Chế độ demo
BTCUSD
5293.16
Báo giá
28.96%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
168.12
Báo giá
19.94%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
76.19
Báo giá
24.23%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01434
Báo giá
-3.76%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.32028
Báo giá
-0.98%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.03195
Báo giá
-7.01%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
68.59
Báo giá
23.92%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.01265
Báo giá
-13.18%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01294
Báo giá
-3.65%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
67.23
Báo giá
11.88%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00100
Báo giá
-56.52%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.02322
Báo giá
1.44%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
122.04
Báo giá
29.50%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.6388
Báo giá
-14.72%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
5.1761
Báo giá
36.76%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.5620
Báo giá
-20.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.3041
Báo giá
0.43%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.23
Báo giá
7.91%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.7973
Báo giá
14.73%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.6121
Báo giá
22.59%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)