សង្ខេប

2079.54
លក់
1682
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
2096.36
ទិញ
-48.91
គិតជាពិន្ទុ
-2.30%
គិតជាភាគរយ
83.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.9%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

10:00 – 17:00
ចន្ទ
10:00 – 17:00
អង្គារ
10:00 – 17:00
ពុធ
10:00 – 17:00
ព្រហស្បតិ៍
10:00 – 17:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
គ្មានការជួញដូរ
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Palladium VS US Dollar
ឈ្មោះ​ពេញ
លោហៈ
ប្រភេទ
USD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:1
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
100.00 XPD
ទំហំ 1 lot
0,01 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
100 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
0,01 lots
ជំហានបរិមាណ
1.00 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-13,826 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-9,336 ពិន្ទុ
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី