၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၅၄
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.05
123.301
123.2
အမြတ်
3.81 USD
EURJPY
စာချုပ်
#141890479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
123.301
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
123.2
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.81 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၅၄
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၀၃
ရောင်းချမှု
0.05
123.453
123.377
အမြတ်
2.60 USD
EURJPY
စာချုပ်
#141883580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၃၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
123.453
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
123.377
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.60 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၅၉
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၁:၃၇
ရောင်းချမှု
0.05
123.557
123.45
အမြတ်
4.07 USD
EURJPY
စာချုပ်
#141862093
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၁၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
123.557
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၀:၀၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
123.45
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.07 USD
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၁၇:၀၅
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၄၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
123.518
123.67
အမြတ်
6.17 USD
EURJPY
စာချုပ်
#141828187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၁၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
123.518
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၄:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
123.67
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.17 USD
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၄၃
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၂၇
ရောင်းချမှု
0.05
122.556
122.4
အမြတ်
6.28 USD
EURJPY
စာချုပ်
#140957732
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
7.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၅၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
122.4
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
6.28 USD
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၃၈
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
122.504
122.6
အမြတ်
3.47 USD
EURJPY
စာချုပ်
#140895042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.504
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.47 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၅၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
122.6
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.47 USD
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၂၄
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
122.314
122.45
အမြတ်
5.35 USD
EURJPY
စာချုပ်
#140733645
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၅:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.314
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
122.45
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.35 USD
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၃:၀၀
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၂၇
ရောင်းချမှု
0.05
122.187
122.08
အမြတ်
4.01 USD
EURJPY
စာချုပ်
#140568390
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၂၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
122.187
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.01 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
122.08
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.01 USD
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၄၇
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၄၈:၃၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
122.299
122.402
အမြတ်
3.80 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137194359
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
122.299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၄၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
122.402
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.80 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၃၈
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
120.748
120.82
အမြတ်
2.37 USD
EURJPY
စာချုပ်
#140161025
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.37 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.82
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.37 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၂၁
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
120.672
120.695
အမြတ်
0.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#140156913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.672
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.695
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၄၂
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
120.57
120.65
အမြတ်
2.74 USD
EURJPY
စာချုပ်
#140115363
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၂၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.65
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.74 USD
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၂:၃၁
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၄:၁၂
ရောင်းချမှု
0.05
120.665
120.595
အမြတ်
2.27 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139376396
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.665
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၃၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.595
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.27 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၀၉
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၂၂:၁၇
ရောင်းချမှု
0.05
121.244
121.19
အမြတ်
1.51 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139869073
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.51 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၂၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.19
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.51 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၁၁
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၂၂
ရောင်းချမှု
0.05
0.69424
0.69398
အမြတ်
0.80 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#139864900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.69424
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.69398
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.80 USD
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၇
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.36131
1.36191
အမြတ်
1.70 USD
USDCAD
စာချုပ်
#139840259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36131
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.36191
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.70 USD
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၃၈
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၃၉
ရောင်းချမှု
0.05
121.385
121.34
အမြတ်
1.09 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139500411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၁၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.385
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.34
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.09 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၃၉
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
121.319
121.45
အမြတ်
5.08 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139271786
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
121.319
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၀၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.45
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.08 USD
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၃၄
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၄၈
ရောင်းချမှု
0.05
120.882
120.802
အမြတ်
2.71 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139312986
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၃၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.882
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.802
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.71 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၂၀
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
120.755
120.814
အမြတ်
1.74 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139161795
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.755
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.814
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
1.74 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၅၂
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.69122
0.6924
အမြတ်
5.40 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#139159117
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69122
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.6924
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
5.40 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၉:၀၁
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၀၃:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
120.89
120.86
အမြတ်
0.40 USD
EURJPY
စာချုပ်
#139081362
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.89
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၀၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.86
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၈
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
121.139
121.25
အမြတ်
4.14 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138944830
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
121.139
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.25
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.14 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၁၄
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.05
0.68787
0.68895
အမြတ်
4.90 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#138937284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.68787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
0.68895
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.90 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၁၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၄၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.36575
1.36552
အမြတ်
0.34 USD
USDCAD
စာချုပ်
#138937501
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36575
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.36552
