Chế độ demo
BTCUSD
10602.30
Báo giá
10.79%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
98.59
Báo giá
-27.61%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
84.62
Báo giá
-19.73%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02120
Báo giá
-25.54%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.32738
Báo giá
-24.31%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
223.95
Báo giá
-17.59%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00690
Báo giá
-39.90%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00795
Báo giá
-27.53%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00926
Báo giá
-34.79%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
74.50
Báo giá
-32.37%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00100
Báo giá
-29.08%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01069
Báo giá
-36.60%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
111.68
Báo giá
-30.93%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.7548
Báo giá
-24.71%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
4.2440
Báo giá
-38.11%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
1.2310
Báo giá
-36.56%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2967
Báo giá
-29.64%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
12.73
Báo giá
-5.14%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.6612
Báo giá
-19.05%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
1.0388
Báo giá
-4.92%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)