၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၁
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၀၀
ရောင်းချမှု
0.06
1.22157
1.21886
အမြတ်
15.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160264772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.22157
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
16.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21886
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
15.66 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၀၁
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၁
ရောင်းချမှု
0.06
1.21793
1.2155
အမြတ်
13.99 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160179112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21793
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
14.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.2155
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
13.99 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၀၁
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၀၁
ရောင်းချမှု
0.04
1.21788
1.21586
အမြတ်
7.69 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160178958
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.21788
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
8.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21586
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
7.69 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၁:၃၉
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21116
1.21412
အမြတ်
5.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160163761
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၁:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21412
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
5.72 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21278
1.21402
အမြတ်
2.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160152719
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21278
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
2.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21402
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
2.16 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2132
1.21404
အမြတ်
1.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160151010
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2132
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
1.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21404
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
1.36 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၂၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
2.1
1.21072
1.21277
အမြတ်
409.50 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160165207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၇:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21072
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
430.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.1
ပြင်ပ
1.21277
ကော်မရှင်ခ
-21.00 USD
အမြတ်
409.50 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၁၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21151
1.21068
အမြတ်
-3.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160159686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21068
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-3.72 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၀၇
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21126
1.21067
အမြတ်
-2.76 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160162967
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21126
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21067
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.76 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21079
1.21066
အမြတ်
-0.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160164444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21066
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-0.92 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၃:၀၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21196
1.2106
အမြတ်
-6.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160155854
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21196
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-5.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.2106
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-6.07 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၀၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21314
1.2106
အမြတ်
-10.79 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160151372
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21314
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-10.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.2106
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-10.79 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၁၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21317
1.21053
အမြတ်
-5.60 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160150988
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21317
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-5.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.60 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၅၃:၁၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21219
1.21054
အမြတ်
-18.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160154892
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21219
လဲလှယ်ခြင်း
-0.58 USD
စုစုပေါင်း
-16.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-18.08 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၂၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.21187
1.21054
အမြတ်
-14.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160155814
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21187
လဲလှယ်ခြင်း
-0.58 USD
စုစုပေါင်း
-13.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-1.00 USD
အမြတ်
-14.88 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21319
1.21054
အမြတ်
-5.62 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160151084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21319
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-5.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.62 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21249
1.21054
အမြတ်
-12.65 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160153896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21249
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
-11.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-12.65 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၈
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21185
1.21054
အမြတ်
-8.46 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160159532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21185
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-8.46 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21111
1.21054
အမြတ်
-4.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160163907
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-4.02 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.21151
1.21054
အမြတ်
-14.98 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160159707
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.58 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-14.98 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၅၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၇
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.21086
1.21054
အမြတ်
-5.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160164386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21086
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-5.88 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၃
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21319
1.21053
အမြတ်
-5.64 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160150999
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21319
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-5.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.64 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21319
1.21053
အမြတ်
-11.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160151054
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21319
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-10.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-11.27 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၂၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21311
1.21053
အမြတ်
-10.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160151271
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21311
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-10.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-10.95 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၃
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၂
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21315
1.21053
အမြတ်
-5.56 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160151021
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21315
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-5.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-5.56 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၇
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21276
1.21053
အမြတ်
-14.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160152709
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21276
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
-13.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-14.33 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21263
1.21052
အမြတ်
-9.07 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160153724
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21263
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-8.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21052
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-9.07 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.2131
1.21053
အမြတ်
-16.37 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160151341
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2131
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
-15.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-16.37 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၅၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21239
1.21053
အမြတ်
-4.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160153835
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21239
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-3.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-4.04 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၅၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၀
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.21238
1.21052
အမြတ်
-16.14 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160153824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21238
လဲလှယ်ခြင်း
-0.46 USD
စုစုပေါင်း
-14.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.21052
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-16.14 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၂၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.212
1.21053
အမြတ်
-6.51 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160155715
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၃၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.212
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-5.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-6.51 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21185
1.21053
အမြတ်
-8.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160159540
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21185
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-7.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-8.52 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21253
1.21053
အမြတ်
-12.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160153916
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21253
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
-12.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-12.95 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၅၃:၁၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21219
1.21053
အမြတ်
-7.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160154900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၅၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21219
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-6.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-7.27 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၀၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.2113
1.21053
အမြတ်
-3.48 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160163397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2113
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-3.48 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၁:၃၈
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21116
1.21053
အမြတ်
-2.92 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160163746
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21116
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-2.92 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21151
1.21053
အမြတ်
-2.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160159698
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၃:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21151
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.96 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-2.16 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၁၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.12
1.21124
1.21053
အမြတ်
-9.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160163478
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21124
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-8.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-1.20 USD
အမြတ်
-9.72 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၅၉
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.2108
1.21053
အမြတ်
-0.74 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160164404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2108
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-0.74 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၇
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21111
1.21053
အမြတ်
-4.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160163894
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၁၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21111
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-3.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-4.08 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.14
1.21054
1.21053
အမြတ်
-1.54 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160164900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21054
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-1.40 USD
အမြတ်
-1.54 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21079
1.21053
အမြတ်
-1.44 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160164424
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၄၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-1.44 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၀၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.08
1.21079
1.21053
အမြတ်
-2.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160164741
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21079
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.80 USD
အမြတ်
-2.88 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၀၁
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၆
ဝယ်ယူမှု
0.06
1.21511
1.21053
အမြတ်
-28.43 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160147258
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21511
လဲလှယ်ခြင်း
-0.35 USD
စုစုပေါင်း
-27.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.60 USD
အမြတ်
-28.43 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၄၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21442
1.21054
အမြတ်
-8.08 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160148417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21442
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-7.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-8.08 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၂၄
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21404
1.21054
အမြတ်
-14.63 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160148846
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21404
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-14.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-14.63 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၀၂
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21493
1.21053
အမြတ်
-18.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160147482
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21493
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-17.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21053
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-18.23 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၀၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၅
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21414
1.21054
အမြတ်
-7.52 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160148686
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21414
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-7.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.52 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၂၆
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၄
ဝယ်ယူမှု
0.02
1.21406
1.21054
အမြတ်
-7.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160148881
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21406
လဲလှယ်ခြင်း
-0.12 USD
စုစုပေါင်း
-7.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-0.20 USD
အမြတ်
-7.36 USD
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၃၅
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.04
1.21385
1.21054
အမြတ်
-13.87 USD
EURUSD
စာချုပ်
#160149110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21385
လဲလှယ်ခြင်း
-0.23 USD
စုစုပေါင်း
-13.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၅၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
1.21054
ကော်မရှင်ခ
-0.40 USD
အမြတ်
-13.87 USD