Chế độ demo
BTCUSD
7531.69
Báo giá
-19.20%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
45.35
Báo giá
-28.20%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.22670
Báo giá
-26.78%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.79
Báo giá
-18.46%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01958
Báo giá
-3.88%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.7154
Báo giá
-24.28%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2371
Báo giá
-21.57%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00599
Báo giá
-11.26%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
146.47
Báo giá
-22.57%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.7162
Báo giá
-27.92%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3930
Báo giá
-5.98%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2261
Báo giá
-18.20%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00114
Báo giá
1.79%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00719
Báo giá
5.12%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00371
Báo giá
-5.12%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
54.25
Báo giá
-15.39%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
28.55
Báo giá
-23.85%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)