Chế độ demo
BTCUSD
10095.90
Báo giá
4.49%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
72.58
Báo giá
-19.85%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
183.38
Báo giá
-12.93%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00806
Báo giá
0.88%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26597
Báo giá
-15.69%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
81.56
Báo giá
5.46%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01826
Báo giá
-16.70%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00477
Báo giá
-38.21%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00716
Báo giá
-23.75%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4964
Báo giá
-51.29%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5180
Báo giá
-10.44%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-16.22%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1645
Báo giá
-17.10%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
49.47
Báo giá
-33.76%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4096
Báo giá
-46.04%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.36
Báo giá
-13.01%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8460
Báo giá
-34.99%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-16.09%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)