Chế độ demo
BTCUSD
10412.50
Báo giá
7.77%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00811
Báo giá
1.50%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00486
Báo giá
-37.05%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00738
Báo giá
-21.41%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
77.11
Báo giá
-14.84%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
195.54
Báo giá
-7.16%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.28729
Báo giá
-8.93%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
84.67
Báo giá
9.48%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01887
Báo giá
-13.91%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.5156
Báo giá
-49.41%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.7219
Báo giá
-5.25%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-16.22%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.2024
Báo giá
-14.40%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8620
Báo giá
-33.76%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
51.83
Báo giá
-30.60%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4566
Báo giá
-39.85%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.81
Báo giá
-8.83%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-16.09%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)