Chế độ demo
BTCUSD
10596.30
Báo giá
10.72%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
98.21
Báo giá
-27.89%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
84.69
Báo giá
-19.66%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02121
Báo giá
-25.50%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.32700
Báo giá
-24.40%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
223.90
Báo giá
-17.61%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00690
Báo giá
-39.90%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00797
Báo giá
-27.35%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00923
Báo giá
-35.00%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
74.50
Báo giá
-32.37%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00100
Báo giá
-29.08%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01069
Báo giá
-36.60%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
111.68
Báo giá
-30.93%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.7548
Báo giá
-24.71%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
4.2330
Báo giá
-38.27%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
1.2280
Báo giá
-36.72%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2967
Báo giá
-29.64%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
12.79
Báo giá
-4.69%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.6629
Báo giá
-18.97%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
1.0388
Báo giá
-4.92%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)