Chế độ demo
BTCUSD
10110.90
Báo giá
4.65%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
72.69
Báo giá
-19.72%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
183.40
Báo giá
-12.92%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00806
Báo giá
0.88%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26612
Báo giá
-15.64%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
81.54
Báo giá
5.43%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01824
Báo giá
-16.79%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00476
Báo giá
-38.34%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00716
Báo giá
-23.75%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4964
Báo giá
-51.29%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5209
Báo giá
-10.37%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-16.22%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1645
Báo giá
-17.10%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
49.47
Báo giá
-33.76%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4125
Báo giá
-45.66%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.36
Báo giá
-13.01%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8460
Báo giá
-34.99%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-16.09%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)