၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၀၇
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၁၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
1
114.203
114.444
အမြတ်
198.36 USD
USDJPY
စာချုပ်
#164550737
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
114.203
လဲလှယ်ခြင်း
-2.22 USD
စုစုပေါင်း
210.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၁၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
114.444
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
198.36 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၁၈
ရောင်းချမှု
1
1.56
1.55676
အမြတ်
222.18 USD
EURAUD
စာချုပ်
#164556466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.56
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
242.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.55676
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
222.18 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၇:၀၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၅၈
ရောင်းချမှု
1
0.74556
0.74348
အမြတ်
206.11 USD
CADCHF
စာချုပ်
#164544597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၄၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.74556
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
226.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.74348
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
206.11 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၂၆
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၂၂
ရောင်းချမှု
1
1.56019
1.56201
အမြတ်
-155.70 USD
EURAUD
စာချုပ်
#164550481
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.56019
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-135.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1.56201
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-155.70 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.5
1.27104
1.27146
အမြတ်
12.84 USD
GBPCHF
စာချုပ်
#164549628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27104
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.27146
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
12.84 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၇
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.3
113.697
114.256
အမြတ်
-153.57 USD
USDJPY
စာချုပ်
#164419048
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.697
လဲလှယ်ခြင်း
-3.79 USD
စုစုပေါင်း
-146.78 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
114.256
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-153.57 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၀:၁၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.3
113.895
114.256
အမြတ်
-100.31 USD
USDJPY
စာချုပ်
#164449626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.895
လဲလှယ်ခြင်း
-2.52 USD
စုစုပေါင်း
-94.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
114.256
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-100.31 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၄၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.5
114.096
114.256
အမြတ်
-75.02 USD
USDJPY
စာချုပ်
#164541751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.096
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-70.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
114.256
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-75.02 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၂၈
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၂၃
ရောင်းချမှု
0.5
0.84452
0.84309
အမြတ်
88.88 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164543473
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.84452
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
98.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.84309
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
88.88 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၄၈
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၁၄
ရောင်းချမှု
1
157.158
157.343
အမြတ်
-182.22 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#164539081
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-162.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
157.343
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-182.22 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၅၃
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၁၄
ရောင်းချမှု
0.1
157.27
157.343
အမြတ်
-8.40 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#164533592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.27
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
157.343
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
-8.40 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၃၉
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၇
ရောင်းချမှု
0.3
114.36
114.035
အမြတ်
79.98 USD
USDJPY
စာချုပ်
#164460524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.36
လဲလှယ်ခြင်း
-2.52 USD
စုစုပေါင်း
85.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
114.035
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
79.98 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၄၄
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၄
ရောင်းချမှု
0.3
114.303
114.036
အမြတ်
64.72 USD
USDJPY
စာချုပ်
#164462747
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.303
လဲလှယ်ခြင်း
-2.52 USD
စုစုပေါင်း
70.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
114.036
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
64.72 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၅၈
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၁
ရောင်းချမှု
0.5
114.254
114.039
အမြတ်
87.17 USD
USDJPY
စာချုပ်
#164501235
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.254
လဲလှယ်ခြင်း
-2.10 USD
စုစုပေါင်း
94.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
114.039
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
87.17 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၅၉
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၅၈
ရောင်းချမှု
0.5
114.316
114.036
အမြတ်
115.67 USD
USDJPY
စာချုပ်
#164505664
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
114.316
လဲလှယ်ခြင်း
-2.10 USD
စုစုပေါင်း
122.77 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
114.036
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
115.67 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၃၆
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၀:၃၂
ဝယ်ယူမှု
1
0.8459
0.8455
အမြတ်
-75.11 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164527705
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8459
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-55.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.8455
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-75.11 USD
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၄၀
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
1
0.84605
0.84552
အမြတ်
-93.00 USD
EURGBP
စာချုပ်
#164534428
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၅၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.84605
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-73.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.84552
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-93.00 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၅၁
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၂၉
