Chế độ demo
BTCUSD
7525.10
Báo giá
-19.27%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
45.34
Báo giá
-28.21%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.22654
Báo giá
-26.83%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.78
Báo giá
-18.55%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01959
Báo giá
-3.83%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.7158
Báo giá
-24.27%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2371
Báo giá
-21.57%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00599
Báo giá
-11.26%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
146.43
Báo giá
-22.59%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.7161
Báo giá
-27.93%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3930
Báo giá
-5.98%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2272
Báo giá
-17.80%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00114
Báo giá
1.79%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00719
Báo giá
5.12%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00370
Báo giá
-5.37%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
54.22
Báo giá
-15.44%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
28.44
Báo giá
-24.14%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)