Chế độ demo
BTCUSD
10274.70
Báo giá
0.85%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
70.02
Báo giá
-9.19%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26044
Báo giá
-2.89%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
186.55
Báo giá
-0.34%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00725
Báo giá
-6.45%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00678
Báo giá
-10.20%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.0152
Báo giá
-14.30%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
4.0408
Báo giá
10.05%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01822
Báo giá
-1.41%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
74.76
Báo giá
-5.37%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.7270
Báo giá
-12.99%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
45.44
Báo giá
-11.90%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4169
Báo giá
-22.26%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00429
Báo giá
-15.05%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2804
Báo giá
-38.29%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00086
Báo giá
-6.52%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.83
Báo giá
-6.95%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2375
Báo giá
-0.63%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)