Chế độ demo
BTCUSD
9123.44
Báo giá
26.91%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
60.98
Báo giá
48.37%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
67.40
Báo giá
41.57%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01913
Báo giá
4.54%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00536
Báo giá
39.22%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
11.80
Báo giá
41.66%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.24416
Báo giá
25.23%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
173.53
Báo giá
33.10%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.1797
Báo giá
-9.79%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.8434
Báo giá
55.14%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
49.82
Báo giá
77.04%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00737
Báo giá
11.50%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3710
Báo giá
14.15%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2747
Báo giá
52.70%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.8040
Báo giá
29.05%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00666
Báo giá
17.05%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00131
Báo giá
11.97%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)