ရောင်းချမှု
0.5
157.026
157.203
အမြတ်
-90.44 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#164500065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.026
လဲလှယ်ခြင်း
-2.89 USD
စုစုပေါင်း
-77.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၂၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
157.203
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-90.44 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၁၇
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၂၂
ဝယ်ယူမှု
3
1.23981
1.23758
အမြတ်
-570.57 USD
USDCAD
စာချုပ်
#164509202
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23981
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-540.57 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.23758
ကော်မရှင်ခ
-30.00 USD
အမြတ်
-570.57 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၅၆
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.4
1.2397
1.23803
အမြတ်
-57.96 USD
USDCAD
စာချုပ်
#164503022
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၁၉:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-53.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.23803
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
-57.96 USD
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၅၈
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၄၂
ဝယ်ယူမှု
0.4
1.23935
1.23803
အမြတ်
-46.65 USD
USDCAD
စာချုပ်
#164503458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.23935
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-42.65 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.4
ပြင်ပ
1.23803
ကော်မရှင်ခ
-4.00 USD
အမြတ်
-46.65 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၂၃
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.15
156.986
157.146
အမြတ်
-24.85 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#164463741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
156.986
လဲလှယ်ခြင်း
-0.87 USD
စုစုပေါင်း
-20.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
157.146
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-24.85 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၂၃
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၁
ရောင်းချမှု
0.5
157.247
157.146
အမြတ်
31.24 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#164472414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၄၈:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.247
လဲလှယ်ခြင်း
-2.89 USD
စုစုပေါင်း
44.13 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
157.146
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
31.24 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၂၆
ရောင်းချမှု
0.35
157.162
157.141
အမြတ်
-2.60 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#164463017
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.162
လဲလှယ်ခြင်း
-2.02 USD
စုစုပေါင်း
6.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
157.141
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-2.60 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၀၇
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၂၆
ရောင်းချမှု
0.3
157.055
157.141
အမြတ်
-30.27 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#164471327
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.055
လဲလှယ်ခြင်း
-1.73 USD
စုစုပေါင်း
-22.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
157.141
ကော်မရှင်ခ
-6.00 USD
အမြတ်
-30.27 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၂၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၁၃
ရောင်းချမှု
0.15
156.986
157.272
အမြတ်
-40.52 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#164460483
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
156.986
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၈:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
ပြင်ပ
157.272
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-40.52 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၄၈
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၅၇
ရောင်းချမှု
0.35
157.261
157.265
အမြတ်
-8.22 USD
GBPJPY
စာချုပ်
#164463637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၃:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.261
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
ပြင်ပ
157.265
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-8.22 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၃၂
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.5
0.92249
0.92402
အမြတ်
-87.79 USD
USDCHF
စာချုပ်
#164458411
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၁၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-82.79 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.92402
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-87.79 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၄၃
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၄:၄၂
ရောင်းချမှု
0.5
0.92332
0.92402
အမြတ်
-42.88 USD
USDCHF
စာချုပ်
#164460453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၂၉:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92332
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-37.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၄၄:၄၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
0.92402
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-42.88 USD
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၁၈
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.3
1.37026
1.37333
အမြတ်
89.10 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164455963
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.37026
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
92.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
1.37333
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
89.10 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၁
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၀၁
ရောင်းချမှု
0.7
113.448
113.633
အမြတ်
-120.96 USD
USDJPY
စာချုပ်
#164422120
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-113.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.7
ပြင်ပ
113.633
ကော်မရှင်ခ
-7.00 USD
အမြတ်
-120.96 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၁၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၀၁
ရောင်းချမှု
0.3
113.583
113.633
အမြတ်
-16.20 USD
USDJPY
စာချုပ်
#164419042
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၂၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
113.583
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
ပြင်ပ
113.633
ကော်မရှင်ခ
-3.00 USD
အမြတ်
-16.20 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၄
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၂၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.43666
1.43468
အမြတ်
70.02 USD
EURCAD
စာချုပ်
#164432392
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.43666
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
80.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.43468
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
70.02 USD
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၉
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၄၆
ရောင်းချမှု
0.5
1.84873
1.85197
အမြတ်
-130.04 USD
GBPAUD
စာချုပ်
#164424763
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.84873
