Chế độ demo
BTCUSD
10316.60
Báo giá
7.86%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
73.67
Báo giá
-7.50%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
183.25
Báo giá
-9.85%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00801
Báo giá
1.78%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26344
Báo giá
-11.53%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01784
Báo giá
-16.09%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00449
Báo giá
-37.29%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00711
Báo giá
-14.95%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.5094
Báo giá
-47.96%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5537
Báo giá
-2.98%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
82.85
Báo giá
9.07%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-14.68%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1241
Báo giá
-18.21%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
47.62
Báo giá
-30.98%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4050
Báo giá
-43.32%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.53
Báo giá
-9.50%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8340
Báo giá
-38.60%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-10.16%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)