សង្ខេប

6672.9
លក់
40
គម្លាតថ្លៃទិញលក់
6676.9
ទិញ
43.6
គិតជាពិន្ទុ
0.66%
គិតជាភាគរយ
60.0%
អារម្មណ៍ទីផ្សារ
0.23%
បម្រែបម្រួល

វគ្គជួញដូរ

01:50 – 08:30 | 09:10 – 23:00
ចន្ទ
01:50 – 08:30 | 09:10 – 23:00
អង្គារ
01:50 – 08:30 | 09:10 – 23:00
ពុធ
01:50 – 08:30 | 09:10 – 23:00
ព្រហស្បតិ៍
01:50 – 08:30 | 09:10 – 23:00
សុក្រ
គ្មានការជួញដូរ
សៅរ៍
23:50 – 24:00
អាទិត្យ

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

Australia 200 Index
ឈ្មោះ​ពេញ
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន
ប្រភេទ
AUD
កំណត់ថ្លៃរូបិយប័ណ្ណ
1:1
អានុភាពនៃឧបករណ៍
100%
ភាគរយរឹមការដាក់ប្រាក់
1.00 ASX200
ទំហំ 1 lot
1 lots
ទំហំកម្រិតអប្បបរមា
50 lots
ទំហំកម្រិតអតិបរមា
1 lots
ជំហានបរិមាណ
0.01 USD
តម្លៃនៃពិន្ទុ
-3.536919%
តម្លៃ Swap បញ្ជាទិញ
-3.656814%
តម្លៃ Swap បញ្ជាលក់
ពុធ
ថ្លៃឆ្លងយប់គុណជាបី