြတ်
11.08 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#110092193
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
129.274
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၂:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
129.174
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
11.08 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၀၈:၅၂
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၆:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.15
0.67753
0.6778
အမြတ်
2.55 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#109854102
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၀၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.67753
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၃၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.6778
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
2.55 USD
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၃၇
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၄၃:၁၃
ရောင်းချမှု
0.15
0.67599
0.67686
အမြတ်
-14.55 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#109845702
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67599
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၄၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.67686
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-14.55 USD
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၅၈
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၅၉
ရောင်းချမှု
0.15
0.64092
0.64117
အမြတ်
-5.25 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#109719559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.64092
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၃၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.64117
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-5.25 USD
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၆:၂၃
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၄၇
ရောင်းချမှု
0.15
0.67763
0.67682
အမြတ်
10.65 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#109450815
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.67763
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
12.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၁:၃၄:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
0.67682
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
10.65 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၅၁
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၁၄
ရောင်းချမှု
0.15
105.96
105.93
အမြတ်
2.75 USD
USDJPY
စာချုပ်
#109343614
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
105.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
105.93
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
2.75 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၂:၄၈
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၅:၄၂
ရောင်းချမှု
0.15
106.172
106.136
အမြတ်
3.59 USD
USDJPY
စာချုပ်
#109335869
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
106.136
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
3.59 USD
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၄၄
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၂၂
ရောင်းချမှု
0.15
106.212
106.221
အမြတ်
-2.77 USD
USDJPY
စာချုပ်
#109329670
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
106.212
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
106.221
ကော်မရှင်ခ
-1.50 USD
အမြတ်
-2.77 USD