၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၃၁
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၃၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.17396
1.17295
အမြတ်
4.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158552103
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၂:၅၈:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၃.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.17295
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.55 USD
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၅၂
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.17762
1.1766
အမြတ်
4.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158493367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၀၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.17762
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၃.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.1766
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
4.60 USD
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၃၃
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၄၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.18962
1.18935
အမြတ်
0.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#158264049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.18962
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၃.၂၀၂၁ ၁၀:၅၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.18935
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
0.85 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၀
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၅၃:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.22243
1.22293
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157226948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22243
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၅၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.22293
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၁
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.22327
1.22377
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157219669
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22327
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.22377
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၄၇
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၃၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.22309
1.22359
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157186332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22309
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.22359
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၁၈
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.22271
1.22321
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157173966
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.22321
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၀
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.22288
1.22338
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157169754
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၂:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22288
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၀၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.22338
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၀
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.22001
1.22051
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157161300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.22001
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.22051
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၅၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21787
1.21837
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157155854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၈:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21787
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21837
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၅၅:၀၀
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21703
1.21753
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157125925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၃:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21703
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21753
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၃၁:၅၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21562
1.21612
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157107743
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21562
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၃၁:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21612
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၁
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21636
1.21686
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157101383
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21686
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၄၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21677
1.21727
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157099874
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၁၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21727
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.2166
1.2171
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157060081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2166
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.2171
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၀၂
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21735
1.21785
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157052127
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21735
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၄၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21785
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၀:၀၁
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၁:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21685
1.21735
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157050960
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21685
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၃:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21735
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၀
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၂:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21668
1.21718
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#157046782
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21668
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21718
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၃၆
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၈:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21648
1.21665
အမြတ်
0.70 USD
EURUSD
စာချုပ်
#156852243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21648
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၂၀:၅၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21665
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
0.70 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၀၅
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၄၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21484
1.21534
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#156848353
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21484
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21534
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၀:၀၃
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21386
1.21436
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#156840559
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၂၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21436
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21434
1.21484
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#156745178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21434
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၀၅:၃၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21484
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၁၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21355
1.21405
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#156713981
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21355
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၀၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21405
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၁
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21299
1.21349
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#156703354
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21299
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21349
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၂၁:၁၆
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.2132
1.2137
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#156373141
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၂.၂၀၂၁ ၀၀:၂၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2132
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.2137
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၀
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၃၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21387
1.21437
အမြတ်
4.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#156359049
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21437
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
4.00 USD
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၀၀
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၄၉:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.27121
1.27071
အမြတ်
1.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153984772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27121
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၄၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27071
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.47 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၀၀
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.87
126.94
အမြတ်
2.38 USD
EURJPY
စာချုပ်
#154046865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၄၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.94
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.38 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၆:၃၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.818
126.888
အမြတ်
2.38 USD
EURJPY
စာချုပ်
#154042605
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.818
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.888
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.38 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၄၈
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.636
126.706
အမြတ်
2.38 USD
EURJPY
စာချုပ်
#154007931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.636
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၅၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.706
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.38 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၁၈
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၀၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.616
126.686
အမြတ်
2.38 USD
EURJPY
စာချုပ်
#153996510
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.616
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၂၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.686
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.38 USD
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၅၅:၄၁
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၇:၂၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.526
126.596
အမြတ်
2.39 USD
EURJPY
စာချုပ်
#153452281
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၅၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.526
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၁၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.596
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.39 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၅:၀၁
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.26988
1.26938
အမြတ်
1.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153803302
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.26988
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.26938
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.47 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၁
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၄၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.27007
1.26957
အမြတ်
1.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153802234
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27007
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.26957
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.47 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၀
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၀:၀၄
ရောင်းချမှု
0.05
1.27123
1.27073
အမြတ်
1.47 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153437589
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27123
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27073
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.47 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၂၀:၀၂
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၇:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.509
126.579
အမြတ်
2.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#153443555
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.509
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.579
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.36 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၀
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၅၇:၂၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.482
126.552
အမြတ်
2.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#153438918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.482
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၅၇:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.552
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.36 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၀၀
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၄၉
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.554
126.624
အမြတ်
2.35 USD
EURJPY
စာချုပ်
#153436356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.624
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၀၀
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၃၆
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.419
126.489
အမြတ်
2.35 USD
EURJPY
စာချုပ်
#153431696
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.419
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.489
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.35 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၃၆
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.27662
1.27612
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153431931
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၀:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27662
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27612
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၀၇
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
0.05
126.554
126.624
အမြတ်
2.36 USD
EURJPY
စာချုပ်
#152901953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
126.554
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
126.624
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
2.36 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၁၄
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၄၉
ရောင်းချမှု
0.05
1.27844
1.27794
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153422974
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27844
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27794
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၄
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၀၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.27925
1.27875
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153419171
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27925
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27875
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၀၅
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၅၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.2805
1.28
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153406807
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2805
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၀၀
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၀၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.27963
1.27913
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153382188
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27963
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27913
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၀၄
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၄၇
ရောင်းချမှု
0.05
1.28108
1.28058
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153365800
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.28108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.28058
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၀၁
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၀၆
ရောင်းချမှု
0.05
1.27977
1.27927
အမြတ်
1.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153346083
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27977
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၅၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27927
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.45 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၀၅
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၃၂
ရောင်းချမှု
0.05
1.27861
1.27811
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153330418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27861
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27811
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၀:၀၀
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.05
1.27865
1.27815
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153310581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.27865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.27815
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၆:၁၆
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1.2785
1.278
အမြတ်
1.46 USD
USDCAD
စာချုပ်
#153309444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၀၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2785
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၂.၂၀၂၀ ၁၃:၁၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.278
ကော်မရှင်ခ
-0.50 USD
အမြတ်
1.46 USD