Chế độ demo
USCrude
51.04
Báo giá
-4.22%
Thay đổi (1 m)
UKBrent
56.09
Báo giá
-5.81%
Thay đổi (1 m)