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-120.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၀၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.85197
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-130.04 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၆
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၃၃
ဝယ်ယူမှု
2
1.15654
1.1598
အမြတ်
598.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164398187
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15654
လဲလှယ်ခြင်း
-33.70 USD
စုစုပေါင်း
652.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.1598
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
598.30 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၅
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၁၉
ဝယ်ယူမှု
2
1.15652
1.15978
အမြတ်
598.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164398890
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15652
လဲလှယ်ခြင်း
-33.70 USD
စုစုပေါင်း
652.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.15978
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
598.30 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၁၀
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၁၆
ဝယ်ယူမှု
2
1.15591
1.15973
အမြတ်
710.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164398967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15591
လဲလှယ်ခြင်း
-33.70 USD
စုစုပေါင်း
764.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.15973
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
710.30 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၅၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၁၁
ဝယ်ယူမှု
2
1.15607
1.15972
အမြတ်
676.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164399078
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.15607
လဲလှယ်ခြင်း
-33.70 USD
စုစုပေါင်း
730.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.15972
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
676.30 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၁၃
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၀၆
ဝယ်ယူမှု
2
1.1565
1.15973
အမြတ်
592.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#164398924
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.1565
လဲလှယ်ခြင်း
-33.70 USD
စုစုပေါင်း
646.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.15973
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
592.30 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၇
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၀၃
ဝယ်ယူမှု
3
1.36305
1.3668
အမြတ်
1 044.35 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164399710
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36305
လဲလှယ်ခြင်း
-50.65 USD
စုစုပေါင်း
1 125.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
1.3668
ကော်မရှင်ခ
-30.00 USD
အမြတ်
1 044.35 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၃၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၂
ဝယ်ယူမှု
2
1.36318
1.36315
အမြတ်
-26.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164397014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.36318
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.36315
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-26.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၂၀
ရောင်းချမှု
2
1.36136
1.36303
အမြတ်
-354.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164396084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36136
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-334.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.36303
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-354.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၂၅
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၇
ရောင်းချမှု
2
1.36012
1.3631
အမြတ်
-616.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164394470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.36012
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-596.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.3631
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-616.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၄
ရောင်းချမှု
2
1.35905
1.36305
အမြတ်
-820.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164394552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၄၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35905
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-800.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.36305
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-820.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၀၄
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၁
ရောင်းချမှု
2
1.35967
1.36305
အမြတ်
-696.00 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164394685
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35967
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-676.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
1.36305
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
-696.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၄၂
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၂၆
ရောင်းချမှု
0.1
1765.02
1764.53
အမြတ်
2.90 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#164393518
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1765.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1764.53
ကော်မရှင်ခ
-2.00 USD
အမြတ်
2.90 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၃၇
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၂၇
ရောင်းချမှု
1
0.92848
0.92887
အမြတ်
-51.99 USD
USDCHF
စာချုပ်
#164383863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.92848
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-41.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.92887
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-51.99 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၃:၂၈
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1
0.73555
0.73471
အမြတ်
-94.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#164389985
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၅၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73555
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-84.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.73471
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-94.00 USD
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၂၁
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၁
ဝယ်ယူမှု
1
0.73528
0.73472
အမြတ်
-66.00 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#164389397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.73528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-56.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
0.73472
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-66.00 USD
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၇:၁၉
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၂၁
ရောင်းချမှု
0.5
1.3608
1.36412
အမြတ်
-173.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#164324154
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၄၇:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.3608
လဲလှယ်ခြင်း
-2.14 USD
စုစုပေါင်း
-166.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၃:၁၄:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
1.36412
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
-173.14 USD