Chế độ demo
BTCUSD
8901.48
Báo giá
32.91%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
60.88
Báo giá
62.87%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01965
Báo giá
7.08%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
70.01
Báo giá
54.34%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00612
Báo giá
55.33%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
11.60
Báo giá
50.65%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
174.05
Báo giá
42.75%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.23702
Báo giá
29.59%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.1807
Báo giá
-5.34%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.8932
Báo giá
75.97%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00784
Báo giá
15.81%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
55.47
Báo giá
107.68%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.8225
Báo giá
48.84%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2734
Báo giá
51.22%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3640
Báo giá
18.95%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00681
Báo giá
22.48%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00132
Báo giá
12.82%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)