၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၀၀
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၄၉:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.27121
1.27071
အမြတ်
1.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153984772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၄၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27071
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.47 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၀၀
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.87
126.94
အမြတ်
2.38 USD
EURJPY
စာချုပ်
#154046865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.94
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.38 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၆:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.818
126.888
အမြတ်
2.38 USD
EURJPY
စာချုပ်
#154042605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.888
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.38 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၄၈
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.636
126.706
အမြတ်
2.38 USD
EURJPY
စာချုပ်
#154007931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.706
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.38 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၁၈
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.616
126.686
အမြတ်
2.38 USD
EURJPY
စာချုပ်
#153996510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.686
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.38 USD
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၅၅:၄၁
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၇:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.526
126.596
အမြတ်
2.39 USD
EURJPY
စာချုပ်
#153452281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၅၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.526
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.596
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.39 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၅:၀၁
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.26988
1.26938
အမြတ်
1.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153803302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.26938
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.47 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၁
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၄၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.27007
1.26957
အမြတ်
1.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153802234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.26957
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.47 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၀
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.27123
1.27073
အမြတ်
1.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153437589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27073
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.47 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၂၀:၀၂
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.509
126.579
အမြတ်
2.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#153443555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.509
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.579
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.36 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၀
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၅၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.482
126.552
အမြတ်
2.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#153438918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.482
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၅၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.552
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.36 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၀၀
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.554
126.624
အမြတ်
2.35 USD
EURJPY
စာချုပ်
#153436356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.624
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၀၀
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.419
126.489
အမြတ်
2.35 USD
EURJPY
စာချုပ်
#153431696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.419
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.489
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၃၆
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.27662
1.27612
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153431931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27612
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၀၇
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.554
126.624
အမြတ်
2.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#152901953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.624
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.36 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၁၄
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.27844
1.27794
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153422974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27844
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27794
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၄
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.27925
1.27875
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153419171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27875
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၀၅
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.2805
1.28
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153406807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၀၀
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၀၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.27963
1.27913
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153382188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27913
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၀၄
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.28108
1.28058
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153365800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28058
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.27977
1.27927
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153346083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27977
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27927
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၀၅
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.27861
1.27811
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153330418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27811
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၀:၀၀
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.27865
1.27815
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153310581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27815
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၆:၁၆
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.2785
1.278
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153309444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.278
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၀၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.27797
1.27747
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153171987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27797
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27747
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၅၁
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.05
1.27772
1.27722
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153162080
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27722
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၁၆:၂၄
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၅၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.27818
1.27768
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152986112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၁၆:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27768
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၀၁
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၄၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.27845
1.27795
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152965393
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27845
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၁၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27795
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၃၀:၀၁
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.2783
1.2778
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152945584
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၃၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2783
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၅၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.2778
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၂၂
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၅:၂၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.27776
1.27726
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152945324
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27776
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27726
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၀၁
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.27832
1.27782
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152942918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27832
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27782
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၀:၀၂
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၀:၂၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.27954
1.27904
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152942323
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27954
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၂၀:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27904
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၂၇
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၀၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.28013
1.27963
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152941767
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၂၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28013
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27963
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၄၄
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.27956
1.27906
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152940153
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27956
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27906
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၃၈
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၄၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.28076
1.28026
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152938434
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28076
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28026
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၅:၀၀
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.28496
1.28446
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152852203
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28446
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၂၅:၀၀
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.59
126.66
အမြတ်
2.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#152672991
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.66
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.36 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၀၁
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၂၁:၅၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.28563
1.28513
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152726892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28563
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၂၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28513
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၀၁
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၄:၃၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.28588
1.28538
အမြတ်
1.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152726665
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28588
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28538
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.44 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၃၀
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.28771
1.28721
အမြတ်
1.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152722603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၇:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28771
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28721
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.44 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၁
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.29051
1.29001
အမြတ်
1.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152715643
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29051
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29001
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.44 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၁
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.29161
1.29111
အမြတ်
1.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152710260
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29161
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29111
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.44 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၀၆
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.29137
1.29087
အမြတ်
1.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152686492
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၁:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29137
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29087
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.44 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၀၉
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၀၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.29148
1.29098
အမြတ်
1.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152668459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29148
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29098
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.44 USD
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၃၉
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.53
126.6
အမြတ်
2.35 USD
EURJPY
စာချုပ်
#152671052
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၀၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.53
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.6
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၅:၅၈
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၈:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.484
126.554
အမြတ်
2.35 USD
EURJPY
စာချုပ်
#152667476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၀၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.554
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၀၀
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၉:၁၈
ရောင်းချမှု
0.05
1.29207
1.29157
အမြတ်
1.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#152645736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.29207
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.94 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၁၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.29157
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.44 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၅၅
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.383
126.453
အမြတ်
2.35 USD
EURJPY
စာချုပ်
#152662411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.383
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.453
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၁၅
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.124
126.194
အမြတ်
2.35 USD
EURJPY
စာချုပ်
#152658166
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.194
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၀၀
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၄၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.195
126.265
အမြတ်
2.34 USD
EURJPY
စာချုပ်
#152645896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.195
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.265
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.34 USD