Chế độ demo
BTCUSD
5339.81
Báo giá
30.10%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
172.90
Báo giá
23.35%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
81.93
Báo giá
33.59%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.32864
Báo giá
1.60%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01529
Báo giá
2.62%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.03256
Báo giá
-5.24%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
69.94
Báo giá
26.36%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.01276
Báo giá
-12.42%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01305
Báo giá
-2.83%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
68.36
Báo giá
13.76%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00200
Báo giá
-13.04%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.02322
Báo giá
1.44%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
122.04
Báo giá
29.50%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.6669
Báo giá
-10.97%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
5.4677
Báo giá
44.47%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.6100
Báo giá
-13.17%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.3041
Báo giá
0.43%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.79
Báo giá
13.82%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.9310
Báo giá
23.27%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.6569
Báo giá
31.56%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)