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.34 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၀၇
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
120.701
120.663
အမြတ်
0.76 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138963910
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.701
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.663
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.76 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၀
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၅၅
ရောင်းချမှု
0.05
120.843
120.75
အမြတ်
3.32 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138961634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.843
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၂:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.75
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.32 USD
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၉:၄၁
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၅:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.05
121.045
121.125
အမြတ်
2.71 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138933909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၅၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
121.045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.125
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.71 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၄၈
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
120.983
121.1
အမြတ်
4.45 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138400026
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.983
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.1
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.45 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၄၉
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
120.923
120.947
အမြတ်
0.12 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138386479
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၅၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.923
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.947
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၀၄
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၅:၂၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
120.802
120.95
အမြတ်
5.90 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138355599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၅၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.802
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.95
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.90 USD
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၈:၂၃
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.05
120.547
120.65
အမြတ်
3.81 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138314127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.547
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.65
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.81 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၅၆
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၉:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
120.413
120.51
အမြတ်
3.54 USD
EURJPY
စာချုပ်
#138282964
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
120.413
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.51
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.54 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၄၁
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၆:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
0.69113
0.692
အမြတ်
7.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#138102017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.69113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၉:၄၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.692
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.70 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၄၄
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၇
ရောင်းချမှု
0.1
1.35549
1.35527
အမြတ်
0.62 USD
USDCAD
စာချုပ်
#138101819
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35549
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.35527
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.62 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၀၁
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၅၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.35769
1.3565
အမြတ်
7.77 USD
USDCAD
စာချုပ်
#138096371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35769
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၅၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.3565
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
7.77 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၁၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.35744
1.3585
အမြတ်
3.40 USD
USDCAD
စာချုပ်
#138025846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35744
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3585
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.40 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၄၃
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၈:၁၈
ရောင်းချမှု
0.1
1.35696
1.35681
အမြတ်
0.11 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137956130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35696
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.35681
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၃:၅၄
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.1
0.68475
0.68458
အမြတ်
0.70 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#137957186
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.68475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
0.68458
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၂၃:၂၁
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.35826
1.3593
အမြတ်
3.33 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137956300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၂၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.35826
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.3593
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
3.33 USD
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၉:၂၀
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၇:၄၄
ရောင်းချမှု
0.1
1.35746
1.357
အမြတ်
2.39 USD
USDCAD
စာချုပ်
#137955806
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၀၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.357
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.39 USD
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၈
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၃၄
ရောင်းချမှု
0.1
120.576
120.504
အမြတ်
4.70 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137814004
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
120.504
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
4.70 USD
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၅:၁၆
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.05
120.456
120.506
အမြတ်
-3.33 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137667626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.456
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၄၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.506
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-3.33 USD
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၀:၅၃
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၃၆
ရောင်းချမှု
0.05
120.576
120.47
အမြတ်
3.95 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137488611
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၀:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
120.576
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
120.47
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.95 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၄၆
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
121.304
121.2
အမြတ်
3.87 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137412043
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၅၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.304
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.2
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.87 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၁၄
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
121.531
121.4
အမြတ်
5.12 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137389897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၅၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.531
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.4
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
5.12 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၀၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၄၀
ရောင်းချမှု
0.05
121.528
121.4
အမြတ်
4.98 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137372637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၀:၀၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.4
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.98 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၀၉:၀၈
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၀:၂၀
ရောင်းချမှု
0.05
121.493
121.461
အမြတ်
0.50 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137368818
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၀၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.493
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.461
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၁၁
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၀၇:၅၅
ရောင်းချမှု
0.05
121.542
121.443
အမြတ်
3.63 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137368346
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၀၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.542
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၀၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.443
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
3.63 USD
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၆:၁၉
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၄၆:၄၁
ရောင်းချမှု
0.05
121.671
121.55
အမြတ်
4.66 USD
EURJPY
စာချုပ်
#137362428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၃၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
121.671
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၄၆:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
121.55
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.66